Search this site:

 

Christopher Hitchens on Margaret Thatcher, Ronald Reagan, and Economics (1987)0:00:01.689,0:00:03.180
ו -

0:00:03.180,0:00:09.959
ללא מחוץ ממשיך

0:00:09.959,0:00:13.029
אנשים מהשוק הכפרי

0:00:13.029,0:00:15.399
ו

0:00:15.399,0:00:18.810
הנקודה שלי

0:00:18.810,0:00:21.789
יש לך

0:00:21.789,0:00:23.210
אב לידה

0:00:23.210,0:00:25.449
נקרא קפה ביום

0:00:25.449,0:00:32.130
כך שכל התועלת

0:00:32.130,0:00:33.870
שווקים

0:00:33.870,0:00:38.580
דרך, אבל הם יכולים להיות ראש קצת מעל מכת העקבים

0:00:38.580,0:00:43.950
תודה גם למי שמבלים את כל היום שב

0:00:43.950,0:00:45.670
אמר

0:00:45.670,0:00:47.870
כמה עוד

0:00:47.870,0:00:50.120
זה שהביטחון שלנו

0:00:50.120,0:00:57.120
פקארד

0:00:57.350,0:01:02.310
לספק את שלא יוחזר ברגע הבוחרים לייצג את כל

0:01:02.310,0:01:04.480
נראה לי

0:01:04.480,0:01:06.790
פרחאן

0:01:06.790,0:01:07.659
הם

0:01:07.659,0:01:13.580
להבטיח את השטויות שהם אמרו לי שוב

0:01:13.580,0:01:15.520
לגבות

0:01:15.520,0:01:18.350
חה רגוע בעיר הזאת

0:01:18.350,0:01:20.500
וDecathlete הדמוקרטי

0:01:20.500,0:01:27.500
is die

0:01:29.980,0:01:32.140
וולטר חמישים אחוזים הנחה

0:01:32.140,0:01:34.470
ויכוח הוא משביעת רצון

0:01:34.470,0:01:35.929
טוב

0:01:35.929,0:01:36.950
, יהיה

0:01:36.950,0:01:39.040
מי שתומכים

0:01:39.040,0:01:41.110
בבית שלי

0:01:41.110,0:01:43.000
חונכים כלולים

0:01:43.000,0:01:45.230
מחויבות

0:01:45.230,0:01:52.230
כדורסל דם אפשרי לא מציאותי

0:01:54.580,0:01:57.730
נשיא

0:01:57.730,0:02:00.660
ג'רמי מרק מה הוא בחירתו מחדש של מרגרט תאצ'ר אומרת בטוח

0:02:00.660,0:02:02.680
לארצות הברית

0:02:02.680,0:02:04.700
לפי דעתי הם הולכים להיות

0:02:04.700,0:02:07.380
שלוש השלכות עיקרי פסטיבל

0:02:07.380,0:02:10.569
זה יהיה להיפטר ממידת אי הוודאות לגבי

0:02:10.569,0:02:13.479
אה ... נאט"ו ובסיסים אמריקאי בבריטניה

0:02:13.479,0:02:16.569
הוצג על ידי קמפיין מפלגת העבודה

0:02:16.569,0:02:18.779
שנית, נדמה לי

0:02:18.779,0:02:21.740
אה ... משמעות הדבר היא כי לא יהיה המשך לכל

0:02:21.740,0:02:24.960
אה ... הציפייה של בריטניה הציבורית לפחות של יחסים מיוחדים

0:02:24.960,0:02:27.009
עם ארצות הברית

0:02:27.009,0:02:29.859
כמות מסוימת של aa ציפייה מצד u_s_

0:02:29.859,0:02:33.839
ממשלה, אבל יהיה בעסקים בינלאומיים באש בבריטניה

0:02:33.839,0:02:36.110
בדרך כלל רק בתמיכה

0:02:36.110,0:02:38.510
המדיניות של ארצות הברית

0:02:38.510,0:02:39.629
שלישי

0:02:39.629,0:02:42.309
אה ... אבל זה קצת על משהו

0:02:42.309,0:02:44.549
זה

0:02:44.549,0:02:47.150
אלמנט של גישת פשיזם

0:02:47.150,0:02:50.709
שמחפשים לארצות הברית כנייד

0:02:50.709,0:02:52.929
אה ... אשר היבשת בבריטניה וכך

0:02:52.929,0:02:57.249
אה ... בהיבט הספציפי הזה, אין חנופה של ארצות

0:02:57.249,0:03:01.269
הצהרות וגם במידה מסוימת של תאימות באידיאולוגיה והשקפה

0:03:01.269,0:03:03.719
גם עם זרמך

0:03:03.719,0:03:05.389
כריסטופר היצ'נס אותה שאלה

0:03:05.389,0:03:08.339
מה משמעות של בחירתו מחדש של מרגרט תאצ'ר אומרת לאמריקה

0:03:08.339,0:03:10.680
לא לשנות את הזמן

0:03:10.680,0:03:14.469
שעדיין ברוב בריטניה בעד הסרתי

0:03:14.469,0:03:15.599
פלטות

0:03:15.599,0:03:17.719
קרא בחירות לבד

0:03:17.719,0:03:19.979
אה ... אף אחד לא זכה בו

0:03:19.979,0:03:21.019
זה תלוי באירועים

0:03:21.019,0:03:24.859
כל כך לא ברור ולא שהם לא יכולים לעשות את הבעיה כמו שזה יהיה AC ג'רמי

0:03:24.859,0:03:27.079
יהיה זו טעות נוראה

0:03:27.079,0:03:30.139
רוב הבנים ארצי, נשים לא רוצים

0:03:30.139,0:03:33.939
מאחז של מדיניות החוץ של רונלד רייגן, שמביאה אותי ל

0:03:33.939,0:03:35.539
השלכה שנייה

0:03:35.539,0:03:38.329
מי הוא המנהיג של העולם החופשי ובארצות הברית הנוכחית ו

0:03:38.329,0:03:39.459
אה ...

0:03:39.459,0:03:43.129
מנכ"ל טיפש מוחלט שלם כזה של עצמו ושלך

0:03:43.129,0:03:44.379
מדינה

0:03:44.379,0:03:47.759
אה ... ונציה בדיוק מה שאני מתכוון לחוסר היכולת שלו

0:03:47.759,0:03:50.629
להתרכז לזכור אפילו המדגם

0:03:50.629,0:03:53.500
ידע עופות שלו, אך נראה כי עיתון ממוצע היית

0:03:53.500,0:03:55.449
יקרה באותו

0:03:55.449,0:03:58.019
אה קלאסי אותו דבר ... אוזלת יד זו

0:03:58.019,0:04:01.149
הוא חושף את עצמו

0:04:01.149,0:04:02.190
אנחנו רואים אותו

0:04:02.190,0:04:04.709
עד סוף הזנב של הנשיאות הפריקה

0:04:04.709,0:04:07.760
ואז תוכל לראות בכנפיים הוא רגע יוצא דופן

0:04:07.760,0:04:11.689
אף פעם לא באמת קיבל אפילו כתבתי מדרגה שנייה בתחושה של כל

0:04:11.689,0:04:12.699
זמן

0:04:12.699,0:04:14.259
ומי באמת שלא

0:04:14.259,0:04:16.680
אני חושב להתחיל

0:04:16.680,0:04:19.229
גרין את עצמה לעולם של המדינאי המבוגר

0:04:19.229,0:04:23.160
אום ומערב ... ראיתי את הלהקה והשנייה, ולא יכול אה ...

0:04:23.160,0:04:25.900
סמל בכל דרך לגרום לך לחפש אותו

0:04:25.900,0:04:27.850
אה ... יחולק כדבר כללי

0:04:27.850,0:04:31.009
עיניים דיבר קצת לדבר על סגנון שרק צופים קליפ

0:04:31.009,0:04:36.110
שבו ראש הממשלה דיבר, אנחנו יכולים לדבר על

0:04:36.110,0:04:37.099
חששות

0:04:37.099,0:04:39.839
מחברים אחרים בפרלמנט, היינו מוצאים שרבים

0:04:39.839,0:04:41.409
זר

0:04:41.409,0:04:46.110
אה ... אבל מה קורה בהזדמנויות לראש הממשלה

0:04:46.110,0:04:48.910
אממ ... לתאר איך זה עובד

0:04:48.910,0:04:52.229
אופיאטים הרבה של המסורת הפוליטית הבריטית כלומר

0:04:52.229,0:04:53.759
כי

0:04:53.759,0:04:58.080
יש תקווה שאה ... כל מי שהוא בתפקיד בכיר בפרויקט

0:04:58.080,0:05:01.179
בריטניה ואכן אה ... , בביתו של הפרלמנט

0:05:01.179,0:05:03.669
אה ... תוכל

0:05:03.669,0:05:05.300
לקום ולערוך

0:05:05.300,0:05:08.380
במקום ציבורי יהיה זה יהיה צפוי יהיה

0:05:08.380,0:05:12.909
קריאות ביניים יקבלו, יהיה מסוגל לעשות שימוש טוב של זה ו

0:05:12.909,0:05:15.430
יש עוד יותר הועבר אליה הוא שזה הוא תכונה של

0:05:15.430,0:05:16.990
מערכת פוליטית בריטית

0:05:16.990,0:05:20.130
בתי זמן שאלת מרגרט תאצ'ר בפרצוף

0:05:20.130,0:05:24.960
אה ... לבוא על בסיס קבוע לכל הברית החולה אה ...

0:05:24.960,0:05:29.550
אכן סוג של בעיות הקשורות לפריצה לכלא

0:05:29.550,0:05:30.830
כריסטופר מכונה

0:05:30.830,0:05:35.220
אה ... פדיון אחד alos לא יכול לחשוב אה ... בכיר בבריטניה

0:05:35.220,0:05:36.800
פוליטיקה

0:05:36.800,0:05:40.130
אה ... לוקח אגרה בטענה שאם מישהו לא היה בעמדה

0:05:40.130,0:05:45.509
כמה שאלות די קשה שהם לא יכולים להתמודד עם

0:05:45.509,0:05:49.490
כלומר הם לטרוח הרבה אני מתכוון שהם לא מגיבים להערות או

0:05:49.490,0:05:50.110
הם פשוט

0:05:50.110,0:05:52.050
בדרך כלל להמשיך

0:05:52.050,0:05:55.430
כשאנחת הייתי אחד מהעובדה שלא היה מסוגל לבוא עם

0:05:55.430,0:05:58.540
משהו כמו מישהו טוב יותר ממה שהם היו טפשים לעשות כל הסוג של

0:05:58.540,0:06:02.439
שני כיוונים שהם הצליחו יש לי בזמן שלי שאני אוהבת, אבל לא

0:06:02.439,0:06:05.509
עבור אלה בצד שלך

0:06:05.509,0:06:09.309
בעיות רבות מדי של בין ביותר באזור הבלקן ומבשר הרעות מאז

0:06:09.309,0:06:10.239
מלחמה

0:06:10.239,0:06:14.719
שבעה תזכירים לפעמים אתה חולה אל פנים

0:06:14.719,0:06:16.779
פעמים ביקוש Commons

0:06:16.779,0:06:20.129
אולי פריטים חדשים שלא הייתי יודע להסתכל עליו כל כך ברצינות

0:06:20.129,0:06:25.870
לקחת לי ממש כמו תקליט רס"ן בימין

0:06:25.870,0:06:27.509
אני רואה שאה ...

0:06:27.509,0:06:30.259
היא נמנעת אחד אה ... את המוסכמות של זה

0:06:30.259,0:06:34.409
תל שבו אתה מנצח אותו לקבל את החסד שלו שכח לחלוטין

0:06:34.409,0:06:36.090
תודה ליריבים שלנו

0:06:36.090,0:06:39.460
למלחמה בקמפיין המצוין המרשים הנקי והגון ואני

0:06:39.460,0:06:40.689
לומר

0:06:40.689,0:06:42.280
אני חושש שזה

0:06:42.280,0:06:46.000
הודעת גירוש עתיד הרבה הסטליניסטי הנוכחי לשכוח

0:06:46.000,0:06:47.439
לורן

0:06:47.439,0:06:50.749
אנשים במדינה הזאת שמישהו לא מסכימים

0:06:50.749,0:06:54.629
הבחירות בבריטניה היא מעל ומרגרט תאצ'ר היא אחת מהרבעון השלישי סטורק

0:06:54.629,0:06:57.469
הלילה כעת יידון לתשעים דקות הבאות

0:06:57.469,0:07:00.839
והאורחים שלנו שני מומחים ואני חושב שאתה יודע עכשיו הם שניהם החוצה

0:07:00.839,0:07:05.189
בחור אנגליה נבט מו"ל מורי עכשיו מחקר בכיר להקמה

0:07:05.189,0:07:09.210
מחקרים החשובים ביותר באוניברסיטת ג'ורג' מייסון בפיירפקס וירג'יניה

0:07:09.210,0:07:13.349
וכתב כריסטופר היצ'נס וושינגטון לאומה והחדש

0:07:13.349,0:07:15.360
מדינאי

0:07:15.360,0:07:19.440
ברצוננו ראשון להתחיל על ידי מדבר על כמה גדול הייתה מרגרט

0:07:19.440,0:07:22.570
הניצחונות של תאצ'ר עבור רוב הרוב עובד ב

0:07:22.570,0:07:25.180
פרלמנט

0:07:25.180,0:07:28.189
אבל כפי שאני מבין אותו

0:07:28.189,0:07:30.449
ניתנו בגלל שניים ברגע שיש לך מלא

0:07:30.449,0:07:31.960
רוב בין

0:07:31.960,0:07:34.100
מאה ו406

0:07:34.100,0:07:37.370
זה הרבה על ארבעים שעשית לפני

0:07:37.370,0:07:41.280
על אה יד האחרות ... היה ברור שזה לא היה אחד אני חושב

0:07:41.280,0:07:44.409
אתה מצפה הרוב ולא השקתה

0:07:44.409,0:07:45.770
אה ... לאכול אותו

0:07:45.770,0:07:46.770
הגיע לחנות

0:07:46.770,0:07:50.889
בהלם לא רק מומחים, אבל גם אמש המיוחדת של יריות ב

0:07:50.889,0:07:52.110
על u_s_ טלוויזיה

0:07:52.110,0:07:53.699
כחברים הוותיקים

0:07:53.699,0:07:55.460
אה ... היא תפעל

0:07:55.460,0:07:59.030
רוחות עזות של מושבים שזה יגרום שום הבדל מעשי

0:07:59.030,0:08:01.689
הכל במונחים של יישום המדיניות

0:08:01.689,0:08:03.389
פוליטיקה בבריטניה

0:08:03.389,0:08:06.619
זה עדיין רוב העבודה טובה

0:08:06.619,0:08:11.979
כן, אני חושב שהייתי לי לתת לו זמן אוקספם

0:08:11.979,0:08:15.819
אחד בכלא

0:08:15.819,0:08:17.659
אה ...

0:08:17.659,0:08:18.059
אה ...

0:08:18.059,0:08:20.539
כלכלן של המדינה

0:08:20.539,0:08:22.139
כף סוערת

0:08:22.139,0:08:23.739
כדי לקבל את מנדט שלישי

0:08:23.739,0:08:24.979
ברמה זו

0:08:24.979,0:08:27.650
אה ... קזחסטן ניתן למצוא

0:08:27.650,0:08:30.409
אם הפופולריות האישית שלו

0:08:30.409,0:08:31.919
כי אה ...

0:08:31.919,0:08:35.630
ואני מצטער שאני ממשיך לקבל מנוגדי עולם חופשי

0:08:35.630,0:08:39.220
היא מעדיפה להיות מכובדת על ידי הלילה

0:08:39.220,0:08:40.860
אני יכול להיות

0:08:40.860,0:08:44.360
כמו רונלד רייגן שהוא של בועת אדם שהיא אהבה

0:08:44.360,0:08:46.809
הכנסות לעץ

0:08:46.809,0:08:51.730
כבודו של אמו ושם אתה יכול למצוא אנשים רבים בבריטניה שלא רוצים

0:08:51.730,0:08:54.610
אה ... כולל רבים מחברי מפלגתה שלה בשתי שונים

0:08:54.610,0:08:57.170
קבינט באופן אישי למצוא testable

0:08:57.170,0:09:00.950
לא תמצא מי שחושב שהיא בזויה

0:09:00.950,0:09:02.320
אה ... או דמות

0:09:02.320,0:09:06.780
ואני שיקגו

0:09:06.780,0:09:08.540
לספר לי עליה של מרגרט תאצ'ר

0:09:08.540,0:09:10.800
ממשלות למדיניותה

0:09:10.800,0:09:14.760
מדיניותו של רונלד רייגן האצילי

0:09:14.760,0:09:15.890
מתואר

0:09:15.890,0:09:17.360
זה בבריטניה

0:09:17.360,0:09:20.110
תאצ'ר

0:09:20.110,0:09:22.070
שלושים משטר

0:09:22.070,0:09:25.400
יש מאמץ מרוכז כדי לנסות

0:09:25.400,0:09:26.550
שף

0:09:26.550,0:09:28.000
בריטי

0:09:28.000,0:09:29.980
מוסדות

0:09:29.980,0:09:33.600
בכיוונה של חברה בשוק מבוססת יותר

0:09:33.600,0:09:37.760
בציפייה שזה יהיה יותר הזדמנות

0:09:37.760,0:09:39.920
כל אחד

0:09:39.920,0:09:44.030
זאת, על ידי גברת תאצ'ר במפלגה השמרנית

0:09:44.030,0:09:47.090
וולט במובנים מסוימים הוא לא

0:09:47.090,0:09:48.270
אה ...

0:09:48.270,0:09:50.119
נקודת התחלה בריאה

0:09:50.119,0:09:51.930
ובכן, אני מתכוון זה הוא כי

0:09:51.930,0:09:55.700
בדרך כלל תומכים שמרניים יהיו אנשים ש

0:09:55.700,0:09:57.829
שינוי רחב יותר

0:09:57.829,0:09:59.860
אה ... שהבטיח כי

0:09:59.860,0:10:03.560
אה ... עם כדור הרקע העסקי כל החששות לגבי המכירה

0:10:03.560,0:10:06.140
אה ... אך לא בהכרח

0:10:06.140,0:10:10.200
פתוח לסוג של קיצוניות הגישה של אשתך שתאצ'ר ב

0:10:10.200,0:10:12.080
כמה דרכים עומדות

0:10:12.080,0:10:15.610
היא עשתה תגובה על פרספקטיבה רחבה מאוד

0:10:15.610,0:10:17.280
לשלב אה ...

