Search this site:

 

Christopher Hitchens on Margaret Thatcher, Ronald Reagan, and Economics (1987)0:00:01.689,0:00:03.180
dhe

0:00:03.180,0:00:09.959
the pa jashtë të shkojnë përpara

0:00:09.959,0:00:13.029
njerëz të larguar nga fshatrat tregtohet

0:00:13.029,0:00:15.399
f

0:00:15.399,0:00:18.810
dot im

0:00:18.810,0:00:21.789
atë që ju keni

0:00:21.789,0:00:23.210
Babai i lindjes

0:00:23.210,0:00:25.449
kafe quajtur një ditë

0:00:25.449,0:00:32.130
kështu që të gjithë Baat

0:00:32.130,0:00:33.870
aleancës Për sheshe

0:00:33.870,0:00:38.580
mënyrë, por ata nuk mund në mënyrë disi turr sulmoi

0:00:38.580,0:00:43.950
ne gjithashtu mirënjohës atyre që e kaloi gjithë ditën në atë

0:00:43.950,0:00:45.670
që gjithashtu tha

0:00:45.670,0:00:47.870
sa ende

0:00:47.870,0:00:50.120
këto përfshijnë sigurinë tonë

0:00:50.120,0:00:57.120
Packard

0:00:57.350,0:01:02.310
shpëtuar nuk janë jashtë për t'u kthyer edhe një herë për të përfaqësuar elektoratin gjithë

0:01:02.310,0:01:04.480
duket për mua

0:01:04.480,0:01:06.790
farrakhan

0:01:06.790,0:01:07.659
se ata

0:01:07.659,0:01:13.580
siguruar mbeturinat që ata kanë për të më thoni edhe një herë

0:01:13.580,0:01:15.520
i mbledhur

0:01:15.520,0:01:18.350
the qetësi ha në këtë qytet

0:01:18.350,0:01:20.500
dhe filmi i decathlete demokratik

0:01:20.500,0:01:27.500
është

0:01:29.980,0:01:32.140
walter pesëdhjetë për qind jashtë

0:01:32.140,0:01:34.470
Debati është i kënaqshëm

0:01:34.470,0:01:35.929
se edhe gjobë

0:01:35.929,0:01:36.950
janë do

0:01:36.950,0:01:39.040
ata që e kanë mbështetur

0:01:39.040,0:01:41.110
në shtëpinë time

0:01:41.110,0:01:43.000
mentorëve të përfshira

0:01:43.000,0:01:45.230
dedikim

0:01:45.230,0:01:52.230
basketboll ndoshta ka gjak joreale

0:01:54.580,0:01:57.730
president

0:01:57.730,0:02:00.660
MERCK jeremy sigurt se çfarë është rizgjedhja e Margaret Thatcher do të thotë

0:02:00.660,0:02:02.680
për Shtetet e Bashkuara

0:02:02.680,0:02:04.700
në gjykimin tim ata do të jenë të

0:02:04.700,0:02:07.380
tre kryesore pasojat festival

0:02:07.380,0:02:10.569
ajo do të shpëtoj i shkallës së pasigurisë rreth

0:02:10.569,0:02:13.479
uh ... bazat e NATO-s dhe amerikane në Britani

0:02:13.479,0:02:16.569
të cilat janë futur nga partia e punës është fushatë

0:02:16.569,0:02:18.779
së dyti, ajo duket për mua

0:02:18.779,0:02:21.740
uh ... thotë se nuk do të jetë një vazhdim të gjithë

0:02:21.740,0:02:24.960
uh ... pritshmëria Britania e publikut së paku i marrëdhënies speciale

0:02:24.960,0:02:27.009
me Shtetet e Bashkuara

0:02:27.009,0:02:29.859
nën mund të jenë shkallë aa sigurt të pritur mbi pjesen e u_s_

0:02:29.859,0:02:33.839
të qeverisë, por vullnetin jetë në çështjet ndërkombëtare ndezur në Britani

0:02:33.839,0:02:36.110
e cila do të jetë vetëm në përgjithësi në mbështetje

0:02:36.110,0:02:38.510
i politikës së Shteteve të Bashkuara

0:02:38.510,0:02:39.629
së treti

0:02:39.629,0:02:42.309
uh ... por kjo bëhet pak mbi diçka

0:02:42.309,0:02:44.549
qe eshte

0:02:44.549,0:02:47.150
element i qasjes fashizmin

0:02:47.150,0:02:50.709
i cili është në kërkim për Shtetet e Bashkuara si celular

0:02:50.709,0:02:52.929
uh ... nga cili kontinent Britania dhe kështu

0:02:52.929,0:02:57.249
uh ... në këtë aspekt të veçantë nuk ka në dorë të gjithë lajka e bashkuar

0:02:57.249,0:03:01.269
shtetet dhe gjithashtu një shkallë e caktuar e përputhshmërisë në ideologjinë dhe pamjen

0:03:01.269,0:03:03.719
me me sende tuaj të pranishëm

0:03:03.719,0:03:05.389
Christopher Hitchens njëjtën pyetje

0:03:05.389,0:03:08.339
çfarë bën një rizgjedhja e Margaret Thatcher do të thotë për Amerikën

0:03:08.339,0:03:10.680
do nuk e ndryshon kohën

0:03:10.680,0:03:14.469
se ka ende pjesa më e madhe në Britani në favor të heqjes së tim

0:03:14.469,0:03:15.599
Formatimin e teksteve

0:03:15.599,0:03:17.719
nëse zgjedhjet që të dihet se vetëm

0:03:17.719,0:03:19.979
uh ... askush nuk do të kishte fituar atë

0:03:19.979,0:03:21.019
kjo është me ngjarjet

0:03:21.019,0:03:24.859
në mënyrë të sigurtë në vend që ata nuk mund të bëjnë që çështja nëse kjo do të jetë ac jeremy

0:03:24.859,0:03:27.079
do të jetë shumë e gabuar

0:03:27.079,0:03:30.139
Shumica e femrave shokët e mi bashkatdhetarët nuk duan

0:03:30.139,0:03:33.939
të jetë një post i politikës së jashtme të Ronald Regan e cila sjell mua të

0:03:33.939,0:03:35.539
Implikimi i dytë

0:03:35.539,0:03:38.329
e cila është jashtë lideri i botës së lirë dhe të pranishëm Shtetet e Bashkuara dhe

0:03:38.329,0:03:39.459
uh ...

0:03:39.459,0:03:43.129
Shefi ekzekutiv i bërë të tillë një budalla përfundimit mjerë e tij dhe të tuaj

0:03:43.129,0:03:44.379
vend

0:03:44.379,0:03:47.759
në uh ... venice çfarë saktësisht referuar unë jam duke iu referuar të paaftësisë së tij për

0:03:47.759,0:03:50.629
koncentrohen për të kujtuar që të grumbullojë edhe

0:03:50.629,0:03:53.500
Njohuri pulave e saj, por duket se një gazetë mesatare kjo do

0:03:53.500,0:03:55.449
ndodhë në të njëjtën

0:03:55.449,0:03:58.019
the uh njëjtat klasike ... kjo paaftësi

0:03:58.019,0:04:01.149
se ai do të manifestojnë atë

0:04:01.149,0:04:02.190
që ne e shohim atë

0:04:02.190,0:04:04.709
kah fundi bisht të presidencës së pushimit nga puna

0:04:04.709,0:04:07.760
dhe pastaj të shohim në krahë është moment i jashtëzakonshëm

0:04:07.760,0:04:11.689
të cilët kurrë nuk e ka pranuar ende me të vërtetë kanë shkruar një normë të dytë në çdo kuptim të

0:04:11.689,0:04:12.699
kohë

0:04:12.699,0:04:14.259
dhe të cilët me të vërtetë nuk bëjnë

0:04:14.259,0:04:16.680
Unë mendoj se të fillojnë të

0:04:16.680,0:04:19.229
jeshile veten për botën e burrështetasit të moshuar

0:04:19.229,0:04:23.160
e në perëndim dhe um ... duke parë ndarjen dhe ii dhe nuk mund uh ...

0:04:23.160,0:04:25.900
ikonë në çdo mënyrë të shkaktojë që ju të shikoni për atë

0:04:25.900,0:04:27.850
uh ... përhapur si një gjë e përgjithshëm

0:04:27.850,0:04:31.009
Sytë biseduar si të flasim pak rreth stilit të shikojnë vetëm atë clip

0:04:31.009,0:04:36.110
ku kryeministri ishte duke folur dhe atë që ne mund ta quajmë

0:04:36.110,0:04:37.099
heckling

0:04:37.099,0:04:39.839
po vjen nga anëtarët e tjerë të parlamentit ne do të gjeni se shumë

0:04:39.839,0:04:41.409
i çuditshëm

0:04:41.409,0:04:46.110
uh ... por çfarë do të ndodhë në raste jo të kryeministrit

0:04:46.110,0:04:48.910
um ... përshkruajnë se si që punon

0:04:48.910,0:04:52.229
opiatet pjesë shumë e traditës britanike politik që t'i thonë se

0:04:52.229,0:04:53.759


0:04:53.759,0:04:58.080
ka shpresa se uh ... dikush mban një pozitë të lartë e projektit në

0:04:58.080,0:05:01.179
Britania dhe në të vërtetë uh ... në që është në shtëpinë e parlamentit

0:05:01.179,0:05:03.669
uh ... do të jenë në gjendje

0:05:03.669,0:05:05.300
ngriteni dhe të redaktoni të përdorin

0:05:05.300,0:05:08.380
në një vend publik do të jetë ajo do të jetë me të vërtetë të presin

0:05:08.380,0:05:12.909
për të marrë heckling do të jenë në gjendje të bëjnë përdorimin e mirë të saj dhe

0:05:12.909,0:05:15.430
ka një rritje të mëtejshme të kryer mbi të atë që është se kjo është një tipar i

0:05:15.430,0:05:16.990
Sistemi Britanik politik

0:05:16.990,0:05:20.130
se Margaret Thatcher ka për t'u përballur shtëpi kohë pyetje

0:05:20.130,0:05:24.960
uh ... i vjen në një bazë të rregullt si të bëjë të gjitha besëlidhje sëmurë Uh ...

0:05:24.960,0:05:29.550
vërtet edhe llojet e problemeve lidhur prison break, në të cilën

0:05:29.550,0:05:30.830
Christopher ishte duke iu referuar

0:05:30.830,0:05:35.220
uh ... alos një maturim nuk mund të imagjinohet një uh ... një figurë e lartë në britanike

0:05:35.220,0:05:36.800
politikë

0:05:36.800,0:05:40.130
uh ... ndeshi në një taksë mbi arsyetimin se në qoftë se në qoftë se dikush nuk ishte në një pozitë

0:05:40.130,0:05:45.509
për të trajtuar disa pyetje shumë e vështirë që ata nuk mund të

0:05:45.509,0:05:49.490
bën që shqetësojë ata shumë unë do të thotë të bëjë që ata të përgjigjen për ato vërejtje apo e bëri

0:05:49.490,0:05:50.110
ata vetëm

0:05:50.110,0:05:52.050
zakonisht të vazhdojë duke shkuar në

0:05:52.050,0:05:55.430
Sikur kam qenë vendi unë do të kishte qenë një nga fakti nuk ishte në gjendje për të dalë me

0:05:55.430,0:05:58.540
diçka dikush të mbajë një më të mirë se sa ata ishin të gjithë se lloj i harbut në

0:05:58.540,0:06:02.439
dy drejtime që ata i kanë menaxhuar në kohën time unë i pëlqente, por nuk

0:06:02.439,0:06:05.509
që janë për të ju pala

0:06:05.509,0:06:09.309
Problemi shumë e më shumë në mes në Ballkan dhe ogurzi që nga viti

0:06:09.309,0:06:10.239
luftë

0:06:10.239,0:06:14.719
shtatë memot e Tij ndaj jush përdoret për të ndonjëherë nuk duhet të jetë i sëmurë para se të përballet

0:06:14.719,0:06:16.779
Pyetja herë commons

0:06:16.779,0:06:20.129
artikuj të reja ndoshta unë nuk do ta kisha njohur që të shikojmë në atë se kaq seriozisht ata kanë

0:06:20.129,0:06:25.870
për të marrë atë unë mjaft i pëlqente që të regjistrojë Majorit në të drejtë

0:06:25.870,0:06:27.509
Kam vënë re se edhe pse uh ...

0:06:27.509,0:06:30.259
ajo shmanget një prej uh ... konventat këto

0:06:30.259,0:06:34.409
akuza ku ju mirësjellje të pranojë fitoren e tij ajo krejtësisht të harruar të

0:06:34.409,0:06:36.090
thank kundërshtarët tanë

0:06:36.090,0:06:39.460
për luftimin e pastër dhe të denjë një fushatë të shkëlqyer një të admirueshme dhe i

0:06:39.460,0:06:40.689
duhet të them

0:06:40.689,0:06:42.280
Kam frikë se kjo është një

0:06:42.280,0:06:46.000
Njoftimi deportuar për të ardhmen pjesë shumë e madhe e stalinistic tanishme harroj

0:06:46.000,0:06:47.439
lauren

0:06:47.439,0:06:50.749
njerëzit vendi dikush nuk pajtohet me këtë

0:06:50.749,0:06:54.629
zgjedhja british eshte mbi dhe Thatcher është një prej afatit LEJLEKUT trete

0:06:54.629,0:06:57.469
sonte do të diskutojnë tani për rreth nëntëdhjetë minuta e ardhshme

0:06:57.469,0:07:00.839
dhe mysafirët tanë janë dy ekspertë dhe unë mendoj se ju e dini se deri tani ata janë të dyja nga

0:07:00.839,0:07:05.189
Emetuesi england embrion Murry i lartë kërkimore shoku tani për institucionin

0:07:05.189,0:07:09.210
Studimet kryesore në Universitetin George Mason këtu në Fairfax Virginia

0:07:09.210,0:07:13.349
dhe Christopher Hitchens është korrespondent Uashingtoni për kombin dhe i ri

0:07:13.349,0:07:15.360
burrë shteti

0:07:15.360,0:07:19.440
ne do të donim që së pari nisem nga një duke folur rreth sa e madhe ishte Margaret

0:07:19.440,0:07:22.570
Fitoret e Thatcher-së për të, si shumica shumica duke punuar do të ketë në

0:07:22.570,0:07:25.180
parlament

0:07:25.180,0:07:28.189
por si unë e kuptoj atë

0:07:28.189,0:07:30.449
sepse dy duke u dhënë në këtë moment është që ju keni një të përgjithshëm

0:07:30.449,0:07:31.960
Shumica e mes

0:07:31.960,0:07:34.100
njëqind e 406

0:07:34.100,0:07:37.370
këto është bërë një shumë rreth dyzet në atë që ju keni para

0:07:37.370,0:07:41.280
uh në anën tjetër ... ajo ishte goxha e qartë se se askush unë mendoj se ishte

0:07:41.280,0:07:44.409
duke pritur që ju të merrni një shumicë mjaft nisjen e saj

0:07:44.409,0:07:45.770
uh ... hani atë

0:07:45.770,0:07:46.770
ka ardhur në një dyqan

0:07:46.770,0:07:50.889
si një goditje jo vetëm ekspertët, por edhe e tij të fundit natë të veçantë nga të shtëna në

0:07:50.889,0:07:52.110
në televizion u_s_

0:07:52.110,0:07:53.699
në qoftë se anëtarët e detyrë

0:07:53.699,0:07:55.460
uh ... ajo do të bëjë vepër të

0:07:55.460,0:07:59.030
squalls që i ulëseve që që po çfarë do të bëjë asnjë ndryshim praktik

0:07:59.030,0:08:01.689
që të gjitha në aspektin e politikës kryerjen

0:08:01.689,0:08:03.389
politika në Britani

0:08:03.389,0:08:06.619
që është ende që një shumicë e mirë pune

0:08:06.619,0:08:11.979
Po unë mendoj se unë e dua do të japë atë për një kohë të Oxfam

0:08:11.979,0:08:15.819
ai i cili është në burg

0:08:15.819,0:08:17.659
uh ...

