Vítáme vás na stránce odkazů na činnost

 

PARTICIPATIVNÍ PŘÍPRAVA SPOLEČENSKÝCH ROZHODNUTÍ

A JEJÍ APLIKACE PRO STRATEGIE

P. Pergler a kolektiv

 

Participativní příprava společenského rozhodnutí umožňuje od začátku spolupráci všech. Je nezaujatě koordinovaná a vede ke konsenzu nebo ke vzájemně porovnaným variantám návrhu. Strategie je rozhodnutí, jak dlouhodobě ošetřit celý komplexní problém. Zavedení participativní a strategické práce v ČR bylo připraveno a doporučeno. Byly adaptovány a zahrnuty zahraniční, zejména skandinávské zkušenosti

O participativní přípravě bylo u nás zpracováno mnoho materiálů. Níže se stručně se shrnují vybrané výsledky několika let práce domácích a zahraničních expertů, podporované nositeli nejvyšších funkcí v ČR. Do roku 2011 probíhalo zpracovávání těchto výsledků s finanční podporou a s účastí veřejné správy. Práce pokračuje. Všem účastníkům patří poděkování. Čtenář se prosí o shovívavost co do improvizované formy prezentace, a o komentáře co do obsahu na pp@pergler.org

 

Termín participativní se překládá jako scandinavian nebo deliberative  nebo participatory. S termínem strategie  jsou u nás ekvivalentní termíny koncepce  nebo politika.  V následujícím textu se tak rozumí společenská participativní strategie.

 

Pokud jste se participační a strategickou prací dosud nezabývali, doporučuje se prohlédnout si nejprve následující populárních výklady. Shrnují různým přístupem různé aspekty téhož problému, participativní strategické práce.

 

·         Návrh na participativní přípravu podkladů (3 stránky) zde.

·         Nutná podmínka zlepšení (4 stránky) zde.

 

Dále se doporučuje číst některé z těchto pramenů:

 

·         Zpráva „Participativní příprava společenských rozhodnutí a strategií“  (62 stránky).  Praktický návod, obsahující mimo jiné i opatření pro širokou participaci, strukturu dokumentů, proces přípravy, boj s typickými riziky, hodnocení popsané metodiky, seznam spolupracovníků, odkazy na další domácí i zahraniční zprávy a na literaturu, doporučení jak participativní strategický přístup zavést zde.

·         Souhrn (1 stránka) zde.

·         Souhrn v bodech (1 stránka) zde.

·         Seznam spolupracovníků. Hodnocení návrhu (6 stránek) zde.