0:10:17.280,0:10:22.040
ערעור בשטח הכלכלי של חלק גדול מעם הרדיקליזם

0:10:22.040,0:10:23.320
אשור מחודש

0:10:23.320,0:10:24.390
אה ... כל

0:10:24.390,0:10:26.080
A ערכים מסורתיים

0:10:26.080,0:10:28.990
גם עם

0:10:28.990,0:10:32.440
מסוים אה ... סוג

0:10:32.440,0:10:35.079
גישה פטריוטית בענייני מדיניות חוץ

0:10:35.079,0:10:38.889
איי פוקלנד אני חושב שהגעתי זמן חזה נוח איבד

0:10:38.889,0:10:43.139
חיובי הוא חבילה ייחודית מאוד היא להרכיב אה ... ו -

0:10:43.139,0:10:44.959
מיוחד זה משהו שהיה

0:10:44.959,0:10:46.450
הצליח לדחוף דרך

0:10:46.450,0:10:49.550
שינויים אני חושב שמספר אנשים שנופלים בבריטניה

0:10:49.550,0:10:52.560
קשה מאוד ללחוץ

0:10:52.560,0:10:56.720
אבל הם באמת אה ... נוער איחוד אלמנטים מאוד ייחודיים

0:10:56.720,0:10:57.720
זה

0:10:57.720,0:11:01.050
ועוד דברים רבים אחרים, כי אתה פשוט הוזכר נשמע הרבה כמו פול רייגן של

0:11:01.050,0:11:02.590
פילוסופיה

0:11:02.590,0:11:04.550
כן, פרט לאום ש...

0:11:04.550,0:11:07.440
רייגן הבטיח לאנשים סיפוק מיידי אמרו שהכל הולך

0:11:07.440,0:11:08.590
כאב

0:11:08.590,0:11:11.430
אנחנו צריכים להפסיק להרגיש רעים עם עצמנו, אנחנו מרגישים שאנחנו טובים

0:11:11.430,0:11:12.550
לברך

0:11:12.550,0:11:13.990
על אחר

0:11:13.990,0:11:15.840
ואת עצמנו כל הזמן

0:11:15.840,0:11:17.550
ושמגיע לך

0:11:17.550,0:11:20.610
מורין אני הולך אליך היית צריך לשלם מסים

0:11:20.610,0:11:21.780
אבל זה

0:11:21.780,0:11:26.000
אה ... אתה יכול לראות עכשיו הוא התוצאה של הגירעון והדווי

0:11:26.000,0:11:29.450
לגרום לכמה שרבים החלו

0:11:29.450,0:11:33.940
תוצאות לא נעימות שאנחנו נמצאים אני לא חושב שהרבה מאוד לברר על

0:11:33.940,0:11:36.860
אה ... כך שאם אנו יודעים את ההבדל היא הבטיחה אנשי הקרבה

0:11:36.860,0:11:39.560
וכאב שהיא אמרה, כי המדינות שרקוב

0:11:39.560,0:11:42.770
בבינוניות לקמפיין עצמו זמן רב

0:11:42.770,0:11:47.110
המקלחת קרה Warnaco ואני תפנה לכולכם

0:11:47.110,0:11:49.289
אני חושב שהיא ממש לא הייתה אכפת לו מפנה

0:11:49.289,0:11:51.669
בכלל, אבל אשתך עברה

0:11:51.669,0:11:52.640
מדינה

0:11:52.640,0:11:55.590
אני לא צובע

0:11:55.590,0:12:00.930
שיבה ואת הרושם העז ביותר שאני מוצא את הנדרסון

0:12:00.930,0:12:03.570
איך חתיכה מה

0:12:03.570,0:12:05.920
ואיך אנשים רגילים

0:12:05.920,0:12:08.840
עכשיו חלש מאוד אסיר תודה של אנשים

0:12:08.840,0:12:12.440
מבין אבטלה עונתית עכשיו אולי מחוץ לעבודה, לנצח

0:12:12.440,0:12:14.880
לעולם לא

0:12:14.880,0:12:17.310
לתפוס את אום ...

0:12:17.310,0:12:21.020
כל דברים מהסוג הזה הרבה יותר רציני וחברתי

0:12:21.020,0:12:22.290
וגזעי

0:12:22.290,0:12:24.120
פרצופים מקומיים

0:12:24.120,0:12:25.470
com

0:12:25.470,0:12:29.300
גרמנית אתה מסכים עם הערכה כי

0:12:29.300,0:12:31.719
תיקונו של כריסטופר של חלק ממה שהוא אמר

0:12:31.719,0:12:32.830
אבל אני לא בטוח

0:12:32.830,0:12:37.140
כמה או כל הבעיות שצוינו

0:12:37.140,0:12:39.350
הם יכולים באמת

0:12:39.350,0:12:43.240
נערך כראוי להיות באחריותה של המפלגה השמרנית

0:12:43.240,0:12:47.500
אולי באמת יש מספר אה ... מהבעיות ובעיקר

0:12:47.500,0:12:48.710
כל

0:12:48.710,0:12:52.320
אה אבטלה ... של מבני וחלק

0:12:52.320,0:12:53.740
סעיפים

0:12:53.740,0:12:57.620
אה ... מקרה קשה במיוחד באזורים מסוימים הוא משהו

0:12:57.620,0:12:59.060
זה עד כמה שאני יכול לראות

0:12:59.060,0:13:01.090
כל אדמות ממשלה

0:13:01.090,0:13:04.570
אלא אם כן זה באמת קשה לראות איך במובן מסוים

0:13:04.570,0:13:07.139
אה ... אתה לא יכול לעשות שונה בהרבה

0:13:07.139,0:13:08.900
של הממשלה הנוכחית

0:13:08.900,0:13:12.210
אה ... גדל לממשלה הנוכחית

0:13:12.210,0:13:15.110
אה ... פעלתי אה ... בתלילות יותר

0:13:15.110,0:13:18.410
אה ... דברים מסוימים unserved כי ייתכן שלא טופלו קיר

0:13:18.410,0:13:20.200
להחליק על פני תקופה ארוכה יותר

0:13:20.200,0:13:21.810
אה ... היו פניו מהר יותר

0:13:21.810,0:13:24.180
הקשה שהוא רוצה

0:13:24.180,0:13:25.500
אני מניח שאפשר לומר

0:13:25.500,0:13:29.540
שאותם מגזרים מאוד של כלכלת בריטניה יכולים להיות ננה מזה זמן רב

0:13:29.540,0:13:31.390
לרדת

0:13:31.390,0:13:35.080
שהחל לפני מלחמת העולם השנייה הם עשו את זה די חבול על ידי

0:13:35.080,0:13:35.700
אה ...

0:13:35.700,0:13:38.840
התנאים מייד לאחר צרות מלחמת העולם השנייה היו באמת

0:13:38.840,0:13:40.330
אף פעם לא היה צריך להתמודד עם

0:13:40.330,0:13:43.670
וזה לא ברור לי שזה ממש לא חכם מבחינה פוליטית

0:13:43.670,0:13:44.960
אצבע בגברת תאצ'ר אמרה:

0:13:44.960,0:13:48.320
כמה נורא זה כאשר זה פשוט לא הוגן, כי הוא באמת

0:13:48.320,0:13:50.360
חלופה

0:13:50.360,0:13:53.480
השיחות שלך ברגעים ספורים שחייבים להיות רשומות בכל תכנית

0:13:53.480,0:13:56.840
בחלק התחתון של המסך וזה יהיה אה ... לשמור הוקם בכחמש

0:13:56.840,0:13:57.660
פרוטוקול

0:13:57.660,0:14:01.260
אז יש לנו קליפ של כיסוי b_b_c_ חלק מהריצה של אתמול בלילה

0:14:01.260,0:14:04.520
בחירה

0:14:04.520,0:14:05.460
בואו האחרון של

0:14:05.460,0:14:09.230
ניבא על הבסיס של דוד המשתמש היא גם תחזית

0:14:09.230,0:14:10.690
ברדיו

0:14:10.690,0:14:13.870
קונסרבטיבי ארבעים ושלושה פריטם חמישים רבים מהם לצבור

0:14:13.870,0:14:18.030
אומץ אינו זמין לכל אחד לבחור באחת ארבעים ותשע לברית

0:14:18.030,0:14:22.050
לשישה וחוב טוב האחר ועוד שלושה מזה

0:14:22.050,0:14:25.730
הייתה כדי לראות מה יש לנו באותו הרגע הוא החיזוי של ליברלי

0:14:25.730,0:14:27.030
s_d_p_ השמונה

0:14:27.030,0:14:29.720
סינגלים מאז הרמות אנחנו אומרים דונבן

0:14:29.720,0:14:30.610
s_d_p_

0:14:30.610,0:14:32.610
עם מה שהם נחשבים לק

0:14:32.610,0:14:36.429
ברירת מחדל של ילוסטון לבחור ארבע זונות חינם לגוף הבינלאומי זוכה

0:14:36.429,0:14:38.010
בסקוטלנד

0:14:38.010,0:14:41.230
שלהם נואש במוסטר קאמרי ניו יורק של בית הנבחרים של בואו

0:14:41.230,0:14:44.800
לראות איך זה נראה כאילו אנחנו נמצאים בחלק מהחדר של בני הזוג

0:14:44.800,0:14:48.400
עסקים שאת ספסלי הממשלה לא נכון אני חושב שאלו הם שלוש

0:14:48.400,0:14:49.600
שלהם מה שהם רוצים

0:14:49.600,0:14:53.360
מפלגת העבודה מר טיילור בארבעים ותשעה, וכל ההתנגדות

0:14:53.360,0:14:56.360
יחד אתה מושך אותם מהשמרנים ו

0:14:56.360,0:15:00.580
תחזית רוב שמרני דוד של חמישים

0:15:00.580,0:15:04.160
אתה פשוט הזכרת אומץ צינור כסף שאתה חושב על זה

0:15:04.160,0:15:07.649
אני רוצה רק דבר אחד שמתי לב מאז הבחירות האחרונה, ועדים

0:15:07.649,0:15:10.050
הדומיננטי גובר של BRIDGEPORT

0:15:10.050,0:15:13.280
אנחנו קוראים לסוג אמריקאי

0:15:13.280,0:15:16.740
סקרים בכל עמוד קדמי ומוביל בכל

0:15:16.740,0:15:17.970
מועיל

0:15:17.970,0:15:19.790
גרפיקה ממוחשבת

0:15:19.790,0:15:23.370
פוליטיקאים הזדמנות צילום שאף פעם לא באמת מדברים shizzle

0:15:23.370,0:15:26.790
מסיבות עיתונאים השני לא חושב שמגיע לו את שמו של ארה"ב

0:15:26.790,0:15:28.420
את עצמי, כי אמריקה

0:15:28.420,0:15:32.950
היא מדינה דמוקרטית ומתחשבת, אבל הסגנון של רסמוס פייסבוק

0:15:32.950,0:15:36.870
ככל הנראה נובע משתיים, והוא השתלט עליי באלוהים b_b_c_, אני מתכוון

0:15:36.870,0:15:39.350
אתה יכול לחשוב על CBBC

0:15:39.350,0:15:41.640
מעשים כמו דיסקו

0:15:41.640,0:15:44.340
כי הסיקור היה הרבה יותר רגש, ואני חושב

0:15:44.340,0:15:48.100
אתה מוצא שרוב u_s_

0:15:48.100,0:15:50.910
רגע של התרגשות ובהחלט אחד הדברים שאני

0:15:50.910,0:15:53.380
פספס כאן היא באמת

0:15:53.380,0:15:54.509
חוויות

0:15:54.509,0:15:56.850
להישאר למעלה ואפילו מתרגש

0:15:56.850,0:15:59.209
מה שאתה יכול בבית על אה ...

0:15:59.209,0:16:01.760
בהדרגה לאחרונה

0:16:01.760,0:16:05.280
עם חזון מעבר לחושב

0:16:05.280,0:16:08.500
פשוט לחכות עד שנגיע אחד שהמרכז ישר שהפך

0:16:08.500,0:16:11.610
השיחה הראשונה שלנו מצ'סטרטון אינדיאנה

0:16:11.610,0:16:13.890
או קשה יותר

0:16:13.890,0:16:17.090
זה נראה כמו בצד השמאל הוא בצרות מעל

0:16:17.090,0:16:19.430
לשחזר את הבעיה שלהם כאן

0:16:19.430,0:16:23.390
ואני חושב שדלקת אוזני כריס הקרוב אליך יודע על nakki

0:16:23.390,0:16:27.650
אני מציע שאנחנו יכולים לצפות לך אפילו יותר מהרגיל אפשרי

0:16:27.650,0:16:30.430
הלילה

0:16:30.430,0:16:34.980
שלך בכל מקרה מועמדים

0:16:34.980,0:16:37.260
או מהיר

0:16:37.260,0:16:39.980
אתה יודע נסתר אה ...

0:16:39.980,0:16:44.270
Paltalk מסיבה כאן בארץ הזאת שנקראת

0:16:44.270,0:16:47.740
אה ... אה ... דמוקרטי

0:16:47.740,0:16:50.150
יש לנו כמה במעבר החשוך

0:16:50.150,0:16:52.200
בצד הדמוקרטי

0:16:52.200,0:16:54.780
קולות האינטרפול

0:16:54.780,0:16:57.670
חברתי דמוקרטי

0:16:57.670,0:16:59.030
סוג של הפוך

0:16:59.030,0:17:00.910
אנגלית הוגנת, אבל אה ...

0:17:00.910,0:17:04.250
אני חושב שהרבה טוב

0:17:04.250,0:17:09.199
הם לא זיהו כאן במדינה שלך

0:17:09.199,0:17:13.020
אנחנו באמת צריכים מראש מפלגה

0:17:13.020,0:17:16.279
אה ... נמנע בזהירות כאשר אלה

0:17:16.279,0:17:20.400
יוזכר, כי אני חושב שרוק חטיפה עם צד מראש

0:17:20.400,0:17:23.570
אבל אני חושב שזה יותר של

0:17:23.570,0:17:28.700
נימות לא ממש מרושעות

0:17:28.700,0:17:32.150
פורטו שלי

0:17:32.150,0:17:34.400
שיחה ראשונה

0:17:34.400,0:17:35.139
אה ...

0:17:35.139,0:17:38.450
ענייני דמוקרטים של אמריקה

0:17:38.450,0:17:41.890
אה ... יש את המשאבים כדי לבצע אותה

0:17:41.890,0:17:44.750
אבל אתה צודק באומרו כי

0:17:44.750,0:17:47.630
חברי מועצה של המדיניות שלהם

0:17:47.630,0:17:51.080
וכמה חברי הקונגרס, כולל חברים חיוניים של שחור

0:17:51.080,0:17:53.920
השדולה

0:17:53.920,0:17:58.030
יבוא לועידת הניסוח היה מאשר p_s_a_

0:17:58.030,0:18:02.070
בקשה לדיון של הוועידה הדמוקרטית שאה ... Deus EST אומר

0:18:02.070,0:18:04.460
זה כמו

0:18:04.460,0:18:06.360
כמו מפלגת העבודה בבריטניה

0:18:06.360,0:18:07.380
אממ ...

0:18:07.380,0:18:11.690
לכתוב לפני כשבעות שנה באותו יום, אבל אנחנו יודעים שהמפלגה הליברלית

0:18:11.690,0:18:14.560
לאחר זמן רב לפני שהם בונים מספיק כוח

0:18:14.560,0:18:19.420
הצהיר מפלגת עבודה בכוחות עצמם ואני חושב שזה ייקח להם

0:18:19.420,0:18:21.200
זה יהיה זמן קצר

0:18:21.200,0:18:25.780
דמוקרטים שיא לעומת אמריקה

0:18:25.780,0:18:28.150
מרטין קליפורניה

0:18:28.150,0:18:35.150
תמצית דינוזאור מקרה אריק רייט עתיקה

0:18:59.030,0:19:01.540
סלטיקס נורא החוצה

0:19:01.540,0:19:05.720
קודם כל במונחים של הנשק שאני רוצה לחזור

0:19:05.720,0:19:09.270
כמה הערות פתיחה שכריס עושה בגלל אה ... אני חושב שזה

0:19:09.270,0:19:14.620
הוא לגמרי בסדר, אבל יש הרבה פחות התלהבות בבריטניה לאה ...

0:19:14.620,0:19:16.870
נשק גרעיני אה ...

0:19:16.870,0:19:18.430
אה ... כל מלא

0:19:18.430,0:19:22.299
סיכוי של איומים בם הם משתמשים, וכן הלאה כ

0:19:22.299,0:19:27.540
ודאית וכמה מגדול בארצות הברית ובזמן

0:19:27.540,0:19:29.040
מפלגה שמרנית

0:19:29.040,0:19:35.030
אה ... בהחלט אה ... הוא על התכנית אה ... בסיסי u_s_ שמירה

0:19:35.030,0:19:38.730
והם גם מחויבים

0:19:38.730,0:19:40.500
נמשך

0:19:40.500,0:19:44.960
הזמנות לכלי הנשק וטריטון

0:19:44.960,0:19:46.860
אני חושב שציפורים

0:19:46.860,0:19:48.049
גם אם זה

0:19:48.049,0:19:51.019
אה ... אפילו בשורות המפלגה השמרנית זו tecnimont

0:19:51.019,0:19:52.900
בקרב אנשים צעירים

0:19:52.900,0:19:56.170
יש נכונות רב יותר להסתכל ברצינות רבה אה ... סוגיות ו

0:19:56.170,0:20:01.090
פירוק נשק אה ... הסרט נמצא בדרך כלל בארצות הברית שכל כך

0:20:01.090,0:20:05.580
ישירות בעניין זה לבית המשפט בחלק הראשון של השאלה

0:20:05.580,0:20:09.450
אני חושב שזה היית צריך לקחת שגוי

0:20:09.450,0:20:11.739
סוג של חסויות

0:20:11.739,0:20:16.120
אה ... שאתה עובר דרך הבחירות בבריטניה

0:20:16.120,0:20:17.919
משטרת מפלגה שמרנית

0:20:17.919,0:20:20.809
אה ... כפי שנעשה לתמיכתה אה ...

0:20:20.809,0:20:24.750
אה ... קווים אמריקאים על זה ובוודאי שאני לא חושב שבזמן

0:20:24.750,0:20:26.640
אה ...

0:20:26.640,0:20:31.490
כי מה שאתה תקבל קצת תמיכה להתחרות aka

0:20:31.490,0:20:33.610
לדוגמה כל

0:20:33.610,0:20:36.050
אה ... מנהיגים הנוכחיים אה ...