0:08:17.659,0:08:18.059
uh ...

0:08:18.059,0:08:20.539
ekonomist i vendit

0:08:20.539,0:08:22.139
palme stuhishëm

0:08:22.139,0:08:23.739
për të marrë një mandat të tretë

0:08:23.739,0:08:24.979
në këtë nivel

0:08:24.979,0:08:27.650
uh ... është Kazakistani që ka të gjendet

0:08:27.650,0:08:30.409
në qoftë se ajo nuk e ka bërë atë personalisht popullariteti

0:08:30.409,0:08:31.919
sepse uh ...

0:08:31.919,0:08:35.630
dhe unë jam i keq për të mbajtur në kontrastuese pranoi botën e lirë

0:08:35.630,0:08:39.220
të cilët ajo do të në vend të respektohet natë

0:08:39.220,0:08:40.860
Unë mund të jetë i

0:08:40.860,0:08:44.360
për shembull, Ronald Reagan është se ai është një person i cili flluskë e cila është për t'u dashur

0:08:44.360,0:08:46.809
se nuk duhet në lidhje me të ardhurat në pemë

0:08:46.809,0:08:51.730
respekti mom dhe atje ju mund të gjeni shumë njerëz në Britani të cilët nuk më pëlqen

0:08:51.730,0:08:54.610
uh ... duke përfshirë numrin e madh të anëtarëve të partisë së saj në dy të ndryshme

0:08:54.610,0:08:57.170
Kabineti personalisht gjej testueshme

0:08:57.170,0:09:00.950
ju nuk do të gjeni askënd që mendon se ajo është e përbuzshme

0:09:00.950,0:09:02.320
uh ... ose figura për

0:09:02.320,0:09:06.780
dhe unë shkova Chicago

0:09:06.780,0:09:08.540
thoni në lidhje me Margaret Thatcher

0:09:08.540,0:09:10.800
qeveritë për politikat e saj të tij

0:09:10.800,0:09:14.760
Politikat fisnik Ronald Reagan-së

0:09:14.760,0:09:15.890
përshkruaj

0:09:15.890,0:09:17.360
çfarë është si në Britani

0:09:17.360,0:09:20.110
nën Thatcher

0:09:20.110,0:09:22.070
nën-tridhjetë regjimi

0:09:22.070,0:09:25.400
ka pasur një përpjekje të qëllimshme për të duke u përpjekur

0:09:25.400,0:09:26.550
për kuzhinier

0:09:26.550,0:09:28.000
Britanikët

0:09:28.000,0:09:29.980
Institucionet

0:09:29.980,0:09:33.600
në drejtim të një shoqërie më të bazuar në treg

0:09:33.600,0:09:37.760
në shpresën se kjo do t'i japë më shumë mundësi

0:09:37.760,0:09:39.920
të gjithë

0:09:39.920,0:09:44.030
kjo ka qenë kryer nga Znj Thatcher në parti konservatore nga

0:09:44.030,0:09:47.090
Walt në aspekte të caktuara nuk do të

0:09:47.090,0:09:48.270
uh ...

0:09:48.270,0:09:50.119
shëndetshme një pikënisje

0:09:50.119,0:09:51.930
edhe I thotë duke se eshte se

0:09:51.930,0:09:55.700
zakonisht përkrahësit konservatorë do të jenë njerëzit të cilët

0:09:55.700,0:09:57.829
Ndryshimi më i hapur

0:09:57.829,0:09:59.860
uh ... i cili me siguri e bëri

0:09:59.860,0:10:03.560
uh ... ajo me topin sfond të biznesit të gjitha shqetësimet shitur rreth

0:10:03.560,0:10:06.140
uh ... por që nuk do domosdoshmërisht

0:10:06.140,0:10:10.200
të hapur të llojit të radikalizmit që qasje që Thatcher missus në

0:10:10.200,0:10:12.080
aspekte të caktuara përqafon

0:10:12.080,0:10:15.610
atë që ajo e bërë është komentuar nga një perspektivë mjaft të gjerë

0:10:15.610,0:10:17.280
është që kombinon uh ...

0:10:17.280,0:10:22.040
një apel në fushën ekonomike e marrëveshje të madhe të radikalizmit, së bashku me një

0:10:22.040,0:10:23.320
riafirmimi

0:10:23.320,0:10:24.390
uh ... të gjithë

0:10:24.390,0:10:26.080
a vlerat tradicionale

0:10:26.080,0:10:28.990
së bashku edhe me

0:10:28.990,0:10:32.440
një farë uh ... lloj gjitha

0:10:32.440,0:10:35.079
Qasja patriotike në çështjet e politikës së jashtme

0:10:35.079,0:10:38.889
të cilat Ishujt Falkland unë mendoj se ishte parashikuar volinë e humbur për

0:10:38.889,0:10:43.139
pozitiv është një paketë shumë të veçantë është duke u vënë së bashku një Uh ... dhe

0:10:43.139,0:10:44.959
të veçantë kjo është diçka e cila ishte

0:10:44.959,0:10:46.450
ka arritur të shtyjë përmes

0:10:46.450,0:10:49.550
Ndryshimet e cila I guess një numër të njerëzve të cilët bie në Britania do do do

0:10:49.550,0:10:52.560
kanë qenë goxha të vështirë për të nxitur përmes

0:10:52.560,0:10:56.720
por që ata me të vërtetë nuk kanë uh ... rinia bashkim mjaft elemente dalluese

0:10:56.720,0:10:57.720
për atë

0:10:57.720,0:11:01.050
dhe shumë gjëra të tjera që ju përmenda vetëm tingull shumë si paul-së Reganit

0:11:01.050,0:11:02.590
filozofi

0:11:02.590,0:11:04.550
Po përveç kësaj um ...

0:11:04.550,0:11:07.440
Regan premtoi njerëzve kënaqësi e çastit tha se çdo gjë do të

0:11:07.440,0:11:08.590
të jetë një dhimbje

0:11:08.590,0:11:11.430
Ne duhet të ndalojë ndjenjën e keqe për veten tonë, ne duhet të ndjehen mirë Përsëri ne

0:11:11.430,0:11:12.550
duhet të përgëzoj

0:11:12.550,0:11:13.990
në një tjetër

0:11:13.990,0:11:15.840
dhe veten gjatë gjithë kohës

0:11:15.840,0:11:17.550
dhe ju e meritoni

0:11:17.550,0:11:20.610
Morin Unë jam gonna të japë atë për ju do të duhet të paguajnë taksa

0:11:20.610,0:11:21.780
por duke marrë atë

0:11:21.780,0:11:26.000
uh ... tani ju mund të shihni me pasojat e deficitit dhe me Devi

0:11:26.000,0:11:29.450
Rezultati në disa fillojnë shumë të tjera

0:11:29.450,0:11:33.940
Pasojat e pakëndshme që ne jemi unë mendoj se jo shumë kohë jashtë rreth gjetjes

0:11:33.940,0:11:36.860
uh ... me të tilla si ne e dimë dallimin ajo premtoi popullit flijim

0:11:36.860,0:11:39.560
dhe dhimbje ajo tha se vendet po kalben

0:11:39.560,0:11:42.770
në mediokritet për një kohë të gjatë fushatës vetë

0:11:42.770,0:11:47.110
Warnaco dhe unë jam gonna të kthehet në dush të ftohtë në të gjithë ju

0:11:47.110,0:11:49.289
Unë mendoj se ajo në fakt nuk do të ketë mendje kthyer SAJ

0:11:49.289,0:11:51.669
mbi të gjithë, por missus kaluar në lidhje me të

0:11:51.669,0:11:52.640
vend

0:11:52.640,0:11:55.590
Unë vij nga ajo nuk ngjyrosin

0:11:55.590,0:12:00.930
dhe përshtypja më e gjallë unë gjej kthyer Henderson

0:12:00.930,0:12:03.570
është se një pjesë e kësaj që

0:12:03.570,0:12:05.920
dhe se si njerëzit të cilët përdoren për të

0:12:05.920,0:12:08.840
varfër tani me të vërtetë mirënjohës të njerëzve të cilët

0:12:08.840,0:12:12.440
Papunësia sezonale tani kuptohet nga-e-punojnë ndoshta përgjithmonë

0:12:12.440,0:12:14.880
do të kurrë nuk kanë pasur

0:12:14.880,0:12:17.310
munale um ...

0:12:17.310,0:12:21.020
të gjitha llojet e gjërave që të bëhet një marrëveshje e madhe më të rënda dhe sociale

0:12:21.020,0:12:22.290
dhe racore

0:12:22.290,0:12:24.120
vizione rajonale

0:12:24.120,0:12:25.470
com

0:12:25.470,0:12:29.300
gjermanisht jeni dakord me këtë vlerësim

0:12:29.300,0:12:31.719
Christopheri korrigjimin e disa të asaj që ai tha:

0:12:31.719,0:12:32.830
por unë nuk jam i sigurt

0:12:32.830,0:12:37.140
deri në çfarë mase nëse të gjitha problemet të cilat është treguar

0:12:37.140,0:12:39.350
ata mund të vërtetë të jetë

0:12:39.350,0:12:43.240
mbajtur siç duhet të jetë përgjegjësi e palës konservatore

0:12:43.240,0:12:47.500
mund të shkoi atje është me të vërtetë numri i Uh ... e problemeve veçanërisht

0:12:47.500,0:12:48.710
të gjithë

0:12:48.710,0:12:52.320
Papunësia e uh ... i llojit strukturore dhe disa

0:12:52.320,0:12:53.740
ndarjet

0:12:53.740,0:12:57.620
uh ... e cila ka rënë veçanërisht rëndë në disa rajone është diçka

0:12:57.620,0:12:59.060
e cila është sa unë mund të shoh

0:12:59.060,0:13:01.090
çdo qeveri me tokë

0:13:01.090,0:13:04.570
përveç nëse kjo është me të vërtetë shumë e vështirë për të parë se si në një fjali

0:13:04.570,0:13:07.139
uh ... ju nuk mund të bëjë shumë të ndryshme

0:13:07.139,0:13:08.900
nga ajo që qeveria aktuale po bëhet

0:13:08.900,0:13:12.210
uh ... rritur për qeverinë e tanishme

0:13:12.210,0:13:15.110
uh ... vepruar uh ... në një më të pamenduara

0:13:15.110,0:13:18.410
uh ... pambajtur gjëra të caktuara të cilat ndoshta mund të ketë qenë trajtuar mur

0:13:18.410,0:13:20.200
zbutjen gjatë një periudhe më të gjatë

0:13:20.200,0:13:21.810
uh ... kanë qenë fytyra më shpejt

0:13:21.810,0:13:24.180
vështirë se ai dëshiron që

0:13:24.180,0:13:25.500
I guess ju mund të thonë se

0:13:25.500,0:13:29.540
se ato sektorët e vërteta të ekonomisë së Britanisë nana mund të jetë në një periudhë të gjatë

0:13:29.540,0:13:31.390
e rënies

0:13:31.390,0:13:35.080
e cila ka filluar para luftës së dytë botërore ata e mori atë bërë mavijosur goxha nga

0:13:35.080,0:13:35.700
uh ...