0:20:36.050,0:20:39.360
אה ... לעבור במזרח התיכון

0:20:39.360,0:20:43.190
אפילו השמרני ביותר באפילו דונם השעון רוב

0:20:43.190,0:20:47.630
אה ... של אנשים בבריטניה נראים צנועים למדי, כאשר העמידו כנגד כמה

0:20:47.630,0:20:50.779
האנשים סביבו

0:20:50.779,0:20:52.159
מפלגת העבודה

0:20:52.159,0:20:55.279
החלטה חד צדדית כדי להחזיק בנשק גרעיני

0:20:55.279,0:20:58.130
אף אחד לא היה עושה את בריטניה גרעינית חופשי ארגונית

0:20:58.130,0:21:00.910
מה שאומר ששני דברים במקרה שלנו היינו אומר

0:21:00.910,0:21:04.120
הסרת הבסיסים הראשונה שלך מייקל

0:21:04.120,0:21:07.230
נכון שאין לך הזדמנות להצביע עבורם לא עלינו, אבל

0:21:07.230,0:21:10.679
אז נניח שהם Espace u_s_a_

0:21:10.679,0:21:11.440
אה ...

0:21:11.440,0:21:14.910
בבריטניה כפי שהוא יהיה כרוך בהעמדת פן לבריטניה

0:21:14.910,0:21:18.010
אבל מלחמה גרעינית עצמאית, כך שאתה יודע שזה הוא פוטנציאל

0:21:18.010,0:21:18.950
כלכלה

0:21:18.950,0:21:20.670
ועלות ענק

0:21:20.670,0:21:23.770
חשבתי שמערכת יחסי מתוחזק על ידי הנושא של הרכבת

0:21:23.770,0:21:25.670
התקפה והבסיסים היו

0:21:25.670,0:21:26.980
היה אחד הטוב

0:21:26.980,0:21:29.860
אממ ... ואני רק אני רק אומר את זה על זה

0:21:29.860,0:21:34.799
הסיבה דעת הקהל הבריטית הייתה כל כך בחריפות נגד

0:21:34.799,0:21:38.020
השתתפות התגובה פישמן שחרר אוסטריה

0:21:38.020,0:21:42.660
אה ... זו הייתה הפתעה לאנשים רבים כיצד דחייה מצוינת

0:21:42.660,0:21:45.700
הפיגוע התרחש לא הרבה אנשים בריטיים ידעו כמה בסיסים אמריקאים

0:21:45.700,0:21:46.870
לשטוף

0:21:46.870,0:21:49.680
הנזלת נדונה בדרך כלל על ידי הממשלה

0:21:49.680,0:21:52.780
ולא היה מודע לארצות הברית יכולה להשיק בתקיפה אווירית אחרות

0:21:52.780,0:21:55.170
מדינות ובריטניה

0:21:55.170,0:21:57.940
אה ... פרלמנט מודע לכך בעיתונות

0:21:57.940,0:22:00.620
וכפי שהבין

0:22:00.620,0:22:02.100
אם אתה רוצה להעמיק

0:22:02.100,0:22:03.710
מורחב

0:22:03.710,0:22:05.130
אתה נכנס לבית הספר למשפטים

0:22:05.130,0:22:07.570
כאשר אנו לחתום על הסכם זה, כאשר ההסכם

0:22:07.570,0:22:13.330
לא כאשר מחלקה, אבל לשמוע את זה היה כמובן מצא כל כך

0:22:13.330,0:22:16.630
אה ... אושרר באופן דמוקרטי וזה לא הולך להיעלם

0:22:16.630,0:22:19.770
אה ... מיסטר לדון בהם בשלב זה

0:22:19.770,0:22:21.520
והם אמרו שבסיס משותף

0:22:21.520,0:22:23.590
לא יודע u_s_a_

0:22:23.590,0:22:25.680
רק רק ארצות הברית

0:22:25.680,0:22:29.590
בואו נלך אליך ורבנק אילינוי

0:22:29.590,0:22:35.090
ורבנק

0:22:35.090,0:22:39.580
הלייבור אמר במהלך תהליך הבחירה להאמין שיש פער הולך וגדל

0:22:39.580,0:22:42.560
בין אלה שיש להם ומי שאין לי

0:22:42.560,0:22:45.570
להרחיב על מה שיהיה

0:22:45.570,0:22:46.440
גם כך הייתי

0:22:46.440,0:22:51.490
לעורר נשמע קצת

0:22:51.490,0:22:53.600
בהחלט

0:22:53.600,0:22:57.150
זה בהחלט נשלח בחלוקת ההכנסות בבריטניה

0:22:57.150,0:22:58.040
אה ...

0:22:58.040,0:23:02.180
QuickBooks משמעות st בחליפה שלהם הוא שתיים p_m_

0:23:02.180,0:23:03.549
כשאני אומר ש

0:23:03.549,0:23:08.240
תהיה אסטרטגיה בסיסית מאחורי הממשלה השמרנית בבריטניה

0:23:08.240,0:23:11.560
הוא לנסות לעבור לבריטניה

0:23:11.560,0:23:12.570
מערכת

0:23:12.570,0:23:16.060
אשר יפיק תמריצי עושר טובים יותר כמעט בודאות

0:23:16.060,0:23:17.890
חלק השמרני

0:23:17.890,0:23:20.630
אממ ... יש אמונה חזקה שיש לי לטפטף כלפי מטה השפעה

0:23:20.630,0:23:24.480
אה ... אה ... ו -

0:23:24.480,0:23:26.960
אה ... לדעת

0:23:26.960,0:23:29.330
אה ... בנוסף

0:23:29.330,0:23:31.539
die is die

0:23:31.539,0:23:33.620
אבל זה חשוב לעשות משהו

0:23:33.620,0:23:34.900
די רדיקלי

0:23:34.900,0:23:36.500
התרופה

0:23:36.500,0:23:40.419
הידרדרות כלכלית היחסית SLU כי בריטניה סובלת נואשת

0:23:40.419,0:23:43.429
על פני תקופה ארוכה של זמן

0:23:43.429,0:23:45.200
אני חושב שהיה מידה רבה של

0:23:45.200,0:23:49.100
מודעות עצמית על העובדה

0:23:49.100,0:23:54.080
עבודה קהילתית המבוסס על שוק בצורה יעילה יותר

0:23:54.080,0:23:54.909
זה היית

0:23:54.909,0:23:56.470
מעורב

0:23:56.470,0:23:59.890
כבוד גדול יותר, של אי שוויון כלכלי

0:23:59.890,0:24:01.130
פצצות

0:24:01.130,0:24:03.280
והנה באק הגדול

0:24:03.280,0:24:06.350
הוויכוח, אבל ברגע שתסמונת עבור חלק

0:24:06.350,0:24:08.179
אה ... איש היית מקבל הטבות

0:24:08.179,0:24:10.520
שיכול להתפשט

0:24:10.520,0:24:14.210
באופן כללי יותר על ידי הקהילה, אף אחד לא ממש עושר של

0:24:14.210,0:24:18.050
לעזור לאנשים שלא יכל לעזור לעצמם ולכן אני רוצה לעשות

0:24:18.050,0:24:22.539
רבים בזה מצד אחד לנשוך את הכדור ואומר כן

0:24:22.539,0:24:23.990
במובנים מסוימים

0:24:23.990,0:24:25.460
עמדה ליברלית

0:24:25.460,0:24:26.380
ללכת על

0:24:26.380,0:24:28.340
צורה של ארגון החברתי

0:24:28.340,0:24:31.220
מידה רבה יותר של אי שוויון ב

0:24:31.220,0:24:32.930
אבל עם הסיסטינית כחדש

0:24:32.930,0:24:35.760
מנוע לייצור של הרבה דברים שווים

0:24:35.760,0:24:37.839
אני רוצה לשמור על שני הדברים האלה ביחד המשכנתאות

0:24:37.839,0:24:41.610
אפשרי כדי שכריס אומר שאי השוויון

0:24:41.610,0:24:44.720
הוא מעורב בביצוע מהלך כזה הוא בלתי מתקבל על הדעת

0:24:44.720,0:24:48.019
אהיה מעניין לראות אם יש כמה אחרים ביוני

0:24:48.019,0:24:52.480
אה ... זה יכול להיות כדי ליצור הופעה חיובית יותר

0:24:52.480,0:24:55.340
תשומת לב טובה שלנו בקסטר

0:24:55.340,0:25:00.950
קהל מה אה ... והגמוניה להרוויח אסירת תודה

0:25:00.950,0:25:02.320
פרנק על זה, וכך גם

0:25:02.320,0:25:04.360
אממ ... גברת תאצ'ר

0:25:04.360,0:25:07.250
מה שעושה את תכנית אה ... factura

0:25:07.250,0:25:12.650
שהיא קיבל את העובדה האכזרית של בריטניה על זה כי

0:25:12.650,0:25:14.519
הכנסה וזה יהיה בסופו

0:25:14.519,0:25:17.420
בית החולים מאוד החמים ביותר בוושינגטון

0:25:17.420,0:25:21.670
אה ... אבל זה שין שבחים מודעים לעצמו אלוהים

0:25:21.670,0:25:23.510
אממ ... הברך אחורית

0:25:23.510,0:25:27.060
זו גם הסיבה מדוע כל כך את חייו שלו הייתם צריכים אותו, אבל זה גם הסיבה לכך שמגיעה לה

0:25:27.060,0:25:28.290
אשראי

0:25:28.290,0:25:29.350
אבל היא לא עשתה זאת

0:25:29.350,0:25:31.340
להעמיד פנים שזה יכול או צריך

0:25:31.340,0:25:34.970
אסור באור

0:25:34.970,0:25:40.049
מדגם זה בערך מה שאנחנו מדברים

0:25:40.049,0:25:44.620
זהו כלים בסיסי כדי לעצור

0:25:44.620,0:25:45.719
תחזור לזה

0:25:45.719,0:25:48.940
כי אני חושב שעל הנושא של אי שוויון יש להבחין

0:25:48.940,0:25:51.149
אי שוויון בין להעמיד פנים למען

0:25:51.149,0:25:52.490
אי שוויון

0:25:52.490,0:25:56.809
אה ... כל מלח נטען יבוא ויעבוד היטב

0:25:56.809,0:25:58.340
כלכלה מבוססת שוק

0:25:58.340,0:26:02.340
חוסר ודאות שכל מיני צורות של חוסר שוויון אחד שהם עשו

0:26:02.340,0:26:06.679
במקומות רבים מאוד שגברת תאצ'ר ואני מניח שרוב

0:26:06.679,0:26:09.399
אבל אפילו המפלגה השמרנית לטובת הנוף

0:26:09.399,0:26:13.340
להציל בן חמוד מאוד אני מתכוון לומר כמה מהאנשים בבית או ההליכה

0:26:13.340,0:26:13.960
באותו

0:26:13.960,0:26:16.720
הפרשנות פטרנליסטית של שמרנות היית

0:26:16.720,0:26:19.659
הייתי רוצה כמה צורות אחרות של אי שוויון, אבל, אבל

0:26:19.659,0:26:22.590
הבעלים מסורתיים היו כפול הוזמנו כדי להפוך אותם

0:26:22.590,0:26:23.729
אנו שומרים לעצמנו

0:26:23.729,0:26:27.209
בתמורה למדבר הרבה מה לעשות עם הנשים בתוך סגור

0:26:27.209,0:26:30.260
קטן אומר ליברלי חדש

0:26:30.260,0:26:32.120
אה ... צמיחה

0:26:32.120,0:26:35.560
שמונה בניסיון לפתור את בעיותיה של בריטניה אני חושב שהוא

0:26:35.560,0:26:37.460
לא צריך לחשוב שמספיק

0:26:37.460,0:26:41.110
רק באת לומר את כל המאפיינים רצויים הדברים האלה כדי

0:26:41.110,0:26:41.889
שאול

0:26:41.889,0:26:44.649
אבל המצב שתכונות בלתי רצויות בריטניה

0:26:44.649,0:26:48.539
אני מתכוון, אם אתה נחשב, אם אתה יוצא לשנינו אה ... צעיר יחסית

0:26:48.539,0:26:51.990
אבל אני חושב שבחיים של שנינו כאיש

0:26:51.990,0:26:55.310
אה ... מדינות ביבשת אירופה, וכשנשבור

0:26:55.310,0:26:55.980
צעיר

0:26:55.980,0:26:58.870
אה ... זה יהיה פגע בדרכים שונות על ידי האסיפה של רבים

0:26:58.870,0:27:00.539
יפה אבל קצת לתקן את זה

0:27:00.539,0:27:04.309
כסף לא מוגדר זה, אבל באירופה, כולל את החלק הצפוני של גדול

0:27:04.309,0:27:05.120
עיר

0:27:05.120,0:27:08.110
אה ... נדהם מהעובדה שכשהוא מבוגרת יותר

0:27:08.110,0:27:11.570
ממש עושר של מדינה שניתן למצוא רק בהקשר של

0:27:11.570,0:27:12.720
בבריטניה המקומית

0:27:12.720,0:27:16.690
אגודלים כלפי מטה לומר בודאות שכל הספקטרום מניח שניסה

0:27:16.690,0:27:17.460
לפני

0:27:17.460,0:27:20.880
הגוף הקרוב ביותר שמרני אופניים איך יכול ללכת לשום מקום

0:27:20.880,0:27:23.810
הפך לפחות ניסיתי

0:27:23.810,0:27:26.570
שמונה פתרון לזה, והוא דחה את

0:27:26.570,0:27:28.089
אני חושב שאתה צריך לשמוע הוא

0:27:28.089,0:27:29.399
הוא למעשה

0:27:29.399,0:27:32.450
חלופה מעשית

0:27:32.450,0:27:38.560
אקולם סן דייגו

0:27:38.560,0:27:45.560
ו -

0:27:46.980,0:27:53.980
אבל

0:29:07.860,0:29:10.250
עד שאני מסכים איתו

0:29:10.250,0:29:13.549
אזרחים תחת עכשיו 1430

0:29:13.549,0:29:15.149
אה ...

0:29:15.149,0:29:18.340
מאחורי היו שמחים לומר שיש נפוצה, אבל יש אגרטל היא שאלה

0:29:18.340,0:29:20.210
זה היה לפגוש ו

0:29:20.210,0:29:23.430
הייתי אומר על זה

0:29:23.430,0:29:27.760
מאז שהייתי בת ארבעים 5:00 מאוד, מצב המשק נשלט במידה רבה מאוד

0:29:27.760,0:29:30.230
אבל גם מאוד קפיטליסטי

0:29:30.230,0:29:34.040
ואת האינטרסים של נקודה האחרת של עניין תאצ'ר

0:29:34.040,0:29:38.080
היא אה ... מאמינים

0:29:38.080,0:29:40.460
בריטניה היא במובן של בחירות סוציאליסטיות

0:29:40.460,0:29:42.690
החברה

0:29:42.690,0:29:46.520
מבני האחרון תפס את ראש הממשלה

0:29:46.520,0:29:48.650
אה ... זו דעה שטויות

0:29:48.650,0:29:51.340
התאוריה אינה מתאימה עם כל גורם ידוע

0:29:51.340,0:29:54.820
לא ממש כתב על כוחו, על זה הוא בהחלט נכון

0:29:54.820,0:29:58.340
שזה היה על בעלות ציבורית לא יעילה

0:29:58.340,0:30:01.230
הרבה איגודי מלאכה הייתי קורא

0:30:01.230,0:30:02.279
איגודים

0:30:02.279,0:30:05.049
פשוט מתנהג סינדיקטים כדי להגן על החברים שאתה יכול

0:30:05.049,0:30:08.980
כדי לערער את דירוגי החוף

0:30:08.980,0:30:10.580
וחשדנות רבה

0:30:10.580,0:30:14.000
של הסבסוד במקרה של כל עסק שיש לו כמה בעיות

0:30:14.000,0:30:16.860
ורובם שמרני ממשלה שמרנית

0:30:16.860,0:30:18.460
אה ... הלאים

0:30:18.460,0:30:20.080
רולס רויס ​​שהוא מאוד פשוט

0:30:20.080,0:30:22.180
נכון

0:30:22.180,0:30:25.980
אז אחד חייב להגיד שלפחות בתאוריה תאצ'ר

0:30:25.980,0:30:28.169
אה ... לא מאמין שכל

0:30:28.169,0:30:29.559
זה

0:30:29.559,0:30:33.220
ומאמין כי העליון ולא גילום פיראטיות

0:30:33.220,0:30:39.100
אה ... וכן הלאה, אבל אני הייתי הולך על דברים בסיסיים משובחים

0:30:39.100,0:30:42.510
בעובדה שויתורי המס הניתנים לזה שזה יהיה קטן

0:30:42.510,0:30:45.870
עסקים

0:30:45.870,0:30:46.630
לקרות ב

0:30:46.630,0:30:50.159
המובן מאליו, אבל זה

0:30:50.159,0:30:52.730
מיכאל

0:30:52.730,0:30:55.429
שני דברים במקום הראשון

0:30:55.429,0:30:57.930
דבר אחד שאני חושב שרבים

0:30:57.930,0:31:00.420
יותר מדי אנשים בבריטניה

0:31:00.420,0:31:03.390
הדרך

0:31:03.390,0:31:05.370
אנשים רבים שליח

0:31:05.370,0:31:07.070
של האירוע

0:31:07.070,0:31:08.149
שימוש בהם

0:31:08.149,0:31:09.560
תחמושת

0:31:09.560,0:31:11.450
אה ... שלה

0:31:11.450,0:31:13.750
דרך באמת די עגומה

0:31:13.750,0:31:17.220
אנשים חפים מפשע שאין לי נכון

0:31:17.220,0:31:20.580
מקום, אבל לא באמת צריכים את הכישורים הנכונים בזמן הנכון

0:31:20.580,0:31:23.090
צ'ארלס השני בu_n_

0:31:23.090,0:31:25.639
אה ... מקומות רבים ושונים, במיוחד

0:31:25.639,0:31:29.559
אה ... מפעלים בבעלות המדינה גדולים, אך סמכויות דואר מסוג זה הועבר

0:31:29.559,0:31:34.010
במידה רבה בעסקים פרטיים

0:31:34.010,0:31:35.610
אם מישהו מציג

0:31:35.610,0:31:36.529
יזמה

0:31:36.529,0:31:39.039
אה ... למרות שאמר לו

0:31:39.039,0:31:42.230
אם הם אה ... הרגיש לא בכישורים הנאותים כמו

0:31:42.230,0:31:43.510
של תקווה

0:31:43.510,0:31:46.499
ובוודאי שדבר יחיד שאני חושב שהוא היה מאוד

0:31:46.499,0:31:48.530
מרשים

0:31:48.530,0:31:50.330
פעילויות

0:31:50.330,0:31:52.330
שמרני תחת קורת גג סכך

0:31:52.330,0:31:54.920
בשבוע כדי לנסות לשבור

0:31:54.920,0:31:58.090
את זה עמוק ומוסדות

0:31:58.090,0:32:01.920
כן, יש לי משהו שנראה מאוד קשה לעשות

0:32:01.920,0:32:05.090
עם הם בהחלט גרפו מתכת המסוימת הזה בדרך

0:32:05.090,0:32:05.979
שאף אחד אחר

0:32:05.979,0:32:08.590
שחר גדוד ולפדיון של אה ...

0:32:08.590,0:32:09.450
יש

0:32:09.450,0:32:13.960
אנחנו רק כמה דקות, אבל אממ ... תן לי רק לומר נמה אולי הפעמים

0:32:13.960,0:32:15.340
זה מאוד בולט

0:32:15.340,0:32:16.940
אתה עשית וידאו

0:32:16.940,0:32:18.599
אה ... הם אף פעם לא היינו מנסים אותו

0:32:18.599,0:32:21.800
באמת תעלה אפילו הפיקניק שלך

0:32:21.800,0:32:25.070
וידאו של הארץ לעולם לא ניסה לפני ומסיבה כלשהי

0:32:25.070,0:32:28.320
השפעה עצומה בארבע עשר נקודות

0:32:28.320,0:32:31.210
רוסיה ובסקרים כמו בבוקר

0:32:31.210,0:32:33.080
להדגיש עשר

0:32:33.080,0:32:34.740
לשאת נאום בוויילס

0:32:34.740,0:32:37.980
משלוח אפשרי

0:32:37.980,0:32:41.200
אז אני שואל אותו המספר

0:32:41.200,0:32:46.000
להראות לי את החיים

0:32:46.000,0:32:50.009
אנחנו באים מאלף דורות של חיילי עובדים

0:32:50.009,0:32:52.160
תוכניות משחקים

0:32:52.160,0:32:54.340
אה ... אומן אומנים

0:32:54.340,0:32:57.470
זה בגלל ששווי נטו

0:32:57.470,0:32:59.710
זה בגלל שאנחנו קוראים

0:32:59.710,0:33:02.049
זה היה בשבוע, לא, זה לא היה

0:33:02.049,0:33:04.080
וזה בגלל שאנחנו אף פעם לא חשבנו

0:33:04.080,0:33:08.349
אתה יודע איך צד כאשר אנחנו אף פעם לא היו כסף בכל אחת מהתיבות, ואמר שזה

0:33:08.349,0:33:10.000
דבר פשוט עם השכלה גבוהה

0:33:10.000,0:33:12.310
עכשיו העובדה שבבריטניה

0:33:12.310,0:33:18.430
בשנת 1987, ואם אתה אוהב את זה ועצום כזה

0:33:18.430,0:33:21.100
כל כך הרבה אנשים מכירים את עצמם

0:33:21.100,0:33:22.140
להתעורר

0:33:22.140,0:33:25.019
הוא גינוי חריף של המערב

0:33:25.019,0:33:26.950
אנשים יודעים שיש להם

0:33:26.950,0:33:28.610
יש להם הוריהם

0:33:28.610,0:33:30.170
סכינים מבוזבזים

0:33:30.170,0:33:33.110
שיטה ללא הזדמנות למטעמי עלות

0:33:33.110,0:33:35.360
ושהוא עדיין את העובדה החשובה ביותר על

0:33:35.360,0:33:36.789
על המדינה שלנו וIFP

0:33:36.789,0:33:38.980
לכן תתאים

0:33:38.980,0:33:43.279
טיפול ואשליה

0:33:43.279,0:33:47.880
אבל העניין הוא שזה סוג של מסיבה מאוד מוסדות שוק עבודה

0:33:47.880,0:33:48.800
אז

0:33:48.800,0:33:50.779
אה ... ולהסטורי

0:33:50.779,0:33:54.179
אביו היה לראות שיהיה אינדיקציה נוספת כי אם לא יעשה כן

0:33:54.179,0:33:56.169
משמעות הדבר היא כי הם יהיו מוכנים להתרחק

0:33:56.169,0:33:57.880
כמו

0:33:57.880,0:34:00.380
מלט באנשים

0:34:00.380,0:34:02.809
אה ... סוג של מלכודות שהם היו

0:34:02.809,0:34:07.600
כל היחידות שניתן לכולם שדדו וזה מפלגות עבודה יפות באמת

0:34:07.600,0:34:09.610
לפחות בהצטיינות רייגן כנראה

0:34:09.610,0:34:13.769
גם זה נראה כאילו הם לא מהססים להבין הוא ש

0:34:13.769,0:34:16.990
דרך שהם רוצים לרוץ גדר ואה ...

0:34:16.990,0:34:20.229
Riddhi בדרכים רבות עשה בעיה

0:34:20.229,0:34:24.519
ובוודאי מאניה כוללת את כל

0:34:24.519,0:34:27.960
המשטרה בלשדל הממשלה השמרנית הנוכחית הפחתה

0:34:27.960,0:34:28.860
חסר רחמים

0:34:28.860,0:34:33.450
אבל זה ניסיון רדיקלי כדי להתעדכן עם הטכנולוגיה כדי לפתור בעיות

0:34:33.450,0:34:34.459
כאשר זה נעשה

0:34:34.459,0:34:37.679
לעומת זאת את הבעיה במונחים של מפלגת העבודה

0:34:37.679,0:34:38.620
פרויקט

0:34:38.620,0:34:39.559
ושזה היה

0:34:39.559,0:34:43.499
זה כאילו אף בעיות ו UH גדולים ... אכפת לנו מהם ואנחנו יהיו

0:34:43.499,0:34:45.429
משהו

0:34:45.429,0:34:49.529
מה הייתה בעצם הממשלה לא הייתה פשוט לא נורא שצוינה או

0:34:49.529,0:34:50.669
איפה זה היה

0:34:50.669,0:34:52.480
זה נראה כאילו זה לא

0:34:52.480,0:34:54.469
התחיל לקרוא שוב

0:34:54.469,0:34:57.899
מאחורי אותו הסוג של מוסד מסורתי

0:34:57.899,0:35:01.210
אה ... במיוחד במונחים של תנועת האיגודים המקצועיים בבריטניה

0:35:01.210,0:35:04.529
בדרכים רבות ושני חושבים על כמה מהסלעים שאתה עושה

0:35:04.529,0:35:05.329
אה ... אה ...

0:35:05.329,0:35:07.769
אבל פחות או יותר כולם מקבל

0:35:07.769,0:35:09.789
Coolsat הגדול ביותר

0:35:09.789,0:35:13.529
בואו אחזור אליך ביודעין ניוטון מסצ'וסטס

0:35:13.529,0:35:19.769
הארי אה ... תודה

0:35:19.769,0:35:22.999
נכון

0:35:22.999,0:35:29.999
שם

0:35:33.279,0:35:36.479
לא נתן לתיקון

0:35:36.479,0:35:38.639
פרי

0:35:38.639,0:35:41.849
צעד

0:35:41.849,0:35:48.140
מצטער עני

0:35:48.140,0:35:50.719
מפלגה או קשורות

0:35:50.719,0:35:52.349
בחירות

0:35:52.349,0:35:54.519
עבור

0:35:54.519,0:36:00.289
אה ...

0:36:00.289,0:36:02.829
מוסטר בהחלט להציע

0:36:02.829,0:36:07.389
את הנתונים הדמוגרפיים הגדולים המתעוררים הנשיים הבריטיים ברור מחצלת רכילות

0:36:07.389,0:36:09.419
עושה את זה מאוד דרמטי אה ...

0:36:09.419,0:36:12.749
חבר ותיק שלי היה במושב בפעם הראשונה אתמול בלילה בטנסי

0:36:12.749,0:36:16.829
סיכם דמי נומינלי בניית ספינות בירידה

0:36:16.829,0:36:21.159
להסתכל על התוכן של כמה לשמור על הפקדתו מקסיקו אלא מבוסס

0:36:21.159,0:36:23.509
קולות בית

0:36:23.509,0:36:25.539
וחבר שלי כריס מולין

0:36:25.539,0:36:29.539
שעון גרסה מלא טריביון סכום על הכביש אה ... להגדיל את הרוב שלהם ב

0:36:29.539,0:36:32.429
חלק מהם נשלח על ידי משהו שאכלתי בני נוער

0:36:32.429,0:36:34.969
עכשיו עלות ליהוק מוסלמי ביטים אלה

0:36:34.969,0:36:37.779
זאת עיירה של מעמד הפועל

0:36:37.779,0:36:40.839
העץ ויטוריה כדי להציל את חייו ... אממ

0:36:40.839,0:36:42.499
אבל ציפורים אלו

0:36:42.499,0:36:46.049
פשוט לבחור יותר כאב

0:36:46.049,0:36:48.720
אם מזג האוויר היה ייצוג יחסי שיש לך מאוד שונה

0:36:48.720,0:36:50.979
להתפשט

0:36:50.979,0:36:55.069
הספדים ומושבים ברחבי הארץ ואני חושבים שהם מסקוטלנד ו

0:36:55.069,0:36:57.159
ויילס

0:36:57.159,0:37:00.680
בקושי מישהו הרצאה למפלגת השלטון

0:37:00.680,0:37:03.459
כוח נקי ומוריסי

0:37:03.459,0:37:05.329
והצד השלישי

0:37:05.329,0:37:06.559
מושבים ב

0:37:06.559,0:37:11.729
בית הספר של וושינגטון

0:37:11.729,0:37:14.909
למרבה הצער, משהו במצב הרוח הבריטית

0:37:14.909,0:37:16.699
מסכים לחלוטין עם

0:37:16.699,0:37:21.649
זה נגד זיוף ארצות הבחירה תהיה די מנצח ברור

0:37:21.649,0:37:25.159
מופיע ברחבי בחירת קבלת החלטות כללית שב

0:37:25.159,0:37:27.639
אף פעם לא ייקח את זה באפשרות

0:37:27.639,0:37:31.159
הרבה מפלגות קטנות, לעתים קרובות הגדרה להיפגש ולתקן בזה

0:37:31.159,0:37:34.149
עשן מלא תזכיר חדרים דמוקרטי

0:37:34.149,0:37:37.769
כך שזה הוגן לומר כי בשמאל קיצוני משרד ka זהב כורי האיגוד

0:37:37.769,0:37:39.849
קשר

0:37:39.849,0:37:42.889
ועל מרכז האנשים הנכונים בעבודה ו

0:37:42.889,0:37:49.889
כי זה פשוט convo חם

0:37:50.199,0:37:53.149
אם אני יכול לקבל במצב הזה קצת קצת

0:37:53.149,0:37:56.259
זה שם, וזה נכון שזה קצת לא יציב

0:37:56.259,0:38:00.479
אה ... בהחלט ידיד של מונחי מיקרופונים שלי

0:38:00.479,0:38:02.000
להפחית את הסלידה, אבל

0:38:02.000,0:38:05.859
אה ... הרוב, אך ברוב קטן מאוד אה ... בתוך

0:38:05.859,0:38:09.389
בעשירייה הראשונה ואת מקרים כאלה אחרים אחרים

0:38:09.389,0:38:11.620
אני חושב שבולט ו

0:38:11.620,0:38:14.809
כאשר הוא הולך אחרי ה-iPhone שלי את כל הגורים

0:38:14.809,0:38:17.059
להדליק את מלטה

0:38:17.059,0:38:18.849
המידה שבה

0:38:18.849,0:38:20.459
אה ... אנשים

0:38:20.459,0:38:22.020
אכן אנשים

0:38:22.020,0:38:24.849
ולשמור אותם בעבודתם

0:38:24.849,0:38:30.770
בדרך כלל אני במגזר הממשלתי או בתעשייה כבדה

0:38:30.770,0:38:32.759
עזר על ידי הממשלה

0:38:32.759,0:38:39.319
להקת השלכות שגם באזורים של אבטלה גבוהה מאוד

0:38:39.319,0:38:42.899
אה ... יש להם הזדמנות לתוכניות ממשלתיות שונות לעידוד

0:38:42.899,0:38:43.990
אנשים להתחיל

0:38:43.990,0:38:45.130
שזה

0:38:45.130,0:38:48.049
בדרך קטנה

0:38:48.049,0:38:50.259
קטן יחסית

0:38:50.259,0:38:52.869
חייב לומר שזה נראה לי כי

0:38:52.869,0:38:57.609
אה ... הוא צפון דרום הפער היעיל המשאבה הוא לא אותו זמן התרבות

0:38:57.609,0:39:00.529
נוצר באזורים מסוימים להפסיק

0:39:00.529,0:39:01.679
כזה ש

0:39:01.679,0:39:03.390
מחוץ מסורתי מסוימים

0:39:03.390,0:39:06.720
אבל אתה אף פעם לא חושב השני נופל טופס תעשייה

0:39:06.720,0:39:09.710
והיה צריך להיות במגמת ירידה, כי אלה אה ... בעיות במתועשות

0:39:09.710,0:39:11.619
מדינות

0:39:11.619,0:39:13.989
בתחרות עם

0:39:13.989,0:39:16.679
היוזמה של אנשים וזה היה במקרה זה

0:39:16.679,0:39:20.409
סוף ציטוט בטוח שזה עבודה ונהדרת וזה קשה אפילו נחשב

0:39:20.409,0:39:22.269
לשקול

0:39:22.269,0:39:26.539
מדיניות הממשלה מראה בריכת מחשבים, אבל אה ... מדיניות

0:39:26.539,0:39:29.319
אמר מגיב לאדם הזה

0:39:29.319,0:39:32.720
אבל בעצם אומר שהבעיה נוצרת מחדש

0:39:32.720,0:39:35.279
זה הולך לעזור

0:39:35.279,0:39:38.700
כייצוג יחסי והשני חושבים שהאדם שמתאים לזה

0:39:38.700,0:39:42.829
עם יוצא מן הכלל אחד אפשרי הוא הייצוג היחסי הוא בדרך כלל

0:39:42.829,0:39:44.370
משהו שהם זקוקים למזון

0:39:44.370,0:39:49.650
מסיבה בבריטניה אומרת הרעיון של אמא ישראלית, אבל אה ... העסקת

0:39:49.650,0:39:53.099
תרוויח שינוי גדול מדי, אבל את האפשרויות לבריטניה

0:39:53.099,0:39:57.239
מהו היתרון של כל שתי התיבות הגדולה בריטניה כל כך כל כך שהם

0:39:57.239,0:40:01.160
יהיה מאוד לא סביר שתסכים לבצע מהלך

0:40:01.160,0:40:02.660
גם אם אתה בצד המפסיד

0:40:02.660,0:40:04.670
כי הם רוצים שהם די גרועים

0:40:04.670,0:40:05.859
אה ... מן

0:40:05.859,0:40:07.380
אלמנט אחר אליו

0:40:07.380,0:40:11.160
כי ככל שהן בתוך המפלגה השמרנית והעבודה

0:40:11.160,0:40:11.839
מפלגה

0:40:11.839,0:40:15.689
יש לך אנשים שיש להם את הדעה כי יש צורך בפעולה כלשהי רדיקלית מאוד לקחת

0:40:15.689,0:40:19.390
בעיות נואשות כמו שהם הולכות או לכאן כדי להראות

0:40:19.390,0:40:22.099
aa מערכת

0:40:22.099,0:40:26.279
אה ... פעולה שעשויה להיות בטוח, אבל לא

0:40:26.279,0:40:27.440
להיכנס והוא

0:40:27.440,0:40:31.079
אויב באופן דרמטי

0:40:31.079,0:40:34.589
בקליפ ממפלגת העבודה ממנהיגי מפלגת העבודה סלח לי שעבר

0:40:34.589,0:40:38.819
הלילה שאנחנו רוצים לראות

0:40:38.819,0:40:40.220
מונא סורק אה ...

0:40:40.220,0:40:43.790
אה ... כרטיס נקרא חלום שאין דבר עומד באוקיינוס ​​השקט

0:40:43.790,0:40:44.449
פירמה

0:40:44.449,0:40:49.999
ושליטה מההתחלה הם לא לאבד אותך הרבה

0:40:49.999,0:40:52.029
כפי שהוא יוביל

0:40:52.029,0:40:53.180
מקארתי

0:40:53.180,0:40:55.889
סופי עיקרי מקסיקני

0:40:55.889,0:40:57.849
כאשר הקמפיין הראשון אני סופי

0:40:57.849,0:41:01.079
אנו מפלגת עבודה לתיקון אי פעם קרה הלילה

0:41:01.079,0:41:02.889
כמפלגה לאומית גדולה

0:41:02.889,0:41:05.959
אנשים שמדברים או מחלה

0:41:05.959,0:41:09.099
אבל מותו של אהבת החלק התעשייתי אנדרס

0:41:09.099,0:41:13.180
לדבר על שום הצעה כבר ארוזה בתהום נשייה פוליטית

0:41:13.180,0:41:17.729
לא משנה מה קורה בקו לחלק מהם, בהתחשב באלטרנטיבה

0:41:17.729,0:41:20.689
להגיב

0:41:20.689,0:41:25.809
אתה מאשים את שטח אתר ג'ים

0:41:25.809,0:41:28.979
סיבות מדהימות שאני רוצה להיות הוסר

0:41:28.979,0:41:33.309
זה טוב שהוא אממ ... יש לך לומר שכמובן

0:41:33.309,0:41:34.859
אה ... את העובדה שאין

0:41:34.859,0:41:37.019
מפלגתם איבד

0:41:37.019,0:41:40.359
שלוש בחירות רצופות

0:41:40.359,0:41:41.999
ללא צל

0:41:41.999,0:41:45.949
מהפתרון הקשה ביותר של תבוסה מוחצת החופשית

0:41:45.949,0:41:50.099
יש אישה שלעגה מסיבת כיתה הראשונה שלו נכונה

0:41:50.099,0:41:52.199
קיצוני בשביל זה

0:41:52.199,0:41:53.380
היא עצמה מאז

0:41:53.380,0:41:56.579
מבול

0:41:56.579,0:41:58.209
ביצוע כמו שהיא אמרה להפעלה

0:41:58.209,0:42:00.809
אה ... אבל היא מצאה משהו

0:42:00.809,0:42:03.279
אה ... בהרצאות הבריטיות

0:42:03.279,0:42:08.589
תנסה התעקש לחכות לדיסני עלה קרוב למסעות שאינם פוליטיים

0:42:08.589,0:42:09.769
קון העתק

0:42:09.769,0:42:14.419
עכשיו זה תבוסה רצינית אנו עשויים רוצים להעמיד פנים אחרות,

0:42:14.419,0:42:15.769
חלק מממדי

0:42:15.769,0:42:20.010
לתקן את עלויות מפלגת העבודה במסיבת ברית הקריאה, עם זאת גם

0:42:20.010,0:42:23.660
אנשים צריכים להיות, אבל הוא ייתן לו בחיים כדי לדבר על שלוש

0:42:23.660,0:42:24.849
צדדים

0:42:24.849,0:42:28.759
אה ... העובדה היא שיש כיום מערכת מפלגתית שלוש

0:42:28.759,0:42:33.460
הוא מדהים אה ... היתר עבודה אפילו לגייס את כל הטורים ברץ' אנטי

0:42:33.460,0:42:36.219
זה היה אמור להיות מסוגל לעשות את מאמץ

0:42:36.219,0:42:38.809
ואם אתה חופשי פרטיזן בבריטניה עבודת הוועדה תהיה רוב

0:42:38.809,0:42:39.999
הממשלה

0:42:39.999,0:42:42.239
ולכן אני חושב שאדונים, בחליל

0:42:42.239,0:42:44.999
נוכחי כדבר כן אם הייתי יכול

0:42:44.999,0:42:49.390
אני חושב שתכונה אחת של חברת מפלגת העבודה הרימה

0:42:49.390,0:42:53.589
אה ... מצפה די הרבה את הקו הרשום

0:42:53.589,0:42:55.309
זה היה בהתמחות

0:42:55.309,0:42:58.829
למשל, מודעות אלו

0:42:58.829,0:43:01.549
אה ... ואשתו

0:43:01.549,0:43:04.960
הקפצה של חלקות ולאחר מכן המשיך בדרך שאינה שונה אה ...