0:13:35.700,0:13:38.840
kushtet menjëherë pas problemeve të luftës së dytë botërore të vërtetë nuk ishin

0:13:38.840,0:13:40.330
kurrë nuk do të marrë të mbërthen me

0:13:40.330,0:13:43.670
dhe kjo nuk është e qartë për mua se ajo që vërtetë e bën politikisht të theksoj

0:13:43.670,0:13:44.960
gisht në Znj Thatcher dhe të thonë

0:13:44.960,0:13:48.320
se si këto gjëra janë të tmerrshme, kur ajo nuk është vetëm e drejtë që është me të vërtetë një

0:13:48.320,0:13:50.360
alternativë

0:13:50.360,0:13:53.480
vënë thirrjet tuaja në vetëm pak çaste duhet të jetë e shënuar të gjithë tregojnë

0:13:53.480,0:13:56.840
në pjesën e poshtme të ekranit dhe ajo do uh ... si zgjidhet erdhi në rreth pesë

0:13:56.840,0:13:57.660
minuta

0:13:57.660,0:14:01.260
para se atëherë ne jemi gonna të drejtuar një clip e disa mbulimit b_b_c_ nga nata e kaluar

0:14:01.260,0:14:04.520
zgjedhje

0:14:04.520,0:14:05.460
le të kemi fundit

0:14:05.460,0:14:09.230
Parashikimi mbi bazën e atij përdoruesi me anë të Davidit që është ndërtuar deri një parashikim të gjithë

0:14:09.230,0:14:10.690
në lidhje me radio

0:14:10.690,0:14:13.870
konservatorët tre pika 51 dyzetedy një shumë prej tyre që të grumbullohem

0:14:13.870,0:14:18.030
qëndresë padisponueshme për të gjithë të zgjedhë një dyzet e nëntë për aleancën

0:14:18.030,0:14:22.050
për gjashtë poshtë një dhe të tjerët goxha faji plus tre si vetëm se

0:14:22.050,0:14:25.730
nuk kishte shumë dhe të shohim se çfarë ne jemi aktualisht parashikimin liberalëve në

0:14:25.730,0:14:27.030
s_d_p_ do të marrë tetë

0:14:27.030,0:14:29.720
singles pasi nivelet e themi donavan

0:14:29.720,0:14:30.610
s_d_p_

0:14:30.610,0:14:32.610
konsideruar me të ata kishin një manikyrin e thonjve

0:14:32.610,0:14:36.429
zgjedhë Yellowstone parazgjedhur freeware katër prostituta për fitore organ ndërkombëtar

0:14:36.429,0:14:38.010
në Skoci

0:14:38.010,0:14:41.230
ata dëshpërimisht në Mostar Dhoma york i ri i Dhomës së Komuneve e le

0:14:41.230,0:14:44.800
të shohim se çfarë ajo duket sikur ka ne jemi në anën e dhomës e çiftit

0:14:44.800,0:14:48.400
bizneset që janë në stolat government gabim unë mendoj se kjo është tre

0:14:48.400,0:14:49.600
prej tyre që ata duan

0:14:49.600,0:14:53.360
Partia e Punës Mister taylor mbi dyzet e nëntë dhe të gjithë opozita

0:14:53.360,0:14:56.360
së bashku zbres ato nga konservatorët dhe ju keni marrë

0:14:56.360,0:15:00.580
Shumica parashikim konservator tani david prej 52

0:15:00.580,0:15:04.160
ju vetëm u përmend në lidhje me guximin e tubacionit të parave çfarë mendoni se

0:15:04.160,0:15:07.649
Dua vetëm një gjë kam vënë re që prej zgjedhjeve të fundit dhe dhe dëshmitar

0:15:07.649,0:15:10.050
rritur dominimin e Bridgeport nga çfarë

0:15:10.050,0:15:13.280
ne e quajmë tipit amerikan

0:15:13.280,0:15:16.740
sondazhet e opinionit në çdo faqe e përparme dhe një çdo udhëheqës

0:15:16.740,0:15:17.970
i dobishëm

0:15:17.970,0:15:19.790
grafika kompjuterike

0:15:19.790,0:15:23.370
Politikanët mundësi foto cilët kurrë me të vërtetë mund të flasin shizzle

0:15:23.370,0:15:26.790
kemi konferenca shtypi ii nuk mendoj se meriton emrin e amerikan

0:15:26.790,0:15:28.420
veten sepse Amerika

0:15:28.420,0:15:32.950
është një vend i zhytur në mendime dhe demokratik, por stili i Rasmus facebook

0:15:32.950,0:15:36.870
origjinën ndoshta në dysh dhe kjo është marrë përsipër në b_b_c_ zot tim unë do të thotë

0:15:36.870,0:15:39.350
ju mund të imagjinoni në CBBC

0:15:39.350,0:15:41.640
sillet si një diskotekë

0:15:41.640,0:15:44.340
se mbulimi dukej të ketë një emocion shumë më tepër dhe mendoj

0:15:44.340,0:15:48.100
ju gjeni se u_s_ maksimumin

0:15:48.100,0:15:50.910
merr vetëm një moment të eksitim dhe sigurisht një nga gjërat që unë

0:15:50.910,0:15:53.380
humbur të qenit mbi këtu është me të vërtetë

0:15:53.380,0:15:54.509
përvojë

0:15:54.509,0:15:56.850
i qëndruar deri dhe duke u ngacmuar mjaft edhe

0:15:56.850,0:15:59.209
atë që ju mund në shtëpi rreth uh ...

0:15:59.209,0:16:01.760
progresive kohët e fundit

0:16:01.760,0:16:05.280
është me lëvizje për të menduar vizion

0:16:05.280,0:16:08.500
vetëm të prisni derisa ne të merrni atë një nga mjetet drejt-laced

0:16:08.500,0:16:11.610
Thirrja jonë i parë nga Chesterton Indiana ju jeni në

0:16:11.610,0:16:13.890
apo e vështirë

0:16:13.890,0:16:17.090
ajo dukej si i krahut të majtë është në telashe të gjithë

0:16:17.090,0:16:19.430
riparimin e çfarëdo problemi i tyre edhe këtu

0:16:19.430,0:16:23.390
dhe unë mendoj se chris infeksion veshi pranë jush dini rreth nakki

0:16:23.390,0:16:27.650
dhe unë propozoj që ne mund të presim që ju të jetë ndoshta edhe më shumë se zakonisht kjo

0:16:27.650,0:16:30.430
mbrëmje

0:16:30.430,0:16:34.980
gjithsesi ku ju aplikantët

0:16:34.980,0:16:37.260
ose një të shpejtë

0:16:37.260,0:16:39.980
ju e dini fshehur uh ...

0:16:39.980,0:16:44.270
paltalk palën tonë këtu në këtë vend të quajtur

0:16:44.270,0:16:47.740
uh ... uh ... demokratik

0:16:47.740,0:16:50.150
Ne kemi deri në disa progresin e errët

0:16:50.150,0:16:52.200
në anën e demokratike

0:16:52.200,0:16:54.780
Votat janë Interpoli

0:16:54.780,0:16:57.670
sociale gjithashtu demokrat

0:16:57.670,0:16:59.030
lloj i një kundërt

0:16:59.030,0:17:00.910
english drejtë, por uh ...

0:17:00.910,0:17:04.250
Unë mendoj shëndoshë shumë

0:17:04.250,0:17:09.199
se ata nuk janë identifikuar këtu brenda vendit tuaj

0:17:09.199,0:17:13.020
ne me të vërtetë nuk keni para-partisë

0:17:13.020,0:17:16.279
uh ... kjo shmanget me kujdes sa herë që ky

0:17:16.279,0:17:20.400
Unë mendoj se është përmendur rrëmbimin shkëmbin me para-partisë

0:17:20.400,0:17:23.570
por unë mendoj se është mjaft

0:17:23.570,0:17:28.700
jo overtones të vërtetë ogurzi që

0:17:28.700,0:17:32.150
të gjithë Shelley Porto

0:17:32.150,0:17:34.400
thirrja e parë

0:17:34.400,0:17:35.139
uh ...

0:17:35.139,0:17:38.450
çështjet demokratë në Amerikë nuk i

0:17:38.450,0:17:41.890
uh ... kanë burime për të drejtuar atë

0:17:41.890,0:17:44.750
por ju jeni të drejtë në duke thënë se

0:17:44.750,0:17:47.630
anëtarët e bordit të politikës së tyre

0:17:47.630,0:17:51.080
dhe një numër i anëtarëve të kongresit përfshirë anëtarët kardinale e zezë

0:17:51.080,0:17:53.920
komitet drejtues

0:17:53.920,0:17:58.030
do të vijnë në konventën ese do të miratojë një p_s_a_

0:17:58.030,0:18:02.070
Mocioni për debat të konventës demokratike Çfarë uh ... deus est thotë

0:18:02.070,0:18:04.460
kjo është si

0:18:04.460,0:18:06.360
si Partia e Punës ishte në Britani

0:18:06.360,0:18:07.380
um ...

0:18:07.380,0:18:11.690
rreth shtatëdhjetë vjet më parë shkruan për të thënë ditë, por ne e dimë se Partia Liberal

0:18:11.690,0:18:14.560
për një kohë të gjatë para se ata të ndërtuar deri forcë të mjaftueshme

0:18:14.560,0:18:19.420
deklarojë një parti punëtore të tyre dhe unë mendoj se kjo do të marrë ato

0:18:19.420,0:18:21.200
ajo do të jetë një kohë e shkurtër

0:18:21.200,0:18:25.780
Demokratët rekord kundrejt america

0:18:25.780,0:18:28.150
Martin është california ju jeni në

0:18:28.150,0:18:35.150
ajo rasti dinosaur Eric Wright kishte ekstrakt vjetër

0:18:59.030,0:19:01.540
Celtics tmerrshme nga ajo

0:19:01.540,0:19:05.720
para së gjithash në aspektin e armëve unë do të doja të kthehem

0:19:05.720,0:19:09.270
disa nga komentet e hapjes se Kris është bërë për shkak se uh ... Unë mendoj se

0:19:09.270,0:19:14.620
se ai është mjaft i drejtë, por ka shumë më pak entuziazëm në Britani për uh ...

0:19:14.620,0:19:16.870
armët bërthamore uh ...

0:19:16.870,0:19:18.430
uh ... të gjitha të plotë

0:19:18.430,0:19:22.299
Perspektiva e të kërcënimeve që ata përdorin dhe kështu me radhë se sa është e

0:19:22.299,0:19:27.540
nga pasigurt dhe disa prej të madh në Shtetet e Bashkuara dhe në kohë

0:19:27.540,0:19:29.040
Partia Konservatore

0:19:29.040,0:19:35.030
uh ... sigurisht uh ... ka bie në programin e të gjitha Uh ... Bazat mbajtjen u_s_

0:19:35.030,0:19:38.730
e tyre dhe gjithashtu të angazhuar për të

0:19:38.730,0:19:40.500
vazhduar

0:19:40.500,0:19:44.960
urdhërat për armët dhe Triton

0:19:44.960,0:19:46.860
Unë mendoj se zogjtë

0:19:46.860,0:19:48.049
edhe pse se që

0:19:48.049,0:19:51.019
uh ... edhe brenda rradhëve të partisë konservatore tecnimont këtë

0:19:51.019,0:19:52.900
në mesin e njerëzve të rinj

0:19:52.900,0:19:56.170
ka një vullnet më të madh për të duken shumë seriozisht uh ... çështjet dhe

0:19:56.170,0:20:01.090
carmatimi uh ... Filmi zakonshme në shtetet e bashkuara në mënyrë që ata gjetën për të

0:20:01.090,0:20:05.580
vijnë direkt në këtë lëndën gjykatës për pjesën e parë të fjalë

0:20:05.580,0:20:09.450
Unë mendoj se kjo do të jetë nevoja për të marrë e gabuar

0:20:09.450,0:20:11.739
lloj i miratimeve

0:20:11.739,0:20:16.120
uh ... që një të shkojnë përmes zgjedhjes së british

0:20:16.120,0:20:17.919
Partitë konservatore policisë së

0:20:17.919,0:20:20.809
uh ... si po bëhet mbështetjen e saj për uh ...

0:20:20.809,0:20:24.750
uh ... Linjat Amerikane për këtë dhe sigurisht që unë nuk mendoj se, ndërsa

0:20:24.750,0:20:26.640
uh ...

0:20:26.640,0:20:31.490
se se se një do të merrni aka caktuar konkuron miratimin e

0:20:31.490,0:20:33.610
për shembull të gjitha

0:20:33.610,0:20:36.050
uh ... Administratat e tanishme uh ...

0:20:36.050,0:20:39.360
uh ... lëviz në Lindjen e Mesme

0:20:39.360,0:20:43.190
edhe më konservatore në edhe akra zile shumicën

0:20:43.190,0:20:47.630
uh ... e njerëzve në Britani duken mjaft të moderuar, nëse vihet deri kundër i disa prej

0:20:47.630,0:20:50.779
njerëzit rreth tij

0:20:50.779,0:20:52.159
Partia e Punës ka qenë për

0:20:52.159,0:20:55.279
njëanshme të vendosë ende armë bërthamore

0:20:55.279,0:20:58.130
askush nuk do të kishte bërë britania bërthamore pa pagesë ndërmarrje

0:20:58.130,0:21:00.910
që do të thotë dy gjëra që në rastin tonë do të thotë

0:21:00.910,0:21:04.120
parë largimin e Michael bazat tuaja

0:21:04.120,0:21:07.230
e drejtë që ju nuk keni një shans për të votuar për ata qenë atje as nuk kemi, por

0:21:07.230,0:21:10.679
kështu që le të thonë se ata do u_s_a_ ESPACE

0:21:10.679,0:21:11.440
uh ...

0:21:11.440,0:21:14.910
nga British kështu që do të përfshijë edhe vjen deri pretendon në Britani

0:21:14.910,0:21:18.010
por të pavarur të ketë një luftë bërthamore në mënyrë që ju e dini se është një i cili është një potencial

0:21:18.010,0:21:18.950
ekonomi

0:21:18.950,0:21:20.670
dhe kosto të madhe

0:21:20.670,0:21:23.770
mirëmbahen kam menduar se lidhja e bërë nga pyetja e trajnojmë ata

0:21:23.770,0:21:25.670
të jetë një bastisje dhe bazat ishte

0:21:25.670,0:21:26.980
ishte e mirë

0:21:26.980,0:21:29.860
um ... dhe unë vetëm unë do të them vetëm këtë në lidhje me atë

0:21:29.860,0:21:34.799
Arsyeja pse Britania e opinionit publik ishte aq i fuqishëm kundër

0:21:34.799,0:21:38.020
Pjesëmarrja përgjigje Fishman çliruan Austrinë

0:21:38.020,0:21:42.660
uh ... Ishte kjo në një surprizë shumë njerëz kanë sa i madh mosnjohja deri

0:21:42.660,0:21:45.700
se bastisja u zhvillua british shumë njerëz nuk e dinin se sa bazave amerikane që

0:21:45.700,0:21:46.870
ishin

0:21:46.870,0:21:49.680
shami diskutohet zakonisht nga qeveria

0:21:49.680,0:21:52.780
dhe nuk ishin në dijeni të Shteteve të Bashkuara mund të nisë sulm ajror mbi tjetrin

0:21:52.780,0:21:55.170
Vendet dhe britanike

0:21:55.170,0:21:57.940
uh ... me parlamenti në shtypin duke qenë në dijeni të kësaj

0:21:57.940,0:22:00.620
dhe pasi që ka realizimi

0:22:00.620,0:22:02.100
thellua në qoftë se ju do të

0:22:02.100,0:22:03.710
i zgjeruar

0:22:03.710,0:22:05.130
ju keni filluar në shkollë të ligjit

0:22:05.130,0:22:07.570
kur të pamë të nënshkruaj këtë marrëveshje kur ishte traktati

0:22:07.570,0:22:13.330
por kur departamenti dëgjoni gjetur sigurisht që kurrë nuk kishte ndonjë të tillë

0:22:13.330,0:22:16.630
uh ... vërtetuar në mënyrë demokratike dhe që nuk do të shkojnë larg

0:22:16.630,0:22:19.770
uh ... Mister rezervuar atyre në këtë pikë

0:22:19.770,0:22:21.520
dhe siç thonë ata baza ndahen

0:22:21.520,0:22:23.590
nuk e di u_s_a_

0:22:23.590,0:22:25.680
vetëm vetëm Shtetet e Bashkuara

0:22:25.680,0:22:29.590
le të shkojë në Burbank Ilinois ju jeni në

0:22:29.590,0:22:35.090
BURBANK në atje

0:22:35.090,0:22:39.580
punës tha gjatë përzgjedhjes besojnë se ka pasur një hendek gjithnjë zgjerimin

0:22:39.580,0:22:42.560
midis haves dhe atyre që nuk kishin

0:22:42.560,0:22:45.570
zgjerohet në se do të jetë

0:22:45.570,0:22:46.440
ende kështu që unë do

0:22:46.440,0:22:51.490
nxjerrë tingëllon pak mua

0:22:51.490,0:22:53.600
sigurisht

0:22:53.600,0:22:57.150
që i është dërguar me siguri në shpërndarjen e të ardhurave në Britani

0:22:57.150,0:22:58.040
uh ...