0:43:04.960,0:43:05.760
אה ... רצון

0:43:05.760,0:43:09.349
נשיא ורעייתו בסרטים קודמים כאלה

0:43:09.349,0:43:11.039
תשומת לב

0:43:11.039,0:43:13.030
ועניין כל האנשים האלה

0:43:13.030,0:43:16.349
באופן שבו רבים סימפטומטית ומתייחסים ל

0:43:16.349,0:43:18.469
מוקצה

0:43:18.469,0:43:20.899
כדי להציל את מפלגת העבודה

0:43:20.899,0:43:24.539
איידיד מבוסס

0:43:24.539,0:43:27.229
אה ... התקופות

0:43:27.229,0:43:30.799
ויכוח מאז אלף תשע מאות

0:43:30.799,0:43:32.280
זה באמת בבריטניה

0:43:32.280,0:43:34.599
אה ... סקרי עמדות פוליטיים

0:43:34.599,0:43:36.659
נקבע במובנים רבים

0:43:36.659,0:43:38.889
אנשים כמו מעמד כלכלי

0:43:38.889,0:43:41.709
אופי העבודה שהם חשובים, ולכן

0:43:41.709,0:43:46.500
למרבה הצער, במפלגת העבודה בהקשר זה היא אה ... לחתור תחת

0:43:46.500,0:43:49.020
הבסיס טבעי שלו מאנשים ש

0:43:49.020,0:43:53.019
אה ... באמת לפתח מלא הייתי למפלגת העבודה להצביע כפי שעשו

0:43:53.019,0:43:56.059
לצייד את עצמם עכשיו מאז 1945

0:43:56.059,0:43:59.460
היה תהליך הדרגתי של יציבות כל כך

0:43:59.460,0:44:03.500
אינסטינקטיבי תמיכת הבנת משהו שהדרגה ליברלי

0:44:03.500,0:44:04.740
מסיבה יש הרים

0:44:04.740,0:44:08.310
אה ... כאשר הסוציאל הדמוקרטים הצטרפו אליהם הם פשוט המשיכו

0:44:08.310,0:44:10.729
משמעות הדבר היא שלא היה, לא היה

0:44:10.729,0:44:14.579
למוגבל גדולה להמשך simpy של מגמה שהייתה

0:44:14.579,0:44:19.259
אבל האנשים האלה לשלוט טיפוסיים של מייק על פני נוף העיר

0:44:19.259,0:44:23.650
והמאבק שלהם יהיה אנשים שעשויים להיות תגובות סבירות

0:44:23.650,0:44:28.099
ירידת מפלגת עבודת כלבה

0:44:28.099,0:44:32.089
בהחלט מפלגת העבודה לא עשתה זאת, גם כן, יותר טובה מאחד

0:44:32.089,0:44:33.349
יכול לצפות

0:44:33.349,0:44:38.099
מודע לערב להיות העמדה בדרך

0:44:38.099,0:44:43.059
ציפורים וסוג כזה של תמיכה כשאני חושב על מפלגת העבודה

0:44:43.059,0:44:45.390
זה היה תפקיד שסובל מהסוגים השונים

0:44:45.390,0:44:47.589
תלוי במה שאני בעבר

0:44:47.589,0:44:49.579
פחות המפלגה עצמה

0:44:49.579,0:44:53.969
אה ... המשגה הכין מוכנה להפנות את הגב שלו על שורשיו

0:44:53.969,0:44:58.599
תן לי חברות נייג'ל ולהפוך את מקום לאופי האזור, אבל

0:44:58.599,0:45:00.890
רמות בסנאט הדמוקרטים ברחבי בריטניה

0:45:00.890,0:45:04.479
אני צריך להיות מאוד קשה להם לשמור על

0:45:04.479,0:45:07.829
בואו נלך לפורטלנד אורגון

0:45:07.829,0:45:14.829
אופרה ישנה

0:45:33.139,0:45:40.139
עכשיו

0:46:03.979,0:46:10.979
בסדר

0:46:12.650,0:46:19.650
כי

0:46:54.410,0:46:58.479
רבים

0:46:58.479,0:47:01.859
כלי עבורנו, אבל אני לא מתכוון לרמוז כי הבסיס האמריקאי בבריטניה

0:47:01.859,0:47:03.279
אמר כארה"ב

0:47:03.279,0:47:04.819
בסיסית, אבל

0:47:04.819,0:47:05.620
אה ... כי

0:47:05.620,0:47:07.239
שהם חלק מ

0:47:07.239,0:47:10.839
ארצות הברית כדי להשתתף

0:47:10.839,0:47:12.219
אה ...

0:47:12.219,0:47:16.569
ספא והריבית הבסיסית Quintana דוגמה למה

0:47:16.569,0:47:19.999
אה ... ברור האדמה הבריטית העיקרית שלהם, אבל הם לא ב

0:47:19.999,0:47:23.289
שליטה על גשר טילי שיוט לאינפלציה

0:47:23.289,0:47:25.949
אה ... וזה מעולם לא היה הסכם

0:47:25.949,0:47:26.809
אה ... אם יש

0:47:26.809,0:47:29.829
עם מדינות אחרות בנתעלמו פלטות

0:47:29.829,0:47:33.880
או שהיה אי פעם בפרלמנט כפי שהוא כי דלק זה

0:47:33.880,0:47:36.969
אז לקנות

0:47:36.969,0:47:40.189
אם הייתי דבר כזה בזמן שלפני

0:47:40.189,0:47:42.509
אוצר אז אני חושב שתוכל למצוא

0:47:42.509,0:47:45.839
אתה לא ממש כפי שהוא בניגוד לג

0:47:45.839,0:47:47.009
לא, כי גם

0:47:47.009,0:47:48.249
שתי רמות

0:47:48.249,0:47:55.249
לא

0:47:57.289,0:48:04.289
להרוויח

0:48:26.420,0:48:30.489
v

0:48:30.489,0:48:33.869
כלי עבורנו, אבל אני לא מתכוון לרמוז כי הבסיס האמריקאי בבריטניה

0:48:33.869,0:48:35.280
אמר כארה"ב

0:48:35.280,0:48:36.829
בסיסית, אבל

0:48:36.829,0:48:37.630
אה ... כי

0:48:37.630,0:48:39.249
שהם חלק מ

0:48:39.249,0:48:42.829
ארצות הברית כדי להשתתף

0:48:42.829,0:48:44.219
אה ...

0:48:44.219,0:48:48.579
ספא של Quintana נמצא בתוך עצמו

0:48:48.579,0:48:51.909
אה ... לא ברור מה הם נשארים אדמה בריטית, אבל הם לא

0:48:51.909,0:48:55.299
טילי שיוט בקרת גרסה בריטיים

0:48:55.299,0:48:57.979
אה ... וזה מעולם לא היה הסכם

0:48:57.979,0:48:58.819
אה ... אם יש

0:48:58.819,0:49:01.829
עם מדינות אחרות מלבד פלטות

0:49:01.829,0:49:05.889
או שיש לי היה אי פעם בפרלמנט עקשן היא מה דלקים

0:49:05.889,0:49:08.979
חייב להיות נוכח

0:49:08.979,0:49:12.199
אם לא הייתי ספציפי לגבי מה הזמן הוא עכשיו

0:49:12.199,0:49:14.519
כלחודש מאי, ולכן אני חושב שתוכל למצוא

0:49:14.519,0:49:17.839
אתה לא ממש כפי שהוא התנגד לג

0:49:17.839,0:49:19.009
לא רע

0:49:19.009,0:49:20.160
שתי רמות

0:49:20.160,0:49:23.059
קהילה כלכלית אירופית

0:49:23.059,0:49:25.709
סימטרי לוהט עם שתיים קשים

0:49:25.709,0:49:28.939
מדינות דרום אירופה כמו יוון

0:49:28.939,0:49:32.889
טוקיו לא ממש מקבלת בe_c_ והקפאה

0:49:32.889,0:49:35.869
זה תמיד היה מערכת יחסים קשה יותר הרבה עם נאט"ו

0:49:35.869,0:49:39.289
כי הם באמת לא אוהבים

0:49:39.289,0:49:43.109
ואה ... בית אורתודונטי

0:49:43.109,0:49:47.079
אה ... אני חושב שאתה צודק למרות שיש כבר

0:49:47.079,0:49:51.079
מגמה בקיע שזה מה שאני חושב שזה אחד שאה ... יותר

0:49:51.079,0:49:54.049
מערב אירופה

0:49:54.049,0:49:58.459
וליצור קבוצות על מנת אה ... אירופה Teen

0:49:58.459,0:50:01.779
צריך להגן על עצמו ברחמים

0:50:01.779,0:50:03.459
או על ידי העיר

0:50:03.459,0:50:04.949
עכשיו בה

0:50:04.949,0:50:07.599
למרות שלפעמים בייקון ננסי

0:50:07.599,0:50:09.519
עדיין לחלוטין

0:50:09.519,0:50:12.419
בתי הספר מציץ מגניב של ההבעה גברת תאצ'ר

0:50:12.419,0:50:15.439
היא לא גדולה מאירופה ומעולם לא הייתה

0:50:15.439,0:50:17.119
במיוחד

0:50:17.119,0:50:19.979
mailto טוב

0:50:19.979,0:50:22.069
אבל אה ...

0:50:22.069,0:50:24.409
לא אחד מאותם בני המזל

0:50:24.409,0:50:28.150
על הכפיפות כמעט אוטומטית

0:50:28.150,0:50:30.399
מה שהופך את ארצות הברית

0:50:30.399,0:50:34.319
במדיניות חוץ וביטחון בתמורה לשאלה ששאלת קודם לכן

0:50:34.319,0:50:36.400
אני חושב שזה

0:50:36.400,0:50:39.160
Nero כשהיא כשהנשיא שלך

0:50:39.160,0:50:40.699
עצמי

0:50:40.699,0:50:44.689
מדינאי אירופי בכיר, אחד באופן פרדוקסלי יכול למצוא שזה יהיה

0:50:44.689,0:50:47.029
תיירות צוות

0:50:47.029,0:50:48.009
עצמאי

0:50:48.009,0:50:52.400
וכמובן עבודה אירופית שתהיה מאוד מעניינים

0:50:52.400,0:50:54.909
מאז צריך להיות

0:50:54.909,0:50:55.599
לסלי

0:50:55.599,0:50:56.669
זה

0:50:56.669,0:51:00.339
צריך להיות משהו מאוד אטרקטיבי על הרעיון

0:51:00.339,0:51:04.289
אה ... במערב אירופה הקרוב יהיה אחראית להוריו ו

0:51:04.289,0:51:05.109
אממ ...

0:51:05.109,0:51:08.819
אני חושב שזה יהיה בטווח הארוך יותר

0:51:08.819,0:51:12.419
השפעות מפוזרות על הבמה הבינלאומית, כי

0:51:12.419,0:51:14.549
אה ... צעדים

0:51:14.549,0:51:15.730
ארצות הברית

0:51:15.730,0:51:18.249
אה ... אולי לקחת

0:51:18.249,0:51:19.079
ב

0:51:19.079,0:51:21.209
הגנה של המערב היא שלמה

0:51:21.209,0:51:24.079
אה ... אני חושב שסוג ההלוויה לזחול מאיים

0:51:24.079,0:51:25.430
אה ... ואילו אם

0:51:25.430,0:51:27.749
או במערב אירופה תהיה מעורבת

0:51:27.749,0:51:31.079
חומר עם אמצעי התגוננות ורק לעצמו

0:51:31.079,0:51:34.579
אה ... אז זה חורבות קשות למישהו אחר אה ...

0:51:34.579,0:51:36.979
תמונה הזאת ואגרסיביות

0:51:36.979,0:51:38.910
צרה

0:51:38.910,0:51:40.799
אה ... העלות של זה

0:51:40.799,0:51:44.479
אה ... אני מתכוון, זה אומר שהבעיות בפרצוף דפיקות

0:51:44.479,0:51:45.559
אה ... אירופה

0:51:45.559,0:51:48.679
אה ... מחוץ

0:51:48.679,0:51:51.029
מי הולך לשלם על מראה בשלב זה

0:51:51.029,0:51:55.089
אה ... אחד של הבעיה אני חושב שמול יחידה בפעולות הבאות

0:51:55.089,0:51:57.369
אה ... חושב שהוא חזר

0:51:57.369,0:51:59.909
הבובה על המדיניות המוצהרת

0:51:59.909,0:52:01.960
אה האוסקר של אמא הדבר הראשונה ...

0:52:01.960,0:52:03.799
מה באמת קרה

0:52:03.799,0:52:07.749
אה ... אנחנו לא באמת היו המקרה שאה ...

0:52:07.749,0:52:11.299
אה ... אמריקה תהיה רוב החללים הקיימים הייתי רוצה היית עושה את זה

0:52:11.299,0:52:14.199
עם הכיוון קצת ספקן לגבי מה

0:52:14.199,0:52:17.859
אבל יש להניח שעולם

0:52:17.859,0:52:19.030
וכל האחרים

0:52:19.030,0:52:22.609
ממשלת מערב אירופה מעורבת במצב של הרבה

0:52:22.609,0:52:24.259
הוצאות ורגליים

0:52:24.259,0:52:26.520
היית מתמודד עם מה עושה

0:52:26.520,0:52:28.069
או

0:52:28.069,0:52:32.119
לשמור על כחותיה הגרעיניים הוא עסק חי וזה משהו

0:52:32.119,0:52:36.069
אך בריטניה כשם למטה שמגדלים מזוהים עם זה, אבל זה

0:52:36.069,0:52:37.939
זמן מפחיד

0:52:37.939,0:52:39.819
או

0:52:39.819,0:52:41.230
כוחות קונבנציונליים

0:52:41.230,0:52:42.589
אה ... אם מסתכל על מה

0:52:42.589,0:52:44.519
כוחות קונבנציונליים בבריטניה

0:52:44.519,0:52:48.909
העלות של מקבל הציע רמה זו, בהשוואה לזה של

0:52:48.909,0:52:53.559
u_s_s_r_ הוא די מדהים גם יוביל למסיבי קשה מאשר לבנה

0:52:53.559,0:52:55.969
משום שבריטניה אין כל צורה של שירות צבאי

0:52:55.969,0:52:58.140
מה קורה למסע למשרד חוץ

0:52:58.140,0:53:00.790
אבל מספרים דומים של אנשים הגרים לבד

0:53:00.790,0:53:03.890
אה ... יושב מחדש בתעלות לראות את מה שאתה יודע

0:53:03.890,0:53:07.740
עמיתים רוסים שהם רוצים להיות המציאות של זה אני לא חושב שזה לא

0:53:07.740,0:53:10.710
להפסיק לקבל אממ ... חשש שהבעיה היא כ

0:53:10.710,0:53:14.130
גם נדמה לי שלא היה פשוט יותר משלושה בלתי חוקי

0:53:14.130,0:53:15.039
על

0:53:15.039,0:53:16.969
מצב נוכחי

0:53:16.969,0:53:20.319
אה ... אם מערב אירופה מודאג שהם מקבלים די תעלומה נכונה

0:53:20.319,0:53:22.030
על חשבונה של ארצות הברית

0:53:22.030,0:53:25.570
אה ... גאווה עוז באופן שלמעשה u_s_ מוכן להרים את הכרטיסייה

0:53:25.570,0:53:26.470
זה אחד

0:53:26.470,0:53:28.679
ואני היית מצפה אה ...

0:53:28.679,0:53:31.200
עם חלוף זמן אה ... ארבעה

0:53:31.200,0:53:35.770
אה ... u_s_ את עצמו יותר ממהלך בדלני אה ... ו -

0:53:35.770,0:53:40.279
אחריותו של קצב עצמו כדי להיות קצת יותר בתקיפות להציב

0:53:40.279,0:53:42.329
מערב אירופה

0:53:42.329,0:53:46.480
תחייב את ממשלות המערב אירופית פעלו לבלוע את הגלולה

0:53:46.480,0:53:49.140
ואירוע מציאותי שזה יעשה

0:53:49.140,0:53:51.059
מבחינת עמידה בעלות העצומה של

0:53:51.059,0:53:53.809
אה ... חילוקי דעות עם פאזל

0:53:53.809,0:53:56.089
בואו נלך לחוף המפרץ פנסקולה פלורידה

0:53:56.089,0:53:57.319
אתה באוויר

0:53:57.319,0:54:04.319
אני

0:54:16.689,0:54:19.939
זרועות תכונה

0:54:19.939,0:54:21.989
אין דרך הסנאט

0:54:21.989,0:54:26.709
אויבים היסטורי מאוד טקט

0:54:26.709,0:54:31.059
לא

0:54:31.059,0:54:32.420
טוב

0:54:32.420,0:54:35.219
זה חשבתי שאני רוצה

0:54:35.219,0:54:38.519
שיקול, אבל אני יכול להגיד לך שאה ... עד תיגר מפלגת הקונגרס

0:54:38.519,0:54:40.379
הבחירות האלה

0:54:40.379,0:54:43.799
כל בחירות בריטניה מאז המלחמה

0:54:43.799,0:54:47.759
בסך הכל אני חושב על חמישים אלף יותר טוב מכבישים Anexo

0:54:47.759,0:54:50.389
שתכסו על גנוני dot com

0:54:50.389,0:54:52.409
לא, אני לא היה שולח

0:54:52.409,0:54:55.779
צדדים בשנים האחרונות לחזון רפורמה

0:54:55.779,0:54:58.739
אתגר להציל את מערכת היחסים

0:54:58.739,0:55:02.129
ואני לא חושב ששתי הערבה לשרוד אני חושב שזה צריך להיות

0:55:02.129,0:55:02.880
אנשים

0:55:02.880,0:55:05.789
מפלגתו

0:55:05.789,0:55:06.819
כמו מופעים

0:55:06.819,0:55:07.940
עכשיו אנחנו הולכים ללכת למועדון

0:55:07.940,0:55:11.170
חברתי אני רוצה להדגיש שגם קומוניסטי הבא

0:55:11.170,0:55:14.760
המפלגה כארגון נפרדת לחלוטין ממפלגת העבודה

0:55:14.760,0:55:18.460
אה ... הרבה אנשים שהיה בשימוש דומה לאלה במפלגה הקומוניסטית

0:55:18.460,0:55:19.090
למטה

0:55:19.090,0:55:22.539
חברים ובמקרים מסוימים אכן יובילו אדם

0:55:22.539,0:55:25.329
אה ... זה מבחינה היסטורית שהיה במקרה, אה ...