0:22:58.040,0:23:02.180
Rëndësia QuickBooks një st në ato Unpacking nuk është dy p_m_

0:23:02.180,0:23:03.549
Kur unë them se

0:23:03.549,0:23:08.240
në thelb do të jetë strategjia prapa qeverisë konservatore në Britani

0:23:08.240,0:23:11.560
është që të përpiqen të zhvendoset në Britaninë

0:23:11.560,0:23:12.570
sistem

0:23:12.570,0:23:16.060
të cilat do të gjenerojnë pasuri më të mirë e cila do të japë stimuj pothuajse me siguri në

0:23:16.060,0:23:17.890
pjesë e konservatore

0:23:17.890,0:23:20.630
um ... ka një besim të fortë që ju duhet të rrjedh-down efekt

0:23:20.630,0:23:24.480
uh ... uh fro ... dhe

0:23:24.480,0:23:26.960
uh ... mjekër

0:23:26.960,0:23:29.330
uh ... veç kësaj

0:23:29.330,0:23:31.539
eshte

0:23:31.539,0:23:33.620
por kjo do të thotë për të bërë diçka të rëndësishme

0:23:33.620,0:23:34.900
goxha radikal

0:23:34.900,0:23:36.500
për dëmshpërblim

0:23:36.500,0:23:40.419
Rënia SLU relative ekonomike të dëshpëruar se Britania ka qenë duke vuajtur

0:23:40.419,0:23:43.429
mbi një periudhë mjaft të gjatë kohore

0:23:43.429,0:23:45.200
Unë mendoj se ka qenë një marrëveshje e madhe e

0:23:45.200,0:23:49.100
Ndërgjegjësimi vetë të ndërgjegjshëm për faktin

0:23:49.100,0:23:54.080
njëri ishte duke shkuar për të bërë një punë më të tregu-shoqëri e bazuar në mënyrë efektive

0:23:54.080,0:23:54.909
kjo do

0:23:54.909,0:23:56.470
i përfshirë

0:23:56.470,0:23:59.890
Dinjiteti i madh i pabarazisë ekonomike

0:23:59.890,0:24:01.130
bomba

0:24:01.130,0:24:03.280
dhe këtu është buck madh

0:24:03.280,0:24:06.350
Argumenti ishte, por dikur sindromi për një grimë

0:24:06.350,0:24:08.179
uh ... njëri do të merrni përfitimet

0:24:08.179,0:24:10.520
të cilat do të mund të përhapet

0:24:10.520,0:24:14.210
më gjerësisht nëpërmjet komunitetit askush nuk do, atëherë në fakt kanë një pasuri të

0:24:14.210,0:24:18.050
ndihmojë ata njerëz të cilët nuk mund të ndihmojë veten kështu që ajo që unë do të duan të bëjnë

0:24:18.050,0:24:22.539
shumë nga kjo është në njërën anë të kafshimit plumb dhe të them po

0:24:22.539,0:24:23.990
në aspekte të caktuara

0:24:23.990,0:24:25.460
Pozicioni liberal

0:24:25.460,0:24:26.380
për të shkuar për

0:24:26.380,0:24:28.340
një formë e organizimit shoqëror

0:24:28.340,0:24:31.220
e cila ka një shkallë më të madhe të pabarazisë në të

0:24:31.220,0:24:32.930
por me Sistine si një i ri

0:24:32.930,0:24:35.760
Motori per prodhimin e një shumë të gjëra se vlefshme

0:24:35.760,0:24:37.839
i duan të lidhen këto dy gjëra së bashku

0:24:37.839,0:24:41.610
tillë që nëse chris ndoshta thotë se pabarazia

0:24:41.610,0:24:44.720
që është i përfshirë në bërjen e një lëvizje të tillë është e papranueshme

0:24:44.720,0:24:48.019
Unë do të jenë të interesuar për të parë nëse ka disa të tjera në qershor

0:24:48.019,0:24:52.480
jetë uh ... e cila mund të ketë për të gjeneruar koncertin e më pozitiv

0:24:52.480,0:24:55.340
edhe nga ajo e tërheq vëmendjen tonë BAXTER

0:24:55.340,0:25:00.950
audiencat që uh ... kjo dhe hegjemonia meriton mirënjohës

0:25:00.950,0:25:02.320
sinqertë në lidhje me të dhe kështu bën

0:25:02.320,0:25:04.360
Znj Thatcher um ...

0:25:04.360,0:25:07.250
çfarë e bën që tregojnë se uh ... factura

0:25:07.250,0:25:12.650
nuk është se ajo pranon faktin e Britanisë pa mëshirë për atë shkak

0:25:12.650,0:25:14.519
të ardhurat dhe gjithashtu ajo do të përfundojë

0:25:14.519,0:25:17.420
Spitali shumë të nxehta në Wisconsin

0:25:17.420,0:25:21.670
uh ... por se vetë-vetëdije lavdimet Xin zot

0:25:21.670,0:25:23.510
um ... mbështetur gjurin e tij

0:25:23.510,0:25:27.060
kjo është edhe arsyeja pse ajo është aq donte jetën e tij, por kjo është edhe arsyeja pse ajo e meriton

0:25:27.060,0:25:28.290
kredi

0:25:28.290,0:25:29.350
por ajo nuk e bën

0:25:29.350,0:25:31.340
pretendojë se ai mund ose duhet

0:25:31.340,0:25:34.970
në funksion të jashtëligjshme

0:25:34.970,0:25:40.049
Swatch që kjo është ajo që ne flasim për

0:25:40.049,0:25:44.620
kjo është një bazë e cila për të ndaluar mjet

0:25:44.620,0:25:45.719
vijnë përsëri në këtë

0:25:45.719,0:25:48.940
sepse unë mendoj se në temën e pabarazisë një mori të dalluar

0:25:48.940,0:25:51.149
midis pabarazisë hir të pretendojë

0:25:51.149,0:25:52.490
një pabarazia

0:25:52.490,0:25:56.809
uh ... të gjithë kripa e cila është e argumentuar do të shfaqen në dhe të mirë pune

0:25:56.809,0:25:58.340
Tregu ekonomi e bazuar në

0:25:58.340,0:26:02.340
nuk pasiguria se të gjitha llojet e formave të pabarazisë këshillohen nga ajo që ata vepruan

0:26:02.340,0:26:06.679
në shumë vende të shumta që Znj Thatcher dhe unë do të mendoj se shumica e

0:26:06.679,0:26:09.399
por edhe partia konservatore që favorizojnë mendimet

0:26:09.399,0:26:13.340
shpengosh vjetër very cute pak i thotë thotë se disa nga njerëzit të gjithë në këmbë në shtëpi ose

0:26:13.340,0:26:13.960
në se

0:26:13.960,0:26:16.720
në interpretimin e paternaliste konzervativizmit do

0:26:16.720,0:26:19.659
do të doja disa lloje të tjera të pabarazisë por por ku ndoshta

0:26:19.659,0:26:22.590
pronarët tradicionale do të ketë një prenotim të dyfishtë jashtë në se ato

0:26:22.590,0:26:23.729
na mbajë shumë

0:26:23.729,0:26:27.209
në këmbim të folur me një shumë për të bërë me gratë brenda mbyllur pas një

0:26:27.209,0:26:30.260
menduar pak liberal i ri

0:26:30.260,0:26:32.120
uh ... rritet

0:26:32.120,0:26:35.560
tetë në një tentativë zgjidhje për problemet e Britanisë unë mendoj se ai

0:26:35.560,0:26:37.460
nuk duhet të mendojnë se mjafton

0:26:37.460,0:26:41.110
vetëm për të ndaluar duke thënë të jenë të gjitha këto gjëra të kenë karakteristika të padëshirueshme për ta

0:26:41.110,0:26:41.889
shoul

0:26:41.889,0:26:44.649
por situata se Britania ka karakteristika të padëshirueshme

0:26:44.649,0:26:48.539
konsiderojnë Unë do të thotë në qoftë se ju në qoftë se ju shkoi nga të dy ne uh ... një relativisht e re

0:26:48.539,0:26:51.990
Por unë mendoj se në kuadër të jetës së të dy prej nesh, nëse ai shkoi

0:26:51.990,0:26:55.310
uh ... Vendet në kontinentin e Evropës dhe kur ne pushim kur ishim

0:26:55.310,0:26:55.980
i ri

0:26:55.980,0:26:58.870
uh ... çfarë do të jetë goditur nga mbledhja në natyrë të ndryshme mënyrat e mjaft

0:26:58.870,0:27:00.539
simpatik por pak për të korrigjuar atë

0:27:00.539,0:27:04.309
në qoftë se shkon padefinuara, por solli në Evropë duke mos përfshirë veriun e big

0:27:04.309,0:27:05.120
qytet

0:27:05.120,0:27:08.110
uh ... ishte goditur nga fakti se këtu kur ajo mori më të vjetër të saj

0:27:08.110,0:27:11.570
Bollëku i një vendi i cili me të vërtetë ka vetëm për të gjetur në kontekstin e

0:27:11.570,0:27:12.720
Britania Midland

0:27:12.720,0:27:16.690
bravo-poshtë me siguri se spektër të tërë presupozon ajo është përpjekur

0:27:16.690,0:27:17.460
para

0:27:17.460,0:27:20.880
biçikletë trupin konservatore fqinjin se si mund të shkoni kudo

0:27:20.880,0:27:23.810
prekni të paktën u ka qenë duke u përpjekur

0:27:23.810,0:27:26.570
tetë zgjidhje për këto gjëra dhe ajo u refuzua

0:27:26.570,0:27:28.089
Unë mendoj se ajo që ai ka nevojë për të dëgjuar është

0:27:28.089,0:27:29.399
çfarë është me të vërtetë është

0:27:29.399,0:27:32.450
alternativë realizueshëm

0:27:32.450,0:27:38.560
echols nga San Diego ju jeni në

0:27:38.560,0:27:45.560
dhe

0:27:46.980,0:27:53.980
por

0:29:07.860,0:29:10.250
derisa unë pajtohem me atë shumë

0:29:10.250,0:29:13.549
Qytetarët nën një 1430 tani

0:29:13.549,0:29:15.149
uh ...

0:29:15.149,0:29:18.340
janë prapa ishin të lumtur të them se ka një të përbashkët, por ka një vazo është një pyetje

0:29:18.340,0:29:20.210
ajo ishte për të përmbushur dhe

0:29:20.210,0:29:23.430
Unë do të them këtë në lidhje me atë

0:29:23.430,0:29:27.760
pasi që unë jam forty 05:00 Ekonomia e shumë e shumë të rëndë shtetërore të drejtuar

0:29:27.760,0:29:30.230
por edhe një shumë shumë kapitalist

0:29:30.230,0:29:34.040
dhe një tjetër pikë me interes interesave Thatcher

0:29:34.040,0:29:38.080
se ajo uh ... beson

0:29:38.080,0:29:40.460
Britania ka qenë në një kuptim të zgjedhurve socialiste

0:29:40.460,0:29:42.690
shoqëri

0:29:42.690,0:29:46.520
strukturore të kohëve të fundit kapi kryeministrin

0:29:46.520,0:29:48.650
i uh ... kjo është mendimi absurd

0:29:48.650,0:29:51.340
nuk përshtaten me ndonjë factoring njohur në teori

0:29:51.340,0:29:54.820
nuk shkroi mjaft e fuqisë së tij, sepse kjo është sigurisht e vërtetë

0:29:54.820,0:29:58.340
se kjo ishte rreth pronësia publike joefikase

0:29:58.340,0:30:01.230
një marrëveshje e madhe ajo që unë do të thërrasë sindikata artizanale

0:30:01.230,0:30:02.279
sindikatat

0:30:02.279,0:30:05.049
thjesht duke vepruar sindikatat për mbrojtjen e anëtarëve të asaj që ju mund

0:30:05.049,0:30:08.980
thirrje ratings ujore

0:30:08.980,0:30:10.580
dhe dhe një supozim i madh

0:30:10.580,0:30:14.000
e subvencionit në rastin e çdo biznes që disa të shkojnë në telashe

0:30:14.000,0:30:16.860
dhe shumica e tyre tek qeveritë konservatore konservatorëve

0:30:16.860,0:30:18.460
uh ... nacionalizuar

0:30:18.460,0:30:20.080
Rolls-Royce e cila është shumë e thjeshtë

0:30:20.080,0:30:22.180
e drejtë

0:30:22.180,0:30:25.980
kështu një ka te thënë se të paktën në teori Thatcher

0:30:25.980,0:30:28.169
uh ... nuk besojnë se çdokush

0:30:28.169,0:30:29.559
për atë

0:30:29.559,0:30:33.220
dhe beson në atë piraterisë top-fitim sesa

0:30:33.220,0:30:39.100
uh ... dhe kështu me radhë, por unë do të shkojë për ne në thelb të gjërave të imëta

0:30:39.100,0:30:42.510
në faktin se ulja e taksave se ajo është dhënë për këtë ajo do të jetë pak

0:30:42.510,0:30:45.870
Bizneset

0:30:45.870,0:30:46.630
ndodhi b

0:30:46.630,0:30:50.159
dhënë, por kjo

0:30:50.159,0:30:52.730
si Michael për

0:30:52.730,0:30:55.429
çfarë duhet të bëjë dy komente para së gjithash

0:30:55.429,0:30:57.930
një gjë e cila unë mendoj se është jashtëzakonisht e

0:30:57.930,0:31:00.420
shumë njerëz në Britani

0:31:00.420,0:31:03.390
mënyrë në të cilën

0:31:03.390,0:31:05.370
shumë njerëz apostull

0:31:05.370,0:31:07.070
nga mundësia

0:31:07.070,0:31:08.149
përdorimin e tyre

0:31:08.149,0:31:09.560
municion

0:31:09.560,0:31:11.450
uh ... i saj

0:31:11.450,0:31:13.750
me të vërtetë goxha i zymtë mënyra në të cilën

0:31:13.750,0:31:17.220
pafajësia njerëzit nuk kanë qenë në të drejtë

0:31:17.220,0:31:20.580
Vendi por pika e drejta e kualifikimeve të drejtë herë të vërtetë nuk kanë një

0:31:20.580,0:31:23.090
dytë charles u_n_ cila brenda

0:31:23.090,0:31:25.639
uh ... shumë vende të ndryshme sidomos

0:31:25.639,0:31:29.559
uh ... mëdha ndërmarrjet shtetërore por ky lloj i forcave e ka bartur

0:31:29.559,0:31:34.010
në një masë të konsiderueshme në në biznesin privat

0:31:34.010,0:31:35.610
nëse dikush tregon

0:31:35.610,0:31:36.529
nismë

0:31:36.529,0:31:39.039
uh ... në qoftë se ishin për të thënë

0:31:39.039,0:31:42.230
në qoftë se ata uh ... nuk kanë ardhur në kualifikimet e ligjshëm se ndjenja

0:31:42.230,0:31:43.510
e shpresës

0:31:43.510,0:31:46.499
dhe sigurisht një gjë që unë mendoj se ai ka qenë jashtëzakonisht

0:31:46.499,0:31:48.530
goditës

0:31:48.530,0:31:50.330
aktivitetet e të gjitha

0:31:50.330,0:31:52.330
konservatore nën kashtë

0:31:52.330,0:31:54.920
ka qenë një javë që të përpiqen për të thyer

0:31:54.920,0:31:58.090
këto institucione shumë të thellë ulur dhe

0:31:58.090,0:32:01.920
Po unë e bëri diçka të cilën ajo duket jashtëzakonisht e vështirë për të bërë

0:32:01.920,0:32:05.090
shkoi me siguri ata kanë arkëtoi këtë metal të veçantë në mënyrën në të

0:32:05.090,0:32:05.979
të cilat askush tjetër

0:32:05.979,0:32:08.590
agim regjiment dhe për pjekurinë e uh ...

0:32:08.590,0:32:09.450
nuk ka

0:32:09.450,0:32:13.960
ne jemi vetëm disa minuta por um ... më lejoni të them vetëm Nama mund të jetë herë që

0:32:13.960,0:32:15.340
kjo është shumë e habitshme

0:32:15.340,0:32:16.940
ju mund të keni bërë një video

0:32:16.940,0:32:18.599
uh ... ata kurrë nuk do të try it

0:32:18.599,0:32:21.800
eskalojnë vërtetë vërtet piknik tuaj

0:32:21.800,0:32:25.070
bërë një video e vendit nuk do të gjykohet përpara dhe kjo për disa arsye

0:32:25.070,0:32:28.320
kanë efekt të jashtëzakonshëm lëvizur në katërmbëdhjetë pikë nga

0:32:28.320,0:32:31.210
në sondazhet e opinionit sesa mëngjes off rusi dhe

0:32:31.210,0:32:33.080
pikën më dhjetë

0:32:33.080,0:32:34.740
duke i dhënë një fjalim në Uells

0:32:34.740,0:32:37.980
punuar mundur dërguar

0:32:37.980,0:32:41.200
Pse jam unë kërkoj number

0:32:41.200,0:32:46.000
mençur jetën time

0:32:46.000,0:32:50.009
kemi ardhur nga një mijë breza ushtarëve punëtorëve

0:32:50.009,0:32:52.160
dhe lojra planet

0:32:52.160,0:32:54.340
uh ... zejtar artizanët

0:32:54.340,0:32:57.470
ishte sepse me vlerë neto

0:32:57.470,0:32:59.710
ishte sepse ne kemi qenë dembel

0:32:59.710,0:33:02.049
u ajo ishte në një javë jo kjo nuk ishte

0:33:02.049,0:33:04.080
dhe kjo ishte për shkak se kurrë nuk kemi pasur një i zhytur në mendime

0:33:04.080,0:33:08.349
ju e dini se si të partisë sa herë që paratë që ne kurrë nuk kishte ndonjë prej kutive të thotë se kjo është një

0:33:08.349,0:33:10.000
gjë e thjeshtë me arsim të lartë

0:33:10.000,0:33:12.310
tani fakti se në Britani

0:33:12.310,0:33:18.430
në 1987 dhe në qoftë se ju pëlqen dhe të ketë një të tillë të jashtëzakonshme

0:33:18.430,0:33:21.100
kaq shumë njerëz e njohin vetveten

0:33:21.100,0:33:22.140
zanafillë

0:33:22.140,0:33:25.019
është një dënim i jashtëzakonshëm në anën perëndimore

0:33:25.019,0:33:26.950
njerëzit e dinë se ata kanë qenë me

0:33:26.950,0:33:28.610
ata panë prindërit e tyre

0:33:28.610,0:33:30.170
thika prishi

0:33:30.170,0:33:33.110
me asnjë metodë mundësi për arsye të kostos

0:33:33.110,0:33:35.360
dhe se ende mbetet fakti më i spikatur në lidhje me

0:33:35.360,0:33:36.789
për vendin tonë dhe IVP

0:33:36.789,0:33:38.980
prandaj përshtaten

0:33:38.980,0:33:43.279
kanë të bëjnë dhe iluzion

0:33:43.279,0:33:47.880
por diçka është se kjo është shumë e sjellshme nga institucionet që Partia e Punës

0:33:47.880,0:33:48.800
pastaj

0:33:48.800,0:33:50.779
uh ... drejt Historikisht dhe cila

0:33:50.779,0:33:54.179
babai i tij mund të shihni se do të jetë një tjetër tregues se në qoftë se ata nuk e bëjnë

0:33:54.179,0:33:56.169
do të thotë se ata do të jenë të gatshëm për të lëvizur larg nga

0:33:56.169,0:33:57.880
cili cila është vetëm aq

0:33:57.880,0:34:00.380
të çimentojë njerëzit në

0:34:00.380,0:34:02.809
uh ... lloj kurthe se ata kishin qenë një

0:34:02.809,0:34:07.600
jepen njësive të gjithëve të gjithë dhe kjo është ajo me të vërtetë vjedh partitë bukur e punës në

0:34:07.600,0:34:09.610
paktën cum laude Reagan ndoshta

0:34:09.610,0:34:13.769
mirë se çfarë ata nuk duket për të kuptuar atë që është e vetë

0:34:13.769,0:34:16.990
Mënyra në të cilën ata do të qenë kryerjen e një gardh dhe Uh ...

0:34:16.990,0:34:20.229
Riddhi në shumë mënyra përbënte problemin

0:34:20.229,0:34:24.519
dhe sigurisht mania e tipare të gjithë

0:34:24.519,0:34:27.960
Policia është në qeverinë aktuale konservatore e cila op marrëzie reduktimin goxha

0:34:27.960,0:34:28.860
pamëshirshme

0:34:28.860,0:34:33.450
por kjo është një përpjekje radikale për të marrë të mbërthen me të teknologjisë të jenë probleme

0:34:33.450,0:34:34.459
kur ajo e bëri

0:34:34.459,0:34:37.679
problemi në anën tjetër në aspektin e të gjithë të Partisë së Punës

0:34:37.679,0:34:38.620
projektim

0:34:38.620,0:34:39.559
dhe çfarë ishte ajo

0:34:39.559,0:34:43.499
kjo është sikur po se problemet e mëdha dhe uh ... ne kujdesemi për ata dhe ne do të bëjmë

0:34:43.499,0:34:45.429
diçka

0:34:45.429,0:34:49.529
çfarë në të vërtetë ishte bërë qeveria ishte vetëm jo shumë tmerrësisht të specifikuara ose të

0:34:49.529,0:34:50.669
ku ajo ishte

0:34:50.669,0:34:52.480
kjo duket si në qoftë se ajo ishte duke shkuar për të dhe të mos

0:34:52.480,0:34:54.469
fillojnë telefononi mbrapa

0:34:54.469,0:34:57.899
prapa pikërisht të njëjtin lloj të institutit tradicionale

0:34:57.899,0:35:01.210
uh ... veçanërisht në aspektin e lëvizjes sindikale në Britani

0:35:01.210,0:35:04.529
i cili në shumë mënyra dhe ii mendoj se nga disa prej shkëmbinjve që ju keni qenë duke e bërë

0:35:04.529,0:35:05.329
uh ... uh ...

0:35:05.329,0:35:07.769
por të gjithë pretty much pranuar

0:35:07.769,0:35:09.789
duke qenë Coolsat madh

0:35:09.789,0:35:13.529
le të shkojë përsëri në vetëdije Njutonit Masaçusets ju jeni në

0:35:13.529,0:35:19.769
harry uh ... thank you very much

0:35:19.769,0:35:22.999
e drejtë

0:35:22.999,0:35:29.999
atje

0:35:33.279,0:35:36.479
i pandreqshëm

0:35:36.479,0:35:38.639
perri

0:35:38.639,0:35:41.849
akt

0:35:41.849,0:35:48.140
Na vjen keq varfër

0:35:48.140,0:35:50.719
aleate parti apo

0:35:50.719,0:35:52.349
elektoral

0:35:52.349,0:35:54.519
për

0:35:54.519,0:36:00.289
uh ...

0:36:00.289,0:36:02.829
mostar ofron të bëhet me siguri

0:36:02.829,0:36:07.389
i madh në zhvillim demografia femër british padyshim një matt thashetheme

0:36:07.389,0:36:09.419
e bën atë shumë dramatike uh ...

0:36:09.419,0:36:12.749
një mik i vjetër i imi ka fituar një ulëse natën e kaluar për herë të parë në Tenesi

0:36:12.749,0:36:16.829
përmbledhura tarifat e ndërtimit të anijeve rënie nominale

0:36:16.829,0:36:21.159
konsiderojnë përmbajtjen në disa nuk mbajë depozitën e tij e cila Meksikë, por bazuar në

0:36:21.159,0:36:23.509
Votat shtëpi

0:36:23.509,0:36:25.539
dhe shoku im Chris Mullin

0:36:25.539,0:36:29.539
full-version shikojnë tribuna shuma nga rruga uh ... rrisin shumicën e tyre në

0:36:29.539,0:36:32.429
disa prej tyre nga diçka unë hëngra teen dërguar

0:36:32.429,0:36:34.969
tani ata bit kosto muslim derdhur

0:36:34.969,0:36:37.779
kjo është vetëm një qytet klasës punëtore

0:36:37.779,0:36:40.839
vitoria um druri për të shpëtuar jetën e tij ...

0:36:40.839,0:36:42.499
por me ato zogj

0:36:42.499,0:36:46.049
thjesht shkoni për të zgjedhur një më shumë në dhimbje

0:36:46.049,0:36:48.720
në qoftë se moti ishte përfaqësimi proporcional që ju të merrni një shumë të ndryshme

0:36:48.720,0:36:50.979
përhap

0:36:50.979,0:36:55.069
obits dhe vende në të gjithë vendin dhe unë nuk mendoj se duke pasur parasysh nga të Skocisë dhe

0:36:55.069,0:36:57.159
Uells

0:36:57.159,0:37:00.680
vështirë se dikush një leksion për partinë qeverisëse e cila ka

0:37:00.680,0:37:03.459
Morrissey pushtet të pastër dhe

0:37:03.459,0:37:05.329
dhe në parti të tretë ka

0:37:05.329,0:37:06.559
nuk kam ulëse në

0:37:06.559,0:37:11.729
Shkolla e Uashingtonit

0:37:11.729,0:37:14.909
për fat të keq diçka në durimin british

0:37:14.909,0:37:16.699
plotësisht pajtohem me

0:37:16.699,0:37:21.649
kjo është kundër fudging bashkuar zgjedhje mjaft dëshiron të ketë një fitues të qartë

0:37:21.649,0:37:25.159
gjatë vendimmarrjes duket e zakonshme që në zgjedhje

0:37:25.159,0:37:27.639
kurrë nuk do të marrë atë në opsion

0:37:27.639,0:37:31.159
nga një bandë e partive të vogla të cilët shpesh ereksionit pastaj të merrni së bashku dhe të rregullojmë atë në

0:37:31.159,0:37:34.149
tym-mbushur dhoma memo demokratike

0:37:34.149,0:37:37.769
në mënyrë që ajo është e drejtë të thuhet se në zyrën e majtë ekstreme KA bashkimit minatorët ari është

0:37:37.769,0:37:39.849
proporcion

0:37:39.849,0:37:42.889
dhe në qendrën e njerëzve të duhur në punë dhe

0:37:42.889,0:37:49.889
se ajo është ende vetëm nuk Kërkesë nxehtë

0:37:50.199,0:37:53.149
në qoftë se unë mund të vijnë në në këtë post pak disa

0:37:53.149,0:37:56.259
ajo është atje dhe kjo është e vërtetë ajo është atje pak me hope

0:37:56.259,0:38:00.479
uh ... sigurisht një mik i termave mikrofona e mi

0:38:00.479,0:38:02.000
mosdashje të zvogëlohen, por

0:38:02.000,0:38:05.859
uh ... Shumica por uh a shumë të vogla shumicë ... në

0:38:05.859,0:38:09.389
çfarë shkoi në dhjetë të lartë dhe se rastet e tjera të tjera të tilla

0:38:09.389,0:38:11.620
Unë mendoj se ajo që është e dukshme dhe

0:38:11.620,0:38:14.809
kur flasim për të ndjekur iphone tim këtë të gjithë pups

0:38:14.809,0:38:17.059
vishet numërimit në Maltese

0:38:17.059,0:38:18.849
është shkalla në të cilën

0:38:18.849,0:38:20.459
uh ... njerëzve që

0:38:20.459,0:38:22.020
të vërtetë në njerëz të cilët

0:38:22.020,0:38:24.849
dhe për të ruajtur punët e tyre në

0:38:24.849,0:38:30.770
në mënyrë tipike i sektorit të qeverisë ose në industrinë e rëndë prodhuese

0:38:30.770,0:38:32.759
e cila ka qenë e ndihmuar nga qeveria

0:38:32.759,0:38:39.319
a pasojat e obligacioneve se edhe në fushat jashtëzakonisht të lartë të papunësisë

0:38:39.319,0:38:42.899
uh ... ata kanë qenë mundësi për schemes të ndryshme qeveritare për të inkurajuar

0:38:42.899,0:38:43.990
njerëzit që të fillojnë deri

0:38:43.990,0:38:45.130
se ky eshte nje

0:38:45.130,0:38:48.049
në një mënyrë të vogël

0:38:48.049,0:38:50.259
relativisht të papërfillshme të marrë një

0:38:50.259,0:38:52.869
ka për të thonë se kjo mua më duket se

0:38:52.869,0:38:57.609
uh ... është është pompuar efektivisht ndarjen veri-jug nuk është ajo kultura koha