0:55:25.329,0:55:29.440
st רק לאחר מלחמת העולם השנייה, שמפלגת העבודה עם המלך בפרט

0:55:29.440,0:55:31.889
באופן שיטתי לשרש

0:55:31.889,0:55:35.439
אנשים

0:55:35.439,0:55:38.670
אנשים מדויקים שמחזיקים אותם, אבל אבל אבל בהחלט אנשים

0:55:38.670,0:55:41.829
החברות חשודות

0:55:41.829,0:55:45.849
המפלגות קומוניסטיות כל צורה של קבוצות מרקסיסטיות מאורגנות

0:55:45.849,0:55:49.410
יש אה ... החלטה, אך הפיחות בשלב מסוים זה

0:55:49.410,0:55:54.650
בתוך בת הדודה Acuna מפלגת העבודה כל כך ולא לחפור בנטייה מיליטנטית פשוטה

0:55:54.650,0:55:58.549
זה כאב בקיבוץ גדול בתוך מפלגת העבודה

0:55:58.549,0:56:00.910
אני חושב שדי אמין

0:56:00.910,0:56:05.800
אה ... זוהה כאה ... יש חברי מפלגה פוליטית אבזרים מסוימים

0:56:05.800,0:56:09.140
והם שתלו את עצמם, וכאשר דברים כאלה ואדריכל

0:56:09.140,0:56:12.780
מדהים הוא שבעוד שמספר אנשים על זכותו של

0:56:12.780,0:56:13.760
מפלגת עבודה

0:56:13.760,0:56:16.129
הרבה עצמי מסרק שימורי מידה מסוימת

0:56:16.129,0:56:19.580
הזדהה עם הרצון לעשות משהו בעניין הזה

0:56:19.580,0:56:25.179
מספר לא מבוטל של אנשים מאוד בכירים בתצוגת מפלגת העבודה

0:56:25.179,0:56:28.549
אה ... חומרים בתוך מפלגת העבודה אה ... OB

0:56:28.549,0:56:31.769
התחרה כדי לקבוע לציין אם כל פעולה צריכה להיות מתאימה ביותר

0:56:31.769,0:56:33.209
ננקט נגד

0:56:33.209,0:56:36.119
כל כך בזה, אבל בזה כבוד שאני לא חושב שאני

0:56:36.119,0:56:37.739
רווחים לא הוגנים

0:56:37.739,0:56:39.910
אה ... שאפשר לומר שבעוד שכדי להיות בטוח שזה

0:56:39.910,0:56:41.109
למלא אה ...

0:56:41.109,0:56:42.789
אה ... בריטים מפלגה קומוניסטית

0:56:42.789,0:56:44.269
יש הרבה אנשים שהיו

0:56:44.269,0:56:45.150
סמל שלך

0:56:45.150,0:56:49.130
או במקרים מסוימים מעט יותר קיצוני דגימות שאכן

0:56:49.130,0:56:52.660
חברי מפלגת העבודה תחת מספר מסוים שלהם לא נבחרו

0:56:52.660,0:56:54.309
אם הם פונים זה

0:56:54.309,0:56:57.260
בקצרה לדבר על ברית השותף mcconico clep

0:56:57.260,0:56:58.240
קודם כל

0:56:58.240,0:57:00.120
חוץ מדמוקרטים החברתיים

0:57:00.120,0:57:01.049
ליברלי

0:57:01.049,0:57:03.069
שלושים מיילים שאני מקבל את זה נכון

0:57:03.069,0:57:05.259
בברית

0:57:05.259,0:57:06.749
יודע ברית

0:57:06.749,0:57:09.949
קורסים על זה בחלק האחרון הוא שהיה לי לומר לך בבית הספר

0:57:09.949,0:57:12.059
ברית לנוחות

0:57:12.059,0:57:15.039
בחירות

0:57:15.039,0:57:17.709
בין המפלגה הליברלית הישנה של המפלגה הליברלית היסטורי של גלדסטון

0:57:17.709,0:57:20.779
או שאתה תתבקש

0:57:20.779,0:57:25.819
אפילו הממשלה תיטול תיק הייתה חשוך בעבודת ארצות המאה

0:57:25.819,0:57:27.769
והדמוקרטים החברתיים

0:57:27.769,0:57:30.179
שגם הגיע למסיבה

0:57:30.179,0:57:32.039
נעול בעיקרי

0:57:32.039,0:57:34.749
אנשים שערק מדרייפר

0:57:34.749,0:57:38.189
מתלונן על היסחפות לשמאל

0:57:38.189,0:57:41.129
בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים

0:57:41.129,0:57:43.429
כולל כמה מהחשבון

0:57:43.429,0:57:47.599
הוא נישואי סיכון שאתה יכול להצטרף לכל מפלגה, אבל אתה תמצא

0:57:47.599,0:57:48.799
את כל זה

0:57:48.799,0:57:52.159
כי כל בכל בדעה שיש לך בחווה ושנייה אומר שהם

0:57:52.159,0:57:54.429
het

0:57:54.429,0:57:55.679
לא מתוכנן

0:57:55.679,0:58:00.269
בואו נלך לקטע אודיו של החברה

0:58:00.269,0:58:03.529
מה לא בסדר עם קמפיין הברית

0:58:03.529,0:58:04.660
ובכן, אני לא בטוח

0:58:04.660,0:58:05.830
שמשהו לא בסדר

0:58:05.830,0:58:08.270
אני חושב שהמסר שאתה יודע שהוא אוהב את

0:58:08.270,0:58:12.029
עולם נקי רואה כמובן מיסטר ללמוד לקחים מקמפיין

0:58:12.029,0:58:12.809
אבל זה קצת

0:58:12.809,0:58:15.009
שאלה הגדולה שטיינמן

0:58:15.009,0:58:16.319
שהיה

0:58:16.319,0:58:21.529
עם ההודעה המשותפת למה זה עדיין הצליח להחזיק מעמד אני חושב

0:58:21.529,0:58:22.489
כמה

0:58:22.489,0:58:23.749
אבל לא היינו

0:58:23.749,0:58:25.709
אנחנו לא באנו מחזקים

0:58:25.709,0:58:26.739
אנשים

0:58:26.739,0:58:29.289
תמריצים מהבילים אמון

0:58:29.289,0:58:32.149
וזו הייתה הבעיה כי יש להם חוק חזק

0:58:32.149,0:58:35.919
והם צריכים להיות מאוד שמרניים בדיוק כמו שלך שמרניים

0:58:35.919,0:58:39.269
ממשלות עושות וכן מנקה

0:58:39.269,0:58:41.099
מגוון רחב של דברים

0:58:41.099,0:58:45.849
אפשר לו לבוא ולהצביע עבורנו אכן מספרים של דגי אימפולסיבי

0:58:45.849,0:58:47.749
תשע מאיתנו עשו טובים

0:58:47.749,0:58:50.809
עכשיו כל מה שאתה באופן אישי מוכן לשקול

0:58:50.809,0:58:52.299
יצא עימם

0:58:52.299,0:58:55.869
ובכן, זה כמה חברים מסיבי של המשתתפים ביקום

0:58:55.869,0:58:56.689
זה

0:58:56.689,0:59:02.019
אני דמוקרט אני אדבר למיין של המפלגה הדמוקרטית ביותר ושבעה ב

0:59:02.019,0:59:06.819
המדינה הזאת ואה ... יש לנו הסדרים חוקיים טובים יותר חבר אחד

0:59:06.819,0:59:10.809
יידון, אני לא חושב את עצמי הספינה עם שתי החלטות

0:59:10.809,0:59:15.669
פתרונות מיידיים מופיעים בעיות אמיתיות שהוא יוצר

0:59:15.669,0:59:18.249
אה ... בעיות רבות אני לא חושב שאחזור ב

0:59:18.249,0:59:21.769
אבל בשלב זה צריך לקבל החלטה חברה, אלא רק לומר שזה

0:59:21.769,0:59:22.769
מושלם

0:59:22.769,0:59:27.660
דיון משפטי הוא חייב ללכת על כל הצדדים ויהיו לקחת צעדים כדי לדבר

0:59:27.660,0:59:34.660
תספורת לג מיני וזה יהיה כנראה לעבור את זה

0:59:34.769,0:59:37.719
מה אתה עובד נשפט על תא

0:59:37.719,0:59:39.559
הצהרתו היטב

0:59:39.559,0:59:44.109
הפחד בהחלט לא מאוד טוב, בחלק שאני חושב שזה היה מלא

0:59:44.109,0:59:48.159
המנהיגים הראשיים של חברת התעופה להגיד שיש בבניין

0:59:48.159,0:59:50.389
בלגן משלהם

0:59:50.389,0:59:54.940
אה ... סולר הגנת מדיניות אה ... הייתה גם עמימות

0:59:54.940,0:59:59.260
כשהם באו בEffingham מדורג וזה מאוד נשמות

0:59:59.260,1:00:02.950
או בעמדה כדי ליצור סוג של ממשלת קואליציה של האחר

1:00:02.950,1:00:03.680
צדדים

1:00:03.680,1:00:06.009
אבל צוות היה לוקח את ההובלה ממנו

1:00:06.009,1:00:08.189
ופלדה

1:00:08.189,1:00:11.819
הם היו ילדים, נראה לי במקרה הספציפי הזה המקור

1:00:11.819,1:00:13.309
של הנשמה שניתן

1:00:13.309,1:00:15.229
חליבה על ידי מפלגת עבודה בזה

1:00:15.229,1:00:17.210
מה לומר עליו בחזרה

1:00:17.210,1:00:21.509
נקודה שבה דמוקרטים, מפלגת העבודה אשר נראית

1:00:21.509,1:00:24.949
הרבה יותר כמו פרק הגדלת

1:00:24.949,1:00:27.839
נופלים לידיו של

1:00:27.839,1:00:31.170
אנשי שמאל חזקים במפלגת עבודה

1:00:31.170,1:00:35.550
בהרבה יותר חלק ניתנה לפעילים המקומיים ב

1:00:35.550,1:00:36.650
אה שונים ...

1:00:36.650,1:00:38.039
שונה

1:00:38.039,1:00:39.650
מחוזות בחירה לפרלמנט

1:00:39.650,1:00:41.419
אל

1:00:41.419,1:00:44.869
אה ... דברים כפי שהם בעבודה, כי מר

1:00:44.869,1:00:47.650
הוא התיישב במהות מהדברים שנעשים על ידי הפרלמנט

1:00:47.650,1:00:50.249
מפלגת עבודה יותר ימינה

1:00:50.249,1:00:55.009
מה שקרה לכל כך מיוחדים ניתנו הפעם למפלגת העבודה

1:00:55.009,1:00:58.930
קינוק יודגש אכן

1:00:58.930,1:01:02.759
הוא בעמדה את התרגיל הזה לעת עתה קצת יותר

1:01:02.759,1:01:04.509
סמכות במסיבה

1:01:04.509,1:01:08.299
כך שעצם הדבר שעזב את עמו לצאת מהעבודה

1:01:08.299,1:01:08.989
מפלגה

1:01:08.989,1:01:12.020
null null קינן בכל דרך ברורה

1:01:12.020,1:01:16.059
הם עשו את זה כדי להעביר את הבעיה יכול לפזז על

1:01:16.059,1:01:19.109
לא נראה קליפים מפלט בהחלט נראה על המסלול להשתמש

1:01:19.109,1:01:24.830
נהגתי אה ... אה ... אה ... מנהיגי בעלות הברית אה ... אני חושב שזה נראה

1:01:24.830,1:01:27.369
יותר ויותר ככל שחלף זמן קורות חיים טובים, ולכן

1:01:27.369,1:01:30.729
בדרך רק

1:01:30.729,1:01:33.829
האטרקציה של התקשורת במיוחד

1:01:33.829,1:01:35.660
דוד קבוצת אואן

1:01:35.660,1:01:38.770
ראה רבים מהפוליטיקה הבריטית האלה

1:01:38.770,1:01:43.649
בשורת הדרך האמריקנית המודעת לעצמו אה ... זה

1:01:43.649,1:01:45.949
ההשפעה של אלה

1:01:45.949,1:01:51.709
אבד לטובת הסוג של מסע

1:01:51.709,1:01:53.849
סיני פרחאן מאייר

1:01:53.849,1:01:55.409
האהוב שלי

1:01:55.409,1:01:59.959
אני חושב אופורטוניסט דלק מעט מאוד כשהם מנסים שניים

1:01:59.959,1:02:04.649
כאחד לא ישים לב להיות צופה כמה שלידה עובר מתה

1:02:04.649,1:02:09.019
שיש הזדמנות שיש להם ששניהם

1:02:09.019,1:02:10.239
והייתי להתראיין

1:02:10.239,1:02:12.509
נראה כמוהם

1:02:12.509,1:02:17.789
Ashu יותר כמו שהייתי בקוסטלו DVD ותגובה ואממ ...

1:02:17.789,1:02:20.380
הראיון הוא עדיין שאלה טובה

1:02:20.380,1:02:24.449
חלק משתי המפלגות העיקריות האחרות נחשבים ביותר

1:02:24.449,1:02:27.269
אה ... אתה הגעה עמוקה מחליט

1:02:27.269,1:02:30.890
ופלדה פתחה את פיו ואמרה: הסיורים ודוד אנסור מתעכב בגלל

1:02:30.890,1:02:32.899
הגנה

1:02:32.899,1:02:39.209
ועדיין בדיוק כמו הפה שלו והחזיר אותו

1:02:39.209,1:02:42.959
התשובה כוויות היא נכונה אני יכול להגיד לו עד שאתה אומר שאין מקום לשניים

1:02:42.959,1:02:43.859
אל

1:02:43.859,1:02:47.569
כבר יש לנו שטח גדול מאוד

1:02:47.569,1:02:49.560
Cuando אל פאסו טקסס

1:02:49.560,1:02:53.929
אותה

1:02:53.929,1:02:56.739
זה

1:02:56.739,1:03:01.899
כן

1:03:01.899,1:03:06.940
אל

1:03:06.940,1:03:09.989
עלי

1:03:09.989,1:03:13.489
פרט

1:03:13.489,1:03:18.379
התאוריה

1:03:18.379,1:03:20.099
אצבע אמנות כאשר

1:03:20.099,1:03:21.579
שלנו

1:03:21.579,1:03:22.579
מידה מלאה

1:03:22.579,1:03:26.299
עם אסון ההסדר

1:03:26.299,1:03:28.019
תהיה מפונק עבור בחירה

1:03:28.019,1:03:32.749
צד דבר החד ביותר לטווח ארוך, אך ביניהם

1:03:32.749,1:03:35.259
צריך להיות גבוה ברשימה

1:03:35.259,1:03:39.619
חנוכת מלחמת סחר עם יפן, בעת שניסה

1:03:39.619,1:03:40.910
אה ... מחודד

1:03:40.910,1:03:42.559
שלוש הקטינו

1:03:42.559,1:03:44.849
כל השרת האחר, אבל

1:03:44.849,1:03:47.839
הולך להיות מזיק ביותר עמוק

1:03:47.839,1:03:52.719
זה יהיה ארוך מאוד הישגים באירופה

1:03:52.719,1:03:55.020
כן, אם אני רק יכול לקצר ראשון

1:03:55.020,1:03:59.389
אני חושב שזה בכלל לא מיסטר

1:03:59.389,1:04:00.890
אה ... נראה לי כי

1:04:00.890,1:04:05.899
מוצרים יפניים לא ברור

1:04:05.899,1:04:10.029
מאפיינים של ניהול אובייקטיבי

1:04:10.029,1:04:12.959
להסיר האנשים האלה ללכת בעלים

1:04:12.959,1:04:16.219
ואה ... השני חושב שזה ביקורת מאוד קצר רואי שלך

1:04:16.219,1:04:17.429
שנים

1:04:17.429,1:04:20.179
תנסה להוציא פרו שוק

1:04:20.179,1:04:22.449
במונחים של

1:04:22.449,1:04:24.819
בהנחת שהעלות של הגנה

1:04:24.819,1:04:29.639
בנק כל כך קשה ובוודאי בהתחשב בחוסר הוודאות לגבי

1:04:29.639,1:04:33.699
נראה יפן רק כדי להיות טבעי המלצרית מאוד אמיתית אני חושב שזה

1:04:33.699,1:04:34.569
יהיה

1:04:34.569,1:04:40.729
אה ... ברכת אומה הצעה לשקול עלויות אמיתיות והגנה

1:04:40.729,1:04:41.669
אפשרי

1:04:41.669,1:04:46.359
אה ... אבל אני חושב שלקח החשוב ביותר הוא באמת

1:04:46.359,1:04:49.819
לנו הנחיתה שאנחנו צריכים לשמור על השווקים שלנו לפתוח

1:04:49.819,1:04:53.079
אנחנו חייבים להיות מוכנים ללמוד

1:04:53.079,1:04:57.299
לחקות את היפנים אכן כך אממ ... אנחנו הולכים לדבר יותר

1:04:57.299,1:04:58.230
טיפולים

1:04:58.230,1:05:00.929
אה ... אם הם עשו את זה עם כמה מהם

1:05:00.929,1:05:03.029
ורבנק אילינוי

1:05:03.029,1:05:04.589
eka

1:05:04.589,1:05:06.269
אה ... תהיתי

1:05:06.269,1:05:07.279
על זה

1:05:07.279,1:05:13.089
יותר תאצ'ר איי פוקלנד כרונולוגיה

1:05:13.089,1:05:15.759
ככל שהם טיפל בו

1:05:15.759,1:05:21.099
מכה בפנים ואמר, עם חמש אלף זכות לאשר

1:05:21.099,1:05:23.859
שנוי במחלוקת אה ... ש

1:05:23.859,1:05:29.079
עובדים מובנים מרגרט תאצ'ר גבוהה יותר לבנות קונסנסוס טיול פריז

1:05:29.079,1:05:30.839
כנראה חושב

1:05:30.839,1:05:37.839
אה מקרה ... אנחנו באמת קלי טרום לידתי דיווח אתרים ירוקים

1:05:37.939,1:05:42.599
ואה ... קטע הוא כועס על מה

1:05:42.599,1:05:46.199
צווארון רדיו עד אז אל תדאג בקשר למשלם המסים האמריקאי יותר

1:05:46.199,1:05:48.239
גם שדה תעופה

1:05:48.239,1:05:54.019
והייתי להיעצר אה ... נתיחה להקיא בחוץ על האצטדיון

1:05:54.019,1:06:01.019
ואה ... אתה יודע p_r_ מאמר שאני רק תוהה מיקרוביולוג נכון

1:06:01.829,1:06:05.259
רומא וושינגטון כפי שאתה יכול לקבל אותם

1:06:05.259,1:06:09.189
אני אומר שאני לא טועה היה רק ​​בכרונולוגיה אה ...