0:38:57.609,0:39:00.529
e cila është krijuar në disa fusha që përfshijnë lë

0:39:00.529,0:39:01.679
të tilla që

0:39:01.679,0:39:03.390
jashtë tradicionale të caktuara

0:39:03.390,0:39:06.720
por në qoftë se ii mendoj se ju kurrë nuk të jetë forma një rënie të industrisë

0:39:06.720,0:39:09.710
dhe kishte për të të jetë në rënie, sepse këto uh ... Problemet brenda industrializuara

0:39:09.710,0:39:11.619
Vendet

0:39:11.619,0:39:13.989
në konkurrencë me

0:39:13.989,0:39:16.679
Nisma e njerëzve ai ka në këtë rast në

0:39:16.679,0:39:20.409
mbyll thonjëzat sigurisht kjo është një punë e madhe për t'u marrë parasysh dhe dhe dhe kjo është edhe më e vështirë

0:39:20.409,0:39:22.269
të marrin në konsideratë

0:39:22.269,0:39:26.539
Cilat janë politikat qeveritare kompjutera nuk janë të tregojnë pishinë, por uh ... një politikë

0:39:26.539,0:39:29.319
tha duke iu përgjigjur këtij personi që përfshin

0:39:29.319,0:39:32.720
por në thelb më shumë duke thënë se çfarë ishte rikrijuar problemin

0:39:32.720,0:39:35.279
ajo është duke shkuar për të ndihmuar

0:39:35.279,0:39:38.700
si për përfaqësim proporcional dhe ii mendojnë se e drejta e atij personi për këtë

0:39:38.700,0:39:42.829
me një përjashtim të mundshëm të cilat është përfaqësimi proporcional është zakonisht

0:39:42.829,0:39:44.370
diçka që ata kanë nevojë për ushqim

0:39:44.370,0:39:49.650
Partia në Britani do të thonë ide nënës izraelite, por uh ... ajo punon me

0:39:49.650,0:39:53.099
Avantazhi ndryshohet për të madhe, por në qoftë se mundësitë në Britani

0:39:53.099,0:39:57.239
çfarë është avantazh të gjithë Britaninë e dy kuti të mëdha kështu që në mënyrë që ata

0:39:57.239,0:40:01.160
do të jetë shumë vështirë për të rënë dakord për të bërë ndonjë lëvizje

0:40:01.160,0:40:02.660
edhe në qoftë se ju jeni në anën humbëse

0:40:02.660,0:40:04.670
sepse ata do të bëjnë ata mjaft keq

0:40:04.670,0:40:05.859
uh ... nga ajo

0:40:05.859,0:40:07.380
një tjetër element për të është

0:40:07.380,0:40:11.160
se për aq kohë sa të dyja brenda partisë konservatore dhe se punës

0:40:11.160,0:40:11.839
parti

0:40:11.839,0:40:15.689
ju keni njerëz të cilët janë të mendimit se disa veprime mjaft radikale është e nevojshme për të

0:40:15.689,0:40:19.390
Problemet e dëshpëruar se ata gjithashtu ishin duke shkuar për të treguar ose mënyrë

0:40:19.390,0:40:22.099
nga sistemi aa

0:40:22.099,0:40:26.279
uh ... gjasa për të siguruar, por asnjë veprim

0:40:26.279,0:40:27.440
për të pop në dhe ai

0:40:27.440,0:40:31.079
Armiku dramatike se çfarë është shkruar poshtë

0:40:31.079,0:40:34.589
në një clip nga partia e punës një nga udhëheqësit e Partisë së Punës falni fundit

0:40:34.589,0:40:38.819
natë të doja të shoh se tani

0:40:38.819,0:40:40.220
muna skaner uh ...

0:40:40.220,0:40:43.790
uh ... mbiquajt biletë ëndërr që nuk ka asgjë në stenda qetë

0:40:43.790,0:40:44.449
firmë

0:40:44.449,0:40:49.999
Dhe çfarë lidhje me kontrollin humbëse ata nuk do të ketë një marrëveshje të madhe për ju nga

0:40:49.999,0:40:52.029
ajo në qoftë se ajo do të rezultojë

0:40:52.029,0:40:53.180
McCarthy

0:40:53.180,0:40:55.889
definitivisht kryesor meksikan

0:40:55.889,0:40:57.849
kur kam parë Fushata e fundit

0:40:57.849,0:41:01.079
ne kemi rivendosur Partia e Punës Çfarëdo që ndodhi sonte

0:41:01.079,0:41:02.889
si një parti e madhe kombëtare

0:41:02.889,0:41:05.959
njerëz të cilët ishin duke folur apo sëmundje

0:41:05.959,0:41:09.099
por vdekja e andres pjesë dashurisë industriale

0:41:09.099,0:41:13.180
duke folur në lidhje me atë anymore linjat ajrore kanë mbushur në harresë politike

0:41:13.180,0:41:17.729
çfarëdo që të ndodhë në linjë për partinë e tyre dhe është alternativë gotten

0:41:17.729,0:41:20.689
për t'iu përgjigjur

0:41:20.689,0:41:25.809
se juaj resented nën hapësirës jim faqes

0:41:25.809,0:41:28.979
Arsyet shquar Doja të hiqen

0:41:28.979,0:41:33.309
kjo është një e mirë ai është um ... ju duhet të them se natyrisht

0:41:33.309,0:41:34.859
uh ... fakt nuk është

0:41:34.859,0:41:37.019
ata ishin partia ka humbur

0:41:37.019,0:41:40.359
tri palë zgjedhje të njëpasnjëshme

0:41:40.359,0:41:41.999
pa një hije

0:41:41.999,0:41:45.949
e vështira disfatës zgjidhjen lirë dërrmuese

0:41:45.949,0:41:50.099
nga një grua që ishte përqeshur kur ajo partia e shkallës së parë ka një krahu i djathtë

0:41:50.099,0:41:52.199
për ekstremist që

0:41:52.199,0:41:53.380
atë që ajo vetë që

0:41:53.380,0:41:56.579
të cilët do përrua

0:41:56.579,0:41:58.209
me të drejtë si ajo tha se për të kandiduar

0:41:58.209,0:42:00.809
uh ... por ajo ka gjetur diçka

0:42:00.809,0:42:03.279
uh ... në leksionet britanik

0:42:03.279,0:42:08.589
përpiqen ka kërkuar Prisni për Disney rritur në afërsi të një fushatat jo politike

0:42:08.589,0:42:09.769
con kopje

0:42:09.769,0:42:14.419
Tani që është një serioze mundi ndoshta ne pretendojmë ndryshe

0:42:14.419,0:42:15.769
pjesë e asaj që dimensionality

0:42:15.769,0:42:20.010
rikrijojë shpenzimet Partia e Punës e aleancës mirë-lexuar parti megjithatë

0:42:20.010,0:42:23.660
njerëzit duhet të jetë, por ai dëgjon jep veten gjallë janë duke folur në lidhje me tre

0:42:23.660,0:42:24.849
Partitë

0:42:24.849,0:42:28.759
uh ... Fakti është duke pranuar se ka tani tre Sistemi partiak

0:42:28.759,0:42:33.460
ai e mahnitshme se uh ... Karta e punës edhe të mobilizojë të gjitha anti Tory Burch cili

0:42:33.460,0:42:36.219
ajo përdoret për të të jetë në gjendje të bëjë të lehtë

0:42:36.219,0:42:38.809
dhe në qoftë se ju jeni të lirë partizan Britania e punës komitet do të jetë një shumicë

0:42:38.809,0:42:39.999
qeveri

0:42:39.999,0:42:42.239
dhe kështu që unë mendoj se zoti ka është fishkëllimë

0:42:42.239,0:42:44.999
tanishëm si çdo gjë po në qoftë se unë mund të

0:42:44.999,0:42:49.390
Unë mendoj se një tipar i kompanisë partisë punëtore kap

0:42:49.390,0:42:53.589
uh ... një shumë mjaft e linjës listuara pritur

0:42:53.589,0:42:55.309
ajo ishte specialiteti në

0:42:55.309,0:42:58.829
për shembull këto reklama a

0:42:58.829,0:43:01.549
uh ... nuk mund dhe gruaja e tij

0:43:01.549,0:43:04.960
kërcim i ngastrave të mbajtura dhe pastaj në një mënyrë jo ndryshe uh ...

0:43:04.960,0:43:05.760
uh ... do të

0:43:05.760,0:43:09.349
presidenti dhe gruaja e tij në në në në filmat e mëparshme të tilla që se kjo që

0:43:09.349,0:43:11.039
tërhoqi vëmendjen

0:43:11.039,0:43:13.030
dhe interesi i gjithë këtyre njerëzve

0:43:13.030,0:43:16.349
në mënyrë që është mjaft simptomatike dhe ka të bëjë me

0:43:16.349,0:43:18.469
emëruar bërë

0:43:18.469,0:43:20.899
për të shpëtuar të Partisë së Punës

0:43:20.899,0:43:24.539
Aidid bazuar

0:43:24.539,0:43:27.229
i uh ... periudhat

0:43:27.229,0:43:30.799
duke argumentuar në që nga viti nëntëmbëdhjetë

0:43:30.799,0:43:32.280
cila është vërtetë ne Britani

0:43:32.280,0:43:34.599
uh ... qëndrimet politike ditën e votimit

0:43:34.599,0:43:36.659
diktuar në shumë mënyra

0:43:36.659,0:43:38.889
njerëzit status i tillë ekonomik

0:43:38.889,0:43:41.709
lloji i punës që ata janë të rëndësishme kështu me radhë

0:43:41.709,0:43:46.500
Partia e Punës është në këtë pafat respekt ka qenë uh ... minuar

0:43:46.500,0:43:49.020
i bazë është e panatyrshme e atyre njerëzve të cilët

0:43:49.020,0:43:53.019
uh ... me të vërtetë të zhvilluar të plotë do të votonin për partinë e punës ashtu siç bënë

0:43:53.019,0:43:56.059
pajisë veten tani që 1945

0:43:56.059,0:43:59.460
ka qenë një proces gradual i destabilizimit të gjithë të tillë

0:43:59.460,0:44:03.500
gju-hov të kuptuarit mbështetje diçka që gradualisht liberale

0:44:03.500,0:44:04.740
partia e ka kap

0:44:04.740,0:44:08.310
uh ... e cila kur i Social Demokratëve u bashkua me ata ata thjesht vazhduan unë

0:44:08.310,0:44:10.729
thotë se nuk ka pasur asnjë nuk kishte asnjë

0:44:10.729,0:44:14.579
për vazhdimin e madhe kufizohet në Stumbleupon e një trend që ishte që

0:44:14.579,0:44:19.259
por këta njerëz të kontrollueshme në mënyrë tipike nga mike në të gjithë spektrin e qytetit

0:44:19.259,0:44:23.650
dhe ata luftojnë kundër gjithashtu do të ketë njerëz që mund të jetë një përgjigje e mundshme

0:44:23.650,0:44:28.099
për të rënë punës partia e bërë kurvë

0:44:28.099,0:44:32.089
sigurisht Partia e Punës nuk e ka bërë për shkak se bënë mirë në vend më mirë se një

0:44:32.089,0:44:33.349
mund të pritet

0:44:33.349,0:44:38.099
paqëllimtë mbrëmje të qenit të marrë qëndrim në lidhje me marrjen

0:44:38.099,0:44:43.059
zogjtë dhe ato që lloj i mbështetjes në qoftë se i kujtohet të Partisë së Punës

0:44:43.059,0:44:45.390
ajo ishte roli mbështetura lloj të ndryshëm

0:44:45.390,0:44:47.589
nga ajo e cila i varen më parë

0:44:47.589,0:44:49.579
pak nga pala vetë

0:44:49.579,0:44:53.969
uh ... blooper të gatshëm të gatshëm të kthejnë kurrizin e saj në rrënjët e saj së bashku

0:44:53.969,0:44:58.599
më lejoni t'ju them kompanitë Nigel dhe të bëjë një katran për llojin e territorit, por

0:44:58.599,0:45:00.890
nivelet në senatin e demokratëve rreth Britaninë

0:45:00.890,0:45:04.479
Unë duhet të jetë shumë e vështirë për ta që të ruan

0:45:04.479,0:45:07.829
le të shkojë në Portland Oregon

0:45:07.829,0:45:14.829
opera e vjetër

0:45:33.139,0:45:40.139
tani

0:46:03.979,0:46:10.979
në rregull

0:46:12.650,0:46:19.650
the

0:46:54.410,0:46:58.479
shumë

0:46:58.479,0:47:01.859
në mjet për ne, por unë nuk do të thotë që të nënkuptojë se baza amerikane në Britani

0:47:01.859,0:47:03.279
po sikur thonë amerikan

0:47:03.279,0:47:04.819
themelore këtu, por

0:47:04.819,0:47:05.620
uh ... se kjo

0:47:05.620,0:47:07.239
se ata janë pjesë e

0:47:07.239,0:47:10.839
Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë

0:47:10.839,0:47:12.219
uh ...

0:47:12.219,0:47:16.569
Spas dhe e interesit Quintana themelor Një shembull i kësaj

0:47:16.569,0:47:19.999
uh ... nuk janë të qartë kryesor tokën e tyre britanik, por ata e bëjnë ata nuk janë mbi

0:47:19.999,0:47:23.289
Kontrolli ura më në raketave inflacionit lundrimit

0:47:23.289,0:47:25.949
uh ... dhe ajo kurrë nuk ishte një traktat

0:47:25.949,0:47:26.809
uh ... si nuk ka

0:47:26.809,0:47:29.829
me vendet e tjera në të cilat formatimin e teksteve mënjanë

0:47:29.829,0:47:33.880
as nuk kishte pasur kurrë debat në parlament se sa është kjo që karburantet

0:47:33.880,0:47:36.969
kështu duhet të blini

0:47:36.969,0:47:40.189
në qoftë se unë ishte në një gjë të tillë në lidhje se para asaj kohe tani

0:47:40.189,0:47:42.509
vlerësojnë kështu që unë mendoj se ju jeni do të

0:47:42.509,0:47:45.839
ju nuk jeni mjaft kështu që është në kontrast me c

0:47:45.839,0:47:47.009
nuk është se shumë

0:47:47.009,0:47:48.249
një dy-shtresore

0:47:48.249,0:47:55.249
jo

0:47:57.289,0:48:04.289
fitoj

0:48:26.420,0:48:30.489
v

0:48:30.489,0:48:33.869
në mjet për ne, por unë nuk do të thotë që të nënkuptojë se baza amerikane në Britani

0:48:33.869,0:48:35.280
po sikur thonë amerikan

0:48:35.280,0:48:36.829
themelore këtu, por

0:48:36.829,0:48:37.630
uh ... se kjo

0:48:37.630,0:48:39.249
se ata janë pjesë e

0:48:39.249,0:48:42.829
Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë

0:48:42.829,0:48:44.219
uh ...

0:48:44.219,0:48:48.579
Spas dhe e Quintana në thelb në vetvete

0:48:48.579,0:48:51.909
uh ... nuk janë të qartë që ata të mbeten tokën britanike, por ata e bëjnë ata nuk janë nën

0:48:51.909,0:48:55.299
kontrollin britanik anymore lundrim raketa version

0:48:55.299,0:48:57.979
uh ... dhe ajo kurrë nuk ishte një traktat

0:48:57.979,0:48:58.819
uh ... si nuk ka

0:48:58.819,0:49:01.829
formatimin e teksteve me vendet e tjera mënjanë

0:49:01.829,0:49:05.889
as nuk kishte pasur kurrë debat në parlament kokëfortë është ky që karburantet

0:49:05.889,0:49:08.979
duhet të paraqesin në mënyrë

0:49:08.979,0:49:12.199
në qoftë se unë nuk ishte në mënyrë specifike në lidhje me atë para kohe tani

0:49:12.199,0:49:14.519
si për muajin Maj kështu që unë mendoj se ju jeni do të

0:49:14.519,0:49:17.839
ju nuk jeni mjaft kështu që është në kontrast të c

0:49:17.839,0:49:19.009
nuk është e keqe

0:49:19.009,0:49:20.160
një dy-shtresore

0:49:20.160,0:49:23.059
Komuniteti Ekonomik Evropian

0:49:23.059,0:49:25.709
nxehtësisht simetrike me dy këmbëngulës

0:49:25.709,0:49:28.939
Vendet e Evropës Jugore si Greqia

0:49:28.939,0:49:32.889
tokyo nuk do të merrni mjaft në e_c_ dhe dhe ftohtësisht

0:49:32.889,0:49:35.869
kanë pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë më e përçarë me NATO-n

0:49:35.869,0:49:39.289
pëlqen, sepse ata me të vërtetë nuk janë

0:49:39.289,0:49:43.109
dhe uh ... ata kanë një shtëpi ortodontik

0:49:43.109,0:49:47.079
uh ... Unë mendoj se ju jeni të drejtë edhe pse se ka një

0:49:47.079,0:49:51.079
Tendenca zbërthyeshëm se kjo është ajo që unë mendoj se është një që është uh ... ka një më shumë

0:49:51.079,0:49:54.049
Evropës Perëndimore

0:49:54.049,0:49:58.459
dhe se grupet për të krijuar në fund uh ... europe cam

0:49:58.459,0:50:01.779
mbrojë veten nuk ka nevojë të jetë në mëshirën

0:50:01.779,0:50:03.459
ose nga qyteti

0:50:03.459,0:50:04.949
tani në e tij

0:50:04.949,0:50:07.599
pa dyshim proshutë nganjëherë nancy

0:50:07.599,0:50:09.519
absolutisht ende

0:50:09.519,0:50:12.419
ekspresive Znj Thatcher është peeps ftohtë nga shkollat

0:50:12.419,0:50:15.439
ajo nuk është shumë e një evropian dhe nuk ka qenë kurrë

0:50:15.439,0:50:17.119
veçanërisht

0:50:17.119,0:50:19.979
mailto mirë

0:50:19.979,0:50:22.069
por uh ...

0:50:22.069,0:50:24.409
asnjëra prej se i lumtur

0:50:24.409,0:50:28.150
rreth nënshtrimit duket automatik

0:50:28.150,0:50:30.399
bërë Shtetet e Bashkuara

0:50:30.399,0:50:34.319
në politikën e jashtme dhe të mbrojtjes në veprojne me pyetjen që keni kërkuar më parë

0:50:34.319,0:50:36.400
Unë mendoj se

0:50:36.400,0:50:39.160
nero vendosur kur ajo bëhet kur presidenti juaj

0:50:39.160,0:50:40.699
vetë

0:50:40.699,0:50:44.689
burrë shteti i lartë evropian dikush mund të gjeni në mënyrë paradoksale se kjo do të jetë

0:50:44.689,0:50:47.029
Turizmi cilat janë ekipi më

0:50:47.029,0:50:48.009
i pavarur

0:50:48.009,0:50:52.400
dhe kursin evropian që do të jetë shumë interesante

0:50:52.400,0:50:54.909
pasi duhet të jenë

0:50:54.909,0:50:55.599
Leslie

0:50:55.599,0:50:56.669
për këtë

0:50:56.669,0:51:00.339
të jetë diçka jashtëzakonisht tërheqës në lidhje me idenë

0:51:00.339,0:51:04.289
uh ... Evropa Perëndimore do të vijnë në jetë përgjegjës për prindërit e saj dhe

0:51:04.289,0:51:05.109
um ...

0:51:05.109,0:51:08.819
Unë mendoj se kjo do të ketë në afat më të gjatë

0:51:08.819,0:51:12.419
çaktivizimin pasoja në në skenën ndërkombëtare, sepse

0:51:12.419,0:51:14.549
uh ... masat të cilat

0:51:14.549,0:51:15.730
Shtetet e Bashkuara

0:51:15.730,0:51:18.249
uh ... ndoshta duke marrë

0:51:18.249,0:51:19.079


0:51:19.079,0:51:21.209
Mbrojtja e Perëndimit është një tërësi

0:51:21.209,0:51:24.079
uh ... lloj Unë mendoj se varrimi do të zvarritem kërcënuar

0:51:24.079,0:51:25.430
uh ... ndërsa nëse

0:51:25.430,0:51:27.749
ose Evropa Perëndimore do të përfshihen

0:51:27.749,0:51:31.079
në thelb me atë me vetëmbrojtje dhe masa vetëm për vete

0:51:31.079,0:51:34.579
uh ... atëherë ajo do të jetë rrënojat e vështirë për këdo tjetër në uh ...

0:51:34.579,0:51:36.979
foto këto gjëra dhe të qenit agresive

0:51:36.979,0:51:38.910
Vështirësia në lidhje me atë

0:51:38.910,0:51:40.799
uh ... është kostoja e saj

0:51:40.799,0:51:44.479
uh ... Unë do të thotë kjo është për të thënë se mundë problemet që has

0:51:44.479,0:51:45.559
uh ... Evropë

0:51:45.559,0:51:48.679
uh ... jashtë prej tyre

0:51:48.679,0:51:51.029
kush do të paguajë për një vështrim në këtë kohë

0:51:51.029,0:51:55.089
uh ... njëra prej të problemit Mendoj përballet njësia është në vijim

0:51:55.089,0:51:57.369
uh ... mendoj se ai kishte qenë kthyer

0:51:57.369,0:51:59.909
në pop në politikën e deklaruar

0:51:59.909,0:52:01.960
uh Oskarët e mama gjëja e parë së ...

0:52:01.960,0:52:03.799
çka në fakt do të kishte ndodhur

0:52:03.799,0:52:07.749
uh ... ne nuk të vërtetë kanë qenë rasti që uh ...

0:52:07.749,0:52:11.299
uh ... Amerika do të ishte më i hapësirave aktuale do do do kjo

0:52:11.299,0:52:14.199
me drejtimin e marra me pak skeptik në lidhje me atë

0:52:14.199,0:52:17.859
por ata gjoja bota

0:52:17.859,0:52:19.030
dhe ndonjë tjetër

0:52:19.030,0:52:22.609
qeveri perëndimore evropiane të përfshira në situatën e të vërtetë që ka për

0:52:22.609,0:52:24.259
të shpenzojnë atë dhe këmbët

0:52:24.259,0:52:26.520
do të ballafaqohet me të bërë atë që do

0:52:26.520,0:52:28.069
ose

0:52:28.069,0:52:32.119
mbajtur forcat e veta bërthamore është një shqetësim shkuar dhe kjo është diçka që

0:52:32.119,0:52:36.069
por se Britania ka si atje poshtë që kullat janë identifikuar me të, por kjo është

0:52:36.069,0:52:37.939
frikshme të shtrenjta

0:52:37.939,0:52:39.819
apo çfarë

0:52:39.819,0:52:41.230
forcat konvencionale

0:52:41.230,0:52:42.589
uh ... nëse dikush shikon në se

0:52:42.589,0:52:44.519
forcat konvencionale në Britani

0:52:44.519,0:52:48.909
kostoja e gjetjes së këtyre deri në nivelin riradhiturve në krahasim me të

0:52:48.909,0:52:53.559
u_s_s_r_ është mjaft fenomenale gjithashtu do të çojë në vështirë mëdha të bardha

0:52:53.559,0:52:55.969
për shkak se Britania nuk do të ketë ndonjë formë të rekrutimit

0:52:55.969,0:52:58.140
çfarë është duke shkuar për të bërë fushatë për MPJ

0:52:58.140,0:53:00.790
por numrat e krahasueshme të njerëzve të cilët vetëm

0:53:00.790,0:53:03.890
uh ... përsëri për t'u ulur në llogore shikuar atë çfarë ju e dini

0:53:03.890,0:53:07.740
homologëve të tyre rusë ata do të jenë realitetet e kësaj unë mendoj kështu kjo nuk është një

0:53:07.740,0:53:10.710
ndaluar për të marrë um ... frikësohen se kaq problematike

0:53:10.710,0:53:14.130
edhe mua më duket se ka vetëm më shumë ishte ndër tre të paligjshme

0:53:14.130,0:53:15.039
rreth

0:53:15.039,0:53:16.969
Situata e tanishme

0:53:16.969,0:53:20.319
uh ... në qoftë se si nga evropianët perëndimorë janë të shqetësuar se ata marrin mjaft e drejtë një mister

0:53:20.319,0:53:22.030
në kurriz të Shteteve të Bashkuara

0:53:22.030,0:53:25.570
uh ... ans krenari në një mënyrë që u_s_ fakt është i gatshëm të marr tab

0:53:25.570,0:53:26.470
për këtë një

0:53:26.470,0:53:28.679
dhe unë do të presin uh ...

0:53:28.679,0:53:31.200
me kalimin e kohës ... uh katër

0:53:31.200,0:53:35.770
uh ... u_s_ të vetë të marrë më shumë një lëvizje izolacioniste uh ... dhe për

0:53:35.770,0:53:40.279
përgjegjësia e trokitur off vetvete të jetë për të të vendoset një pak më shumë në mënyrë të vendosur

0:53:40.279,0:53:42.329
në evropën perëndimore

0:53:42.329,0:53:46.480
atëherë do të kërkojë nga qeveritë e Evropës perëndimore veproi për të kafshimit plumb

0:53:46.480,0:53:49.140
dhe çfarë realisht incident që do të bëjë

0:53:49.140,0:53:51.059
në drejtim të përmbushjes koston e madhe e

0:53:51.059,0:53:53.809
uh ... e dallimeve me enigmës

0:53:53.809,0:53:56.089
le të shkojë në Bregun e Gjirit Florida Pensacola

0:53:56.089,0:53:57.319
ju jeni në ajër

0:53:57.319,0:54:04.319
Unë kam

0:54:16.689,0:54:19.939
armët karakteristike

0:54:19.939,0:54:21.989
aspak senati

0:54:21.989,0:54:26.709
Armiqtë historikë shumë takt

0:54:26.709,0:54:31.059
jo

0:54:31.059,0:54:32.420
mirë

0:54:32.420,0:54:35.219
kjo është në lidhje me një numërua Unë do

0:54:35.219,0:54:38.519
konsideratë, por unë mund t'ju them se uh ... deri në kongresin e partisë kontestuar

0:54:38.519,0:54:40.379
këto zgjedhje

0:54:40.379,0:54:43.799
ka çdo Britaninë zgjedhor që nga lufta

0:54:43.799,0:54:47.759
duke marrë një total mendoj për pesëdhjetë mijë rrugët anexo bëhet më mirë se

0:54:47.759,0:54:50.389
që mbulojnë ato të p dhe q pikë com

0:54:50.389,0:54:52.409
Jo unë nuk i kam dërguar

0:54:52.409,0:54:55.779
në vitet e fundit të vizionit partitë reformiste të

0:54:55.779,0:54:58.739
pikëpyetje marrëdhënien e saj për të shpëtuar

0:54:58.739,0:55:02.129
dhe unë nuk mendoj se ata të dy shelg mbijetojë Unë mendoj se ajo duhet të jetë

0:55:02.129,0:55:02.880
njerëz

0:55:02.880,0:55:05.789
partia e të cilit

0:55:05.789,0:55:06.819
tregon pëlqyen

0:55:06.819,0:55:07.940
tani për tani ne jemi duke shkuar për të shkuar në një klub

0:55:07.940,0:55:11.170
sociale ajo që unë do të doja të theksoj se në vijim edhe komuniste

0:55:11.170,0:55:14.760
parti si një organizatë është mjaft e ndarë nga partia e punës

0:55:14.760,0:55:18.460
uh ... shumë njerëz të cilët do të kishin përdorur të ngjashme me ato të partisë komuniste

0:55:18.460,0:55:19.090
larg

0:55:19.090,0:55:22.539
Anëtarët e vërtetë, dhe në disa raste kryesorë njeri

0:55:22.539,0:55:25.329
uh ... ajo ishte historikisht rasti uh ...

0:55:25.329,0:55:29.440
st vetëm jashtë të luftës së dytë botërore se partia e punës me mbretin veçantë

0:55:29.440,0:55:31.889
rrënja sistematikisht jashtë

0:55:31.889,0:55:35.439
njerëz të cilët

0:55:35.439,0:55:38.670
jo njerëz të sakta që mban mbi përdorim, por por por sigurisht njerëz të cilët ishin

0:55:38.670,0:55:41.829
dyshohet të gjithë anëtarësinë gjithë

0:55:41.829,0:55:45.849
Partitë komuniste të gjitha format e grupimet e organizuara marksist

0:55:45.849,0:55:49.410
ka pasur uh ... por vendosën dobësuar në këtë pikë të veçantë

0:55:49.410,0:55:54.650
brenda partisë Acuna kushëririt të punës kështu që në vend të gërmoj në tendencë të thjeshtë militant

0:55:54.650,0:55:58.549
cila eshte nje dhimbje ne grupimin madhe brenda pala e punës cilët

0:55:58.549,0:56:00.910
Unë mendoj se mund të jetë goxha e besueshme

0:56:00.910,0:56:05.800
uh ... identifikuar si uh ... Anëtarët e të gjitha props të veçantë merr një parti politike

0:56:05.800,0:56:09.140
dhe ata ata vetë ishin mbjellë dhe si gjëra të tilla dhe arkitekt

0:56:09.140,0:56:12.780
Çfarë të bën përshtypje është se ndërsa numri i njerëzve mbi të drejtën e

0:56:12.780,0:56:13.760
Parti e Punës

0:56:13.760,0:56:16.129
një shumë e caktuar vetë canning mase KAM

0:56:16.129,0:56:19.580
identifikohet me dëshirën për të bërë diçka në lidhje me këtë

0:56:19.580,0:56:25.179
një numër i mirë i njerëzve shumë të lartë brenda partisë e punës nuk marrin pamjen

0:56:25.179,0:56:28.549
uh ... Substancat brenda partisë uh punës ... ob

0:56:28.549,0:56:31.769
konkurruan për të përcaktuar më të përshtatshme tregon se çdo veprim duhet të jetë

0:56:31.769,0:56:33.209
ndërmerren kundër

0:56:33.209,0:56:36.119
në mënyrë që në këtë, por në këtë lloj respekti unë nuk mendoj se kam qenë

0:56:36.119,0:56:37.739
pa të drejtë fitime

0:56:37.739,0:56:39.910
uh ... dikush mund të thotë se ndërsa të jetë i sigurt se kjo është

0:56:39.910,0:56:41.109
mbushje uh ...