1:06:09.189,1:06:13.189
אני היה גדול בזמן של המבנה הטרמינל הוא בתמונה כ

1:06:13.189,1:06:16.779
עובדים בבקשתה של הממשלה הקנדית לצורך

1:06:16.779,1:06:19.529
שדה תעופה בינלאומי שממשלת ארצות הברית לא חושבת שזה היית

1:06:19.529,1:06:21.269
אפשר לה

1:06:21.269,1:06:24.439
בגלל זה אמר שזה יכול להיות בשימוש למטוסים צבאיים והוכיח את הנקודה על ידי

1:06:24.439,1:06:27.729
חזון קקאו נחיתה של אה ... ואממ ...

1:06:27.729,1:06:29.199
די טוב

1:06:29.199,1:06:33.819
מוחלט בדיוק מה שהולך להיות חלק מאה ...

1:06:33.819,1:06:37.180
או כמה זמן בטלפון

1:06:37.180,1:06:39.319
שם הייתה התנגדות בריטי

1:06:39.319,1:06:41.199
בגרילים באמת עניין של

1:06:41.199,1:06:43.150
ויהיה prob

1:06:43.150,1:06:44.689
בגלל שימור

1:06:44.689,1:06:48.130
אבל זה היה חבר של ראש הקהילייה של מדינת סמסטר

1:06:48.130,1:06:49.909
יחידות של שנייה

1:06:49.909,1:06:51.529
וזה הורגש

1:06:51.529,1:06:54.220
בריטניה לפחות תגיד

1:06:54.220,1:06:56.569
אם כוחות אמריקאים התעללו

1:06:56.569,1:06:58.839
במדינה כזאת

1:06:58.839,1:07:00.369
תגובה לכך

1:07:00.369,1:07:02.069
אמר דברים טובים

1:07:02.069,1:07:05.009
אנחנו נצטרף לארבעה

1:07:05.009,1:07:07.989
זה לא היה באמת טענת תחילת ongelegene

1:07:07.989,1:07:10.489
אה ... הייתי קצת נכון, כי בעצם כמו גם

1:07:10.489,1:07:12.849
כיום טבח

1:07:12.849,1:07:17.179
אזורים נמצאו כלליים הוא פשיסטי לשלוח אובייקטיבי את מה שהם יכולים לברוח עם

1:07:17.179,1:07:19.359
שום דבר

1:07:19.359,1:07:23.869
בתמורה לעזרה זו המדינה ניקרגואה חוליית המוות

1:07:23.869,1:07:26.839
הם לא יודעים מה שהם אי פעם היו רואים את רוב היהירות

1:07:26.839,1:07:30.269
הסטנדרטי יהיה פתוח באדם הראשון בילו הרבה צרות

1:07:30.269,1:07:33.229
אני חושב שהיה באשמתו של בריטניה בהקמת שדה התעופה אני חושב

1:07:33.229,1:07:34.990
במגדל הפיקוח bringin

1:07:34.990,1:07:38.010
מערכות מסוימות זה נכון לומר שהממשלה הנוכחית

1:07:38.010,1:07:41.410
אה ... צוותי רבים וקרקע בלתי מפותחת אכן סיוע חוץ

1:07:41.410,1:07:44.459
הולנד שוויץ בלגיה לשגשג

1:07:44.459,1:07:45.969
כי

1:07:45.969,1:07:48.150
נושא חשוב שהיה

1:07:48.150,1:07:49.589
עם כימי

1:07:49.589,1:07:51.849
מוטיבציה כן

1:07:51.849,1:07:56.559
כן זוכר השני בu_s_ ממש מחוץ לפלישה הבריטית של

1:07:56.559,1:07:58.549
איי פוקלנד ואה ...

1:07:58.549,1:08:01.940
השתתפות בשלוש יינשאו על ידי הכלכלן האמריקאי מחוספס

1:08:01.940,1:08:04.599
מפריע לי נקודה ב ג'חלק מהנושאים הללו

1:08:04.599,1:08:07.260
אני הצעתי בסופו של הדבר, אבל אפשרי

1:08:07.260,1:08:08.030
הטוב ביותר

1:08:08.030,1:08:11.569
רייגן הועבר אלישיה לה בחירה מחדש

1:08:11.569,1:08:16.029
יהיה לשכנע הקובנים אליס איילנד ולאחר מכן ללוות טקסי

1:08:16.029,1:08:17.259
תלוי

1:08:17.259,1:08:21.049
אה ... השני יהיה מעט זמן שמישהו אולי היה מקשיב

1:08:21.049,1:08:27.339
אה זה ... להכריז אה ... בתוך u_s_ לעסק הזה בגרנדה

1:08:27.339,1:08:30.060
מה ששמענו מהברית של מפלגת העבודה, ועכשיו זה זמן

1:08:30.060,1:08:35.650
לשמוע מן המפלגה השמרנית עכשיו מתחרפן קליפ ש

1:08:35.650,1:08:38.650
על כל המשטרה, במיוחד לחושב ש

1:08:38.650,1:08:41.299
למשוך אנשים לזמן השמרני

1:08:41.299,1:08:43.149
חוסנו של המשק

1:08:43.149,1:08:48.449
אה ... אה ... פתיחות על אופן הצעות בניגוד למקום מושבו של כוח העבודה

1:08:48.449,1:08:49.589
מפלגה

1:08:49.589,1:08:54.549
ואופן שבו מפלגת העבודה נתפסה שוב ושוב מנסה

1:08:54.549,1:08:56.309
להסתיר את מדיניותה

1:08:56.309,1:09:00.779
ולבסוף, כמובן, האירוע הספציפי גופרית כמו צל

1:09:00.779,1:09:04.370
הממשלה הופכת להיות מאוד פוגענית, כאשר הוא corpau

1:09:04.370,1:09:08.529
אתה חושב שהתייחסות ישירה שלמיסטר מיסטר הליום Heelys

1:09:08.529,1:09:12.150
אה ... i_m_f_ t_v_ רגע זה ישפיע על הרצפה ובכן, אני חושב שזה

1:09:12.150,1:09:13.790
רק חנות ולי

1:09:13.790,1:09:17.160
נקודה שאנחנו עושים כי יש אלמנט גדול של צביעות כדי לראות כמה

1:09:17.160,1:09:20.080
מפלגת עבודה על הקו

1:09:20.080,1:09:23.230
על עמדתו של עוזרו, שהיית אומר הייתה תרומתה

1:09:23.230,1:09:25.850
עשה להצלחה ושלושים הסכומים

1:09:25.850,1:09:29.759
עמדה כמנהיג, אלא אם כן האדם שבשבילו אנשים לטובים להצביע, אני חושב

1:09:29.759,1:09:33.739
היא ואני מנקדים עמיתים ואה ... עובדי המפלגה השמרניים

1:09:33.739,1:09:36.019
המדינה אפק בינינו

1:09:36.019,1:09:40.029
אה ... ואני חושב שזה בדרך הנכונה לעובדה שאה ... מאמץ קבוצתי

1:09:40.029,1:09:43.359
כמו שהיא ידעה את זה ואת השאר לראש שלנו

1:09:43.359,1:09:47.939
והם הצביעו על סימנים אלה נראים עד כה ניתנו בוחרה

1:09:47.939,1:09:49.649
אישור

1:09:49.649,1:09:51.859
הערכת חמדנות לחץ

1:09:51.859,1:09:53.980
אה ... יותר ממה שהייתי רוצה שיהיו לנו כיף

1:09:53.980,1:09:57.489
מבחן ייחודי לאה ארוז ... הלוואי שהייתי לי את הידע המקומי

1:09:57.489,1:10:00.510
בטוח במה שהוא התכוון על ידי דניס הילי

1:10:00.510,1:10:04.389
אירוע ורבים ודאי יודעים, אבל השני יכולים לדמיין מה זה צריך להיות בטוח ש

1:10:04.389,1:10:05.760
אה ...

1:10:05.760,1:10:09.920
הצדדים דובר מדיניות הגנה לשעבר דניס הילי יודעים שלא יהיה,

1:10:09.920,1:10:13.480
להוט על חלק, ולא לצפות

1:10:13.480,1:10:15.539
ka בא

1:10:15.539,1:10:20.369
האמת היא שאני חושב שעבודה ולא לנסות

1:10:20.369,1:10:26.190
ניסיתי להפעיל ללא כל היקר

1:10:26.190,1:10:27.739
אה ... שבו הם לא יכולים להיות יותר מדי

1:10:27.739,1:10:30.550
להראות צדדים ציבור

1:10:30.550,1:10:33.459
כך אנשים, אבל לא יכול לגדול

1:10:33.459,1:10:36.849
ומצאתי שיש סוג של ספקנות בציבור הבוחרים

1:10:36.849,1:10:40.719
לא הגיב לזה, אבל יודע מתי זה עצמי ככנראה רוצים

1:10:40.719,1:10:42.469
לא עבד

1:10:42.469,1:10:44.900
לרוץ על תכנית השמאל הכנה

1:10:44.900,1:10:48.250
חשדם של להיות נכים

1:10:48.250,1:10:49.979
אם אני יכול להגיב על זה

1:10:49.979,1:10:51.979
נראה לי מרים

1:10:51.979,1:10:56.469
טיבטס באמת להראות את כוחו לתרום ביותר בבריטניה

1:10:56.469,1:10:57.760
יום שני

1:10:57.760,1:11:00.719
ההישג הגדול של הממשלה הנוכחית ל

1:11:00.719,1:11:02.449
אה ... ללכת

1:11:02.449,1:11:03.870
רב עוצמה

1:11:03.870,1:11:05.429
איגודים בריטיים

1:11:05.429,1:11:07.010
כי

1:11:07.010,1:11:12.659
שמרני במיוחד

1:11:12.659,1:11:16.090
לואיס, שמתאר את ההתקפה השמרנית במובן של מה שהופך את

1:11:16.090,1:11:18.030
חדשנות קשה

1:11:18.030,1:11:19.519
ובאמת לעשות את זה בגדול

1:11:19.519,1:11:22.909
מאוד, מאוד קשה לניהול לניהול

1:11:22.909,1:11:26.370
להשקעה להיכנס לאזורים שהיו רווחיים

1:11:26.370,1:11:30.309
בריטניה מוכנה להגיב לשינויים במקומות אחרים בעולם הכלכלה

1:11:30.309,1:11:33.650
בעיה עם מפלגת העבודה מקום בלתי מזיק

1:11:33.650,1:11:34.380
אני

1:11:34.380,1:11:38.039
אני חושב שאנשים בבריטניה consid

1:11:38.039,1:11:42.090
שאלה נסתרת בסמוך לאלוהות, או למפלגת העבודה

1:11:42.090,1:11:43.820
זה חייב לחזור בכוח

1:11:43.820,1:11:46.130
באמת הייתי מתכוון להתאושש

1:11:46.130,1:11:48.510
לתנועת האיגודים המקצועיות הבריטית

1:11:48.510,1:11:51.570
לא זו בלבד

1:11:51.570,1:11:53.360
כבר הרשאות

1:11:53.360,1:11:57.969
הוסר מתנועת האיגוד המקצועית אה ... על ידי המפלגה השמרנית

1:11:57.969,1:11:59.829
אלא גם

1:11:59.829,1:12:02.940
Praha במונחים של היכולת לבוא

1:12:02.940,1:12:05.090
קול רם כדי להישמע

1:12:05.090,1:12:08.760
בכיוון של השקעה בענף יהפוך

1:12:08.760,1:12:11.820
הבעיה היא מוכן לזה

1:12:11.820,1:12:13.210
לדבר על bridesburg

1:12:13.210,1:12:17.670
עממי זה באמת מאוד אטרקטיבי לעובדים להתלונן עליי

1:12:17.670,1:12:20.260
פול הזכיר לכל הבריטים

1:12:20.260,1:12:24.329
חברה היא אה ... בהשקעה בהון בבריטניה של

1:12:24.329,1:12:27.709
אה ... אה ... בולט

1:12:27.709,1:12:30.149
המשימה הקשה היא

1:12:30.149,1:12:34.969
האיגודים המקצועיים בבריטניה התנועה דון

1:12:34.969,1:12:37.260
קשה אה ...

1:12:37.260,1:12:39.519
בכל הילולת רגע

1:12:39.519,1:12:41.170
לסקור

1:12:41.170,1:12:44.059
אניד מחרוזת לעזור נופלת

1:12:44.059,1:12:47.409
במונחים של תגובתה של בריטניה לשינוי

1:12:47.409,1:12:50.849
אבל מפלגת העבודה בגלל הקשרים ההדוקים ביותר שלה

1:12:50.849,1:12:53.260
על ידי האמנה ואת העובדה כי מבחינה היסטורית

1:12:53.260,1:12:56.920
היה להביא מטיף של תנועת האמנה לא יכול לקבל אותם

1:12:56.920,1:13:01.070
אם נבחר מחדש, אבל אני חושב שויתורים משמעותיים לעבודתו צבאית

1:13:01.070,1:13:02.729
אחד

1:13:02.729,1:13:05.519
ואני חושב שבדרך זו

1:13:05.519,1:13:07.190
אני חושב שרוב האנשים יראו

1:13:07.190,1:13:11.630
באמת תרומה חשובה מאוד של רמת החלבון

1:13:11.630,1:13:13.590
שהיה צריך להיות זה

1:13:13.590,1:13:17.820
קולורדו עיראק הערבות

1:13:17.820,1:13:24.820
הוא

1:13:33.499,1:13:36.659
רק סיימתי ואמר כי חשבו שהם מנסים להפעיל

1:13:36.659,1:13:38.270
אה ... על פוליטי

1:13:38.270,1:13:39.370
זמן לנשיאות

1:13:39.370,1:13:41.639
מסע

1:13:41.639,1:13:45.630
אז יש לי הנקודה שלך מתיחה או משתמעת נקודה על שאלה

1:13:45.630,1:13:46.630
אה ...

1:13:46.630,1:13:48.859
כי הטענה היא לא נפוצה ביותר

1:13:48.859,1:13:52.880
אה ... אני חושב שהתנהגות בלתי הולם נגד שיותר מדי הכנסות, אבל

1:13:52.880,1:13:55.619
עם תנוחות במיוחד אני dont

1:13:55.619,1:13:57.530
אה ...

1:13:57.530,1:13:58.940
ו -

1:13:58.940,1:14:02.070
אה ... מדיניות

1:14:02.070,1:14:04.100
זה האיגודים

1:14:04.100,1:14:09.489
גינה על ידי ההיסטוריה שתפיסה עתיקה

1:14:09.489,1:14:12.669
כאשר פרשת ההגנה

1:14:12.669,1:14:13.800
מעורר

1:14:13.800,1:14:14.730
דאגה

1:14:14.730,1:14:16.110
אבל granison

1:14:16.110,1:14:20.649
ללא נשק גרעיני יהיה אמינה בריטניה

1:14:20.649,1:14:21.929
זה

1:14:21.929,1:14:25.369
זוהי מדיניות וזה הסיבה למה אף פעם לא תנסה להפעיל

1:14:25.369,1:14:27.130
מספרים יחזרו

1:14:27.130,1:14:30.800
אם הם היו מוצדקים באומרו כי אין להם

1:14:30.800,1:14:33.670
רק רוצה לעבור בקצרה לטלוויזיה הבריטית

1:14:33.670,1:14:37.869
אין פרסום פוליטי בתשלום נמוך יותר

1:14:37.869,1:14:39.120
אה ...

1:14:39.120,1:14:41.979
גם אם אתה עושה

1:14:41.979,1:14:44.219
מינימום

1:14:44.219,1:14:45.310
שלושה וחצי שבועות

1:14:45.310,1:14:47.360
אז מה הכיסוי כ

1:14:47.360,1:14:51.030
שבו לנקודת רוויה, אבל זה כמו שהיא על ווטסון ואתה יודע לפני הספירה

1:14:51.030,1:14:53.210
קו האיזון אם ראיון

1:14:53.210,1:14:55.699
לוח b_b_c_ העלון

1:14:55.699,1:14:59.049
מסיבת ממשלתך נראית לי זמן לזה, אבל זה הוא

1:14:59.049,1:15:00.020
מסובך

1:15:00.020,1:15:03.269
נוכחותו של הפרויקט מורכב משני צדדים, אבל

1:15:03.269,1:15:04.929
בחלק היחסים לתמוך

1:15:04.929,1:15:06.239
במקרה זה

1:15:06.239,1:15:10.429
הם מקבלים זמן שווה אתה יכול לקנות מדיניות בזמן t_v_

1:15:10.429,1:15:14.440
כתובת תגובתך המניפסט של כל מועמד

1:15:14.440,1:15:16.879
הוא שלו או שלה סתירות ימסרו בחינם

1:15:16.879,1:15:20.590
פעם אחת פעמיים, כאשר החברה החלה ברצונם

1:15:20.590,1:15:23.469
כך שאין כסף להוציא

1:15:23.469,1:15:24.769
תאורת הדרך

1:15:24.769,1:15:29.120
אין כל הרפורמות הללו לתלמידים להגיע לוינס

1:15:29.120,1:15:32.610
זה anastasi דגש רב על הסקרים

1:15:32.610,1:15:34.409
הם בבירור

1:15:34.409,1:15:37.059
האם יש דרך לצאת מזה וזה מתלונן שמעת על ארצות

1:15:37.059,1:15:38.639
עכשיו הצהרות

1:15:38.639,1:15:41.209
עיתונאים לא רוצים לדבר על בעיות

1:15:41.209,1:15:44.639
רוצה לדבר עליהם את החורים שבנשאלים שאלה בזה

1:15:44.639,1:15:48.239
תווים איך אתה מקבל מדברים שדרך אחת אתה יכול להתחיל

1:15:48.239,1:15:51.779
לקבל ממנו היא על ידי המשקף על הדיוק

1:15:51.779,1:15:53.510
דואר אגן וביטחון

1:15:53.510,1:15:57.619
אה ... הרים במצב שבו המפלגה השמרנית הבגרות

1:15:57.619,1:15:58.239
ישן

1:15:58.239,1:15:59.679
אה ... יותר ממאה

1:15:59.679,1:16:02.829
אה ... כאשר אף אחד לא ציפה שיותר אנשים מושפעים

1:16:02.829,1:16:07.719
בראשותו של העלייה ההדרגתית בסקרי בריטניה במידה רבה

1:16:07.719,1:16:10.720
סימפטומים של תגובת פעולה אומרת

1:16:10.720,1:16:14.500
ערב מידע כללי של אה ...

1:16:14.500,1:16:17.920
אחוז ההצבעה לא הרים בגלל המפלגה שלהם הרים

1:16:17.920,1:16:18.690
וכן הלאה

1:16:18.690,1:16:21.719
אה ... קשה מאוד לעשות תחזיות זה

1:16:21.719,1:16:23.949
פירוש הדבר הוא שהזרע

1:16:23.949,1:16:25.079
סקרים

1:16:25.079,1:16:30.650
אממ ... מיוחד להעדפות ספציפיות יותר רבות

1:16:30.650,1:16:34.780
כדי להתכונן למה שיכול להיות גורמים חשובים במושבי הדגם מסוימים אני

1:16:34.780,1:16:37.479
אם כי לא בטוח שהוא הייתי צריך לומר שאני מתכוון שזה יהיה נהדר

1:16:37.479,1:16:41.300
חוסר ודאות טיפול מועצם על ידי אנשים רצים לקמפיין

1:16:41.300,1:16:45.050
את הדחיפה הפוליטית אה ... אני לא הייתי חושב שבית המשפט הוא יום העבודה חדשות

1:16:45.050,1:16:48.449
אה ... במונחים של התקשורת כ

1:16:48.449,1:16:52.179
אם לא, אלא אם כן סקרים ואנחנו יכולים לקבל שלהם לפעול יחד

1:16:52.179,1:16:55.139
אומגה אני חושב בנזקקים כמה אה ...

1:16:55.139,1:16:57.230
הדגשה חשובה

1:16:57.230,1:16:59.179
בולטימור מרילנד

1:16:59.179,1:17:06.179
אה ... לחישות

1:17:09.550,1:17:13.420
ללבוש

1:17:13.420,1:17:18.550
לתמוך

1:17:18.550,1:17:25.550
שאלה

1:17:25.879,1:17:27.709
רוצה לומר

1:17:27.709,1:17:29.260
את הסיכויים

1:17:29.260,1:17:33.650
עלותו של אדם כזה מצטמצמת מאוד

1:17:33.650,1:17:36.339
כתב עת כפי שהוא בדברים מהסוג הזה

1:17:36.339,1:17:39.010
גם לך פורנו

1:17:39.010,1:17:41.679
מי

1:17:41.679,1:17:44.179
לעשות יותר מדי הבדל רבים

1:17:44.179,1:17:46.619
זה היה קריטי

1:17:46.619,1:17:49.109
לא הייתי אומר שיש לך יותר טוב

1:17:49.109,1:17:50.989
וזה מאוד בולט, כי

1:17:50.989,1:17:55.699
מיליוני האנשים בן שלוש והחצי יהיו דם, בערך אומרים

1:17:55.699,1:17:58.369
11-12 אחוזים היו

1:17:58.369,1:17:59.550
כל הזכויות של אנשים

1:17:59.550,1:18:04.469
של תעשיות הזדקנות לקצץ ברצונו לעשות

1:18:04.469,1:18:06.270
לעזוב את בית הספר

1:18:06.270,1:18:09.340
זה הרבה אנשים לא יעבוד

1:18:09.340,1:18:11.679
או מעולם לא היו אנשים אשר עבודה

1:18:11.679,1:18:14.480
ואלה הם שני הדברים שהופכים אותו דחופה בעיה לשמור את זה הוא לא

1:18:14.480,1:18:18.710
מעגל האבטלה ג העונתי הופך יחסי ציבור

1:18:18.710,1:18:20.239
כמעט היה

1:18:20.239,1:18:22.389
וזה הוא

1:18:22.389,1:18:24.469
שהמלחמה הגדולה של לייבור

1:18:24.469,1:18:28.400
תנסה צוות בקמפיין ולמרות שזה לא עובד ייעלם כמו

1:18:28.400,1:18:30.719
שאלה

1:18:30.719,1:18:34.719
זה בהחלט מתקשר לאנשים במצב כזה, אם הם ימשיכו בלונדון

1:18:34.719,1:18:36.080
בדרום מזרח

1:18:36.080,1:18:37.730
אה ... הם יכולים כנראה תעסוקה

1:18:37.730,1:18:42.130
מישהו הפר את מציאת קשה מאוד שיכול להרשות לעצמו לגור

1:18:42.130,1:18:45.790
אה ... אם הם יותר מיושבים במיוחד אלה שיש להם

1:18:45.790,1:18:49.730
אה ... באה התעסוקה הייצור בקנה מידה גדולה המסורתיות ... לאחר מכן

1:18:49.730,1:18:51.829
המצב קשה מאוד

1:18:51.829,1:18:55.610
יש המפלגה השמרנית כמות עצומה של מאמץ

1:18:55.610,1:18:58.740
סוגים שונים של תוכניות אימון נוער והם שונים, הם עברו ל

1:18:58.740,1:19:03.090
מצב שבו הם מבטיחים לאנשים אה ... אימונים הקשורים לחג ל

1:19:03.090,1:19:05.729
כמה שנים אחרי, כאשר הם עוזבים את בית הספר

1:19:05.729,1:19:10.969
אה ... כי טלפון אה ... מישהו הידור אחר ליישם

1:19:10.969,1:19:14.870
שתהיה לשים יותר מאמץ שבכדי לשמור ו

1:19:14.870,1:19:21.039
זה כל כך הרבה מצב קשה טוב, זה רק בגלל

1:19:21.039,1:19:23.909
אה ... לאנשים כאלה

1:19:23.909,1:19:27.010
תחרות בוודאי בצורות מסורתיות רבות של עבודה לבנים

1:19:27.010,1:19:29.679
ליל אה ... עם

1:19:29.679,1:19:35.089
אה ... כלכלן פיתוח שבמקרים רבים עברו מעבר רק באותם אזורים

1:19:35.089,1:19:35.939
איפה

1:19:35.939,1:19:40.389
הדור הקודם של אה ... הצעירים האלה היו מפעל

1:19:40.389,1:19:44.179
או סראנו הוא יותר מהצבעה בממשלה מאמין בקרן הזמן היא

1:19:44.179,1:19:47.199
דבר טוב כי זה יכול לשמש לטריביון

1:19:47.199,1:19:49.920
וג'ון ולכן נערך

1:19:49.920,1:19:53.199
אבל האיום של המשמעת בתור דמי האבטלה בשוק

1:19:53.199,1:19:56.469
אה ... והוא משתמש בו ככלי העיקרי

1:19:56.469,1:19:57.449
השוק

1:19:57.449,1:20:00.280
זה לא ממשלה שאומרת את מה שאנחנו עושים, אבל זה ממשלה

1:20:00.280,1:20:00.830
אומר

1:20:00.830,1:20:04.659
אנחנו רוצים לדעת אם אני הולך להיות מסוגל לעשות את זה, אתה חושב

1:20:04.659,1:20:06.810
גברת תאצ'ר הייתה

1:20:06.810,1:20:08.380
היא לא

1:20:08.380,1:20:11.469
אה ... הופק עבור הבחירות

1:20:11.469,1:20:13.690
באמת רדיקלי

1:20:13.690,1:20:15.230
אה ... ירידה ב

1:20:15.230,1:20:16.949
אה ... שיעור אבטלה

1:20:16.949,1:20:18.800
אני

1:20:18.800,1:20:21.739
הקטגוריה אמרה כן הם מנסים להיבחר

1:20:21.739,1:20:23.210
תובע והיית

1:20:23.210,1:20:26.489
להביא את הדמויות בעיקר מנקדות על ידי יצירת ספר

1:20:26.489,1:20:30.359
אבל אני חייב לומר שמעורבות היצירה המקורית אבל כל הזמן

1:20:30.359,1:20:32.129
כן, זה היה זה היה אמצעי

1:20:32.129,1:20:36.000
הייתה הדרך שהם עשו משהו שהוא פשוט היה מהלל

1:20:36.000,1:20:38.830
שיביא את האיגודים המקצועיים שבשליטה

1:20:38.830,1:20:41.909
כמו עוד דבר שלושה שחורים נבחרו לפרלמנט להבין את זה הוא

1:20:41.909,1:20:42.780
ראשון

1:20:42.780,1:20:44.269
הוא פשוט עומד לומר ו

1:20:44.269,1:20:47.960
זה אפילו יותר גרוע ממה שאתה צעיר שחור

1:20:47.960,1:20:49.500
אבל רג'א

1:20:49.500,1:20:52.329
כן זה הוא שזה לא ראשון

1:20:52.329,1:20:57.099
מבחינה היסטורית, משום שיש רמה חדשה של הודים באה ...

1:20:57.099,1:21:01.230
מוצר 22000000000 מיכאל רונה סקאל במקום הראשון

1:21:01.230,1:21:05.780
הודי והמדיניות הקומוניסטית הראשונה הראשונה

1:21:05.780,1:21:06.840
אממ ...

1:21:06.840,1:21:09.590
חוץ מזה שזה מעוות

1:21:09.590,1:21:11.469
אני חושב שיש לנו

1:21:11.469,1:21:12.480
כן זה נכון

1:21:12.480,1:21:16.480
אה ... מזל שור Taurus יכול לטעון את העגלות היהודיות הראשונות יש רק חזרה

1:21:16.480,1:21:17.880
לראש הממשלה

1:21:17.880,1:21:19.909
והאישה הראשונה

1:21:19.909,1:21:24.169
דו"ח סקר הוא לא רע כמו, אבל זה יהיה קשה עבורם חלל

1:21:24.169,1:21:27.219
גב רציני באותו יום

1:21:27.219,1:21:30.010
יותר מדי לפנות לדעות קדומות גזעניות

1:21:30.010,1:21:33.199
אה ... אה ... תת מודע או באופן ישיר

1:21:33.199,1:21:36.909
משיכת אם אני יכול לבוא שב

1:21:36.909,1:21:41.269
לא יתפלא בנמל כדי לראות

1:21:41.269,1:21:43.439
אה ... טורי m_p_s

1:21:43.439,1:21:45.099
מספר חמקמק

1:21:45.099,1:21:46.969
של אנשים שאינם יכול להרחיק

1:21:46.969,1:21:50.190
אבל אני חושב שהסביבה שלי הבושה שלי, כי צד ל

1:21:50.190,1:21:52.960
יכולת אשרה בחר סובייטי פרק

1:21:52.960,1:21:54.979
לא כבר שילם

1:21:54.979,1:21:56.909
העובדה היא שאין להם מספיק

1:21:56.909,1:22:00.949
שחורה והחום עמ כמעט, כי הם יודעים טובים מאוד, כך שאתה

1:22:00.949,1:22:02.629
תתחיל בנעלי הבית

1:22:02.629,1:22:04.790
אנשי ההתיישבות הרקע

1:22:04.790,1:22:07.719
אנחנו כמעט מאותו הזמן, לפחות אני לא קורא

1:22:07.719,1:22:09.280
קליפורניה היא

1:22:09.280,1:22:11.100
אלבו

1:22:11.100,1:22:13.869
צואה

1:22:13.869,1:22:17.110
פעולה אחרת המבוצעת האבולוציוני

1:22:17.110,1:22:19.790
בעלי הסחת דעת

1:22:19.790,1:22:21.330
דיקטטורים

1:22:21.330,1:22:22.499
בחירה

1:22:22.499,1:22:24.999
ווייט קה לא יותר אמבטיה

1:22:24.999,1:22:27.670
אה ... כי

1:22:27.670,1:22:33.319
אה ... חוץ מזה שיש לנו חוברת עבודה האצלה פרטית

1:22:33.319,1:22:38.609
אה ... כמה שאלות שיתוק מוחין

1:22:38.609,1:22:42.079
אה ... תודה מכינה מספר הרציני

1:22:42.079,1:22:45.619
התפוררות אל קפונה לכל

1:22:45.619,1:22:49.189
הרבה אה ... על ידי f_b_i_ ליברליזציה

1:22:49.189,1:22:50.369
של זרם

1:22:50.369,1:22:55.249
שוחר הצעת סעיף

1:22:55.249,1:22:58.010
אם אני יכול לבוא לדבר איתי אה ...

1:22:58.010,1:22:59.899
בבריטניה יותר מאוחדת

1:22:59.899,1:23:03.529
בהחלט העניים שביום הרע במיוחד בסקוטלנד אף

1:23:03.529,1:23:08.479
זה בכמה דרכים להיות מוסבר על ידי האיכות יוצאת דופן של

1:23:08.479,1:23:13.609
מפלגה שמרנית בסקוטלנד, איפה לשים אותו בבוטות שהם נוטים לשבת

1:23:13.609,1:23:19.159
צעיר בגלל השיר השני של נערים מקומיים שהזכרתי

1:23:19.159,1:23:23.949
בנקאי מלונדון אה ... פונה רטוב במיוחד אני חושב

1:23:23.949,1:23:28.919
מעמד בינוני למרות אום האגרסיבי ... חוט השדרה גם היה ממשלה כזו

1:23:28.919,1:23:31.779
של העם הוא משך רק טיפה את הנקודות בהלא הנכון

1:23:31.779,1:23:36.689
דרך לפני דברים בהחלט אני מתכוון דברים על מושב על אה חלש מאוד ...

1:23:36.689,1:23:39.639
הייתי חושב שזה יותר עניין של חשיבה מחודשת על עגום

1:23:39.639,1:23:44.699
מפלגה שמרנית בסקוטלנד וכמשהו שהוא אה ... אני

1:23:44.699,1:23:45.849
להתחרות נכון

1:23:45.849,1:23:47.469
אה ... אשליות

1:23:47.469,1:23:49.300
זה קשה אני מתכוון

1:23:49.300,1:23:52.150
הרחבת תומך של המפלגה השמרנית במובנים מסוימים זה מאוד

1:23:52.150,1:23:56.239
מושך בטענה שאם זה היה הזיהום בסקוטלנד אה ... לווייתנים

1:23:56.239,1:24:00.309
אז איך בריטניה שהם d_n_a_ הלכו בבחירות נוספות

1:24:00.309,1:24:03.239
ואנגליה באתר המקצועי השמרני DEA

1:24:03.239,1:24:05.110
הרוב

1:24:05.110,1:24:08.090
מתמחים כל פירוקה של מפלגת הלייבור בפרלמנט הייתי

1:24:08.090,1:24:09.539
חשבתי אה ...

1:24:09.539,1:24:12.999
אה ... אני רוצה פיליפס המלא של הדברים שבחרו להישאר פחות או יותר כפי

1:24:12.999,1:24:13.959
הם

1:24:13.959,1:24:19.429
אה ... אולי לסחוב השאיר שעות נוספות מגדיל את ההשפעה של כמה

1:24:19.429,1:24:23.219
הגורמים הקיצוניים יותר במפלגה, אבל כשזה מגיע לבחירות בילבי

1:24:23.219,1:24:24.710
יותר

1:24:24.710,1:24:28.900
לייצר או בחור Kinect או תקיפה מצד קצת על גרסה מתחברת

1:24:28.900,1:24:33.060
קצת יותר עלבון צעיר הרינגטון משקף באופן חיובי על הקצוות הוא

1:24:33.060,1:24:34.749
קבוע על הקיצוצים, אבל

1:24:34.749,1:24:40.020
דנציג על הילדים כל האח במרחק הליכה

1:24:40.020,1:24:43.429
זה נכון שבעוד שמרנים אה ... נדנדה סוס

1:24:43.429,1:24:45.099
זבל ו

1:24:45.099,1:24:47.550
סקוטלנד וויילס, אבל זה תמיד נכון

1:24:47.550,1:24:49.560
אה ... וטעייה

1:24:49.560,1:24:52.979
שגיאת ד"ר יוקון אני חושב

1:24:52.979,1:24:55.179
סקוטלנד וויילס אה ...

1:24:55.179,1:24:57.209
אה ... הצהרות ויכולים לנקוב בשמם

1:24:57.209,1:25:04.030
יש לנו חבילה

1:25:04.030,1:25:06.919
מחוז האזרחי ו

1:25:06.919,1:25:08.949
ואמר אה ...

1:25:08.949,1:25:11.960
כשאני לא ממש בטוח מה היו התוצאות

1:25:11.960,1:25:13.500
שבו יש עכשיו

1:25:13.500,1:25:16.580
אה ... חוסר שביעות רצון יוצא דופן

1:25:16.580,1:25:18.650
על ידי אה קונסרבטיבי ...

1:25:18.650,1:25:19.750
במקרה זה כתום

1:25:19.750,1:25:21.460
אירוח

1:25:21.460,1:25:24.179
אה ... פרוטסטנטים, ואני חושב

1:25:24.179,1:25:28.010
סוג חוסר שביעות רצון, כמובן, הוא פחות או יותר

1:25:28.010,1:25:30.150
שמרני שרצונך להפעיל

1:25:30.150,1:25:33.860
שמרנים רק בלשלוח מיוחד מאוד אני מתכוון שהם שמרניים

1:25:33.860,1:25:35.940
במובן של שמירה על מסורות

1:25:35.940,1:25:39.230
שמרני במובן זה שיש ברית עם

1:25:39.230,1:25:42.389
אבל השמרנים III חושבים שאתה נמצא בהסכם ש

1:25:42.389,1:25:46.209
אה ... אבל שתי המסורות בצפון אירלנד בדרך

1:25:46.209,1:25:49.899
רצפה למשהו שאפשר למצוא ביבשת ואנגליה, אם כי

1:25:49.899,1:25:53.899
חפץ כלשהו הד בפוליטיקה של מערב לאיי סקוטלנד ואחרים

1:25:53.899,1:25:58.679
מדינות עדיין לזהות את המתמחים של סקוטלנד זה לא נראה לי

1:25:58.679,1:26:02.000
שלי שצריך, אבל אבא של לווייתני סקוטלנד בגלל

1:26:02.000,1:26:03.419
אבל זה

1:26:03.419,1:26:07.289
מסורות משפטיות סקוטיות שונות של שונה היא שונות מאוד ו

1:26:07.289,1:26:11.409
תרבות ייחודית בסקוטלנד אה ... הוא משהו שאני חושב שזה היית

1:26:11.409,1:26:14.699
בהחלט אפשר לחשוב, היא בדרגה גבוהה יותר של אוטונומיה

1:26:14.699,1:26:20.110
אם אם עצמאות היה לווייתנים אינפורמטיבי אה ... חלק גדול של

1:26:20.110,1:26:22.489
לווייתנים להתחרות גודל

1:26:22.489,1:26:26.119
אה ... ופוסט לאומניים עצמם

1:26:26.119,1:26:29.940
בעיקר באה ... קורסי רובוט

1:26:29.940,1:26:31.769
ג'רמי מספר לנו על הזמן

1:26:31.769,1:26:33.099
על ידי במהירות

1:26:33.099,1:26:36.439
כריסטופר היצ'נס, תודה לך על היותך כאן כמילת תודה מיוחדת

1:26:36.439,1:26:40.549
לאוניברסיטת ג'ורג' מייסון בפיירפקס וירג'יניה b_b_c_ בהון

1:26:40.549,1:26:42.839
חיבור שספק לנו כיסוי ליל הבחירות