0:56:41.109,0:56:42.789
uh ... british partia komuniste

0:56:42.789,0:56:44.269
ka shumë njerëz të të gjitha

0:56:44.269,0:56:45.150
simbol i juaji

0:56:45.150,0:56:49.130
ose në disa raste paksa më radikale monsters përdorur cilët ishin me të vërtetë janë

0:56:49.130,0:56:52.660
anëtarë të Partisë së Punës sipas numrit të caktuar të tyre nuk kanë qenë të zgjedhur si

0:56:52.660,0:56:54.309
si ata të kthehet këto

0:56:54.309,0:56:57.260
a flasim shkurtimisht rreth CLEP partner aleancës mcconico

0:56:57.260,0:56:58.240
së pari

0:56:58.240,0:57:00.120
përveç socialdemokratët

0:57:00.120,0:57:01.049
Liberalët

0:57:01.049,0:57:03.069
tridhjetë milje i merrni atë të drejtë

0:57:03.069,0:57:05.259
ishte në aleancë

0:57:05.259,0:57:06.749
e di aleancën

0:57:06.749,0:57:09.949
Kurse gjatë nuk është në pjesën e fundit është që ju kishte për të thënë në shkollë

0:57:09.949,0:57:12.059
Aleanca për lehtësinë

0:57:12.059,0:57:15.039
është një elektorale

0:57:15.039,0:57:17.709
mes partisë liberale të partisë së vjetër historike liberale e Gladstone

0:57:17.709,0:57:20.779
pyeti në qoftë se ju do të përdoret për të se

0:57:20.779,0:57:25.819
edhe qeveria Atul xhep u eklipsuar nga shekulli punës unifikuar

0:57:25.819,0:57:27.769
dhe i socialdemokratëve

0:57:27.769,0:57:30.179
me të cilët erdhën edhe të partisë

0:57:30.179,0:57:32.039
mbyllur në kryesore

0:57:32.039,0:57:34.749
njerëzit që dezertoi nga Draper

0:57:34.749,0:57:38.189
ankues i nje depozitim tek majtas

0:57:38.189,0:57:41.129
vitet shtatëdhjetë vonë nëntëmbëdhjetë dhe fillim të viteve tetëdhjetë nëntëmbëdhjetë

0:57:41.129,0:57:43.429
duke përfshirë disa nga llogaria

0:57:43.429,0:57:47.599
është martesa është një rrezik në qoftë se ju mund të bashkohet me asnjërën palë, por ju do të ju do të gjeni

0:57:47.599,0:57:48.799
ajo pse

0:57:48.799,0:57:52.159
se çdo në çdo konsideron që ju vë një dorë dhe se të tjera do të thotë se ato

0:57:52.159,0:57:54.429
kam

0:57:54.429,0:57:55.679
paparamenduara

0:57:55.679,0:58:00.269
le të shkojnë në atë clip të shëndoshë e tani mund të

0:58:00.269,0:58:03.529
çfarë ishte e gabuar atëherë me fushatën e aleancës

0:58:03.529,0:58:04.660
edhe unë nuk jam i sigurt

0:58:04.660,0:58:05.830
se çdo gjë ishte e gabuar

0:58:05.830,0:58:08.270
Unë mendoj mesazhin që ju e dini se ai dashuron

0:58:08.270,0:58:12.029
net view Bota Mister padyshim mësojnë mësime nga fushata

0:58:12.029,0:58:12.809
por kjo është pak

0:58:12.809,0:58:15.009
Pyetja kryesore është Steinman

0:58:15.009,0:58:16.319
çfarë ishte

0:58:16.319,0:58:21.529
me mesazhin e përbashkët se pse nuk arriti ende të mbajnë deri mendoj në

0:58:21.529,0:58:22.489
i sigurt

0:58:22.489,0:58:23.749
por ne nuk ishim

0:58:23.749,0:58:25.709
ne nuk kemi ardhur nga më të fortë

0:58:25.709,0:58:26.739
për t'i dhënë popullit

0:58:26.739,0:58:29.289
Stimujt besimit Steamy

0:58:29.289,0:58:32.149
dhe se ka qenë problem që ata kanë ligjin e fortë

0:58:32.149,0:58:35.919
dhe ata duhet të jenë shumë konservatorët kanë tamam si tuajat konservatore

0:58:35.919,0:58:39.269
Qeveritë ka qenë duke bërë më të drejtë dhe po

0:58:39.269,0:58:41.099
shumëllojshmëri të gjëra

0:58:41.099,0:58:45.849
lejuar atë që të vijnë dhe të votojnë për ne dhe as vërtet këto numra peshkut nga impulsiv

0:58:45.849,0:58:47.749
nëntë prej nesh kanë bërë mirë

0:58:47.749,0:58:50.809
të gjithë ju personalisht tashmë i përgatitur të marrin në konsideratë

0:58:50.809,0:58:52.299
doli me ta

0:58:52.299,0:58:55.869
edhe kjo është një masiv për anëtarët e pjesëmarrësve në univers është

0:58:55.869,0:58:56.689
kjo

0:58:56.689,0:59:02.019
Unë jam një demokrat unë do të flas për të zgjidhur nga partia më demokratike dhe në orën shtatë duke qenë në

0:59:02.019,0:59:06.819
ky vend dhe uh ... ne kemi një anëtar një marrëveshje më të mira të vlefshme ajo

0:59:06.819,0:59:10.809
do të diskutohet Unë nuk mendoj veten për të transportuar që mbante dy vendime

0:59:10.809,0:59:15.669
zgjidhje imediate mund të duket se është edhe problemet reale që krijon gjithashtu

0:59:15.669,0:59:18.249
shumë probleme uh ... Unë nuk mendoj se përsëri në

0:59:18.249,0:59:21.769
por në këtë fazë duhet të bëjë ndonjë vendim i prerë, përveç të thonë se kjo është një

0:59:21.769,0:59:22.769
i përkryer

0:59:22.769,0:59:27.660
debat legjitim ajo është i detyruar për të shkuar në dhe të gjitha partitë do të jenë hapa për të folur

0:59:27.660,0:59:34.660
kapsulë për c seksual dhe ajo do të në të gjitha gjasave kjo shkon përmes

0:59:34.769,0:59:37.719
çfarë ju punoni të cilat janë vlerësuar në sei

0:59:37.719,0:59:39.559
deklarata e tij edhe

0:59:39.559,0:59:44.109
alarmuar me siguri nuk kanë bërë shumë mirë në pjesën e unë mendoj se kjo ishte e plotë të

0:59:44.109,0:59:48.159
udhëheqësit e çon linjës ajrore të them se ka qenë një ata ndërtuar në një

0:59:48.159,0:59:50.389
rrëmujë rreth tyre

0:59:50.389,0:59:54.940
uh ... diesel politikës së mbrojtjes uh ... ka pasur edhe një paqartësi të

0:59:54.940,0:59:59.260
në qoftë se ata kishin ardhur në pozitën e EFFINGHAM dhe kjo është një shumë të shpirtra

0:59:59.260,1:00:02.950
ose për të qenë në një pozicion të formojnë një lloj qeverie të koalicionit të tjera

1:00:02.950,1:00:03.680
Partitë

1:00:03.680,1:00:06.009
por ekuipazhit do të marrë rolin udhëheqës në mes të tij

1:00:06.009,1:00:08.189
dhe çeliku

1:00:08.189,1:00:11.819
ata ishin edhe fëmijët duket për mua në këtë rast të veçantë dhe nga burimi

1:00:11.819,1:00:13.309
e shpirtit që u është dhënë

1:00:13.309,1:00:15.229
nga Partia e Punës për të qumështit në të

1:00:15.229,1:00:17.210
ka për të thënë për shikon mbrapa

1:00:17.210,1:00:21.509
Pika në të cilën Social Demokratëve la një parti e punës në të cilën ajo dukej

1:00:21.509,1:00:24.949
shumë sikur park rritje

1:00:24.949,1:00:27.839
bien në duart e

1:00:27.839,1:00:31.170
njerëzit e krahut të majtë të fortë në partinë e punës

1:00:31.170,1:00:35.550
në të cilin edhe një pjesë shumë më tepër ishte duke u dhënë aktivistëve lokalë në

1:00:35.550,1:00:36.650
uh ndryshme ...

1:00:36.650,1:00:38.039
i ndryshëm

1:00:38.039,1:00:39.650
konstitucionalistët parlamentare

1:00:39.650,1:00:41.419
në krahasim me

1:00:41.419,1:00:44.869
uh ... mënyrë në të cilën gjëra në punë para cila eshte zotëri

1:00:44.869,1:00:47.650
gjërat janë zgjidhur në thelb nga duke u bërë nga komisioni parlamentar

1:00:47.650,1:00:50.249
Partia e Punës i cili shumë më tepër për të drejtën

1:00:50.249,1:00:55.009
çfarë ka ndodhur me të veçantë dhënë kështu këtë kohë për partinë e punës

1:00:55.009,1:00:58.930
Kinnock u theksua se vërtet

1:00:58.930,1:01:02.759
ka qenë në gjendje për të ushtruar këto për momentin një pak më shumë

1:01:02.759,1:01:04.509
autoritet në partinë

1:01:04.509,1:01:08.299
të tilla që shumë gjë që pastaj u largua çuar njerëzit e tij për të shkuar jashtë punës

1:01:08.299,1:01:08.989
parti

1:01:08.989,1:01:12.020
me null null Keenan në çfarëdo mënyre shumë të qartë që ka

1:01:12.020,1:01:16.059
edhe ata e bënë këtë problem është duke ecur me me me mund frolicking matanë

1:01:16.059,1:01:19.109
klip tërheqje sigurisht dukej në rrugën e nuk duket për të përdorur

1:01:19.109,1:01:24.830
përdoret për uh ... uh ... uh ... Udhëheqësit e uh aleate ... kërkoni Unë mendoj se kjo

1:01:24.830,1:01:27.369
gjithnjë cv si kohë shkoi edhe kështu

1:01:27.369,1:01:30.729
në në në një mënyrë, veç

1:01:30.729,1:01:33.829
Tërheqjen e medias veçanërisht të gjitha

1:01:33.829,1:01:35.660
David Owen grup i cili ishte

1:01:35.660,1:01:38.770
është parë shumë prej atyre marrjen politikën britanike

1:01:38.770,1:01:43.649
në një rresht të vetë-vetëdije drejtimi amerikan që uh ... kjo

1:01:43.649,1:01:45.949
ndikimi i që

1:01:45.949,1:01:51.709
ishte e humbur në favor të lloj të veçantë të fushatës

1:01:51.709,1:01:53.849
Meyer farrakhan Kinezi

1:01:53.849,1:01:55.409
my favorite

1:01:55.409,1:01:59.959
Unë mendoj se një oportunist distilling me germa të vogla kur ata kërkojnë për deri në dy

1:01:59.959,1:02:04.649
si dëshirojnë të jetë një njohuri e shikon shumë të njëjtën mënyrë si një fetale

1:02:04.649,1:02:09.019
se ka pasur një rastësishme që ata të dy u shfaq mbi ta

1:02:09.019,1:02:10.239
dhe do të jetë një intervistë

1:02:10.239,1:02:12.509
duke kërkuar si për ta

1:02:12.509,1:02:17.789
ashu dhënë atë më shumë si unë ishte në Costello DVD dhe përgjigje dhe um ...

1:02:17.789,1:02:20.380
Intervista janë ende një off e duhur pyetja cila është e cila

1:02:20.380,1:02:24.449
Partia e dy partive të tjera kryesore nuk më konsiderojnë

1:02:24.449,1:02:27.269
uh ... ju Ardhja e cila thellë të cilën ju duhet të vendosë

1:02:27.269,1:02:30.890
dhe çeliku u hapur gojën e tij thonë turne dhe David Ensor vonuar për shkak

1:02:30.890,1:02:32.899
mbrojtjes

1:02:32.899,1:02:39.209
dhe ende vetëm në mënyrë të mbyllur gojën e tij dhe i dërgoi përsëri thats të mirë

1:02:39.209,1:02:42.959
Djegiet e përgjigjeve të sakta unë mund të them atë derisa ju të thotë se nuk ka vend për dy

1:02:42.959,1:02:43.859
drejt

1:02:43.859,1:02:47.569
ne kemi tashmë mori një shumë shumë të madh në territorin e një

1:02:47.569,1:02:49.560
estan EL PASO Texas ju jeni në

1:02:49.560,1:02:53.929
të saj

1:02:53.929,1:02:56.739
ajo janë

1:02:56.739,1:03:01.899
vërtet

1:03:01.899,1:03:06.940
janë të

1:03:06.940,1:03:09.989
ali

1:03:09.989,1:03:13.489
hollësi

1:03:13.489,1:03:18.379
teori

1:03:18.379,1:03:20.099
Gishti art kur

1:03:20.099,1:03:21.579
ne

1:03:21.579,1:03:22.579
masë të plotë

1:03:22.579,1:03:26.299
me fatkeqësi marrëveshjes

1:03:26.299,1:03:28.019
do të prishur për zgjedhje

1:03:28.019,1:03:32.749
Pala e cila ishte thepisur afatgjatë gjë bëri, por në mesin e tyre

1:03:32.749,1:03:35.259
lartë në listë do të duhet të jenë të

1:03:35.259,1:03:39.619
Inaugurimi një tregtar luftë me Japoninë, ndërsa duke u përpjekur

1:03:39.619,1:03:40.910
uh ... dytehësh

1:03:40.910,1:03:42.559
tre miniaturized

1:03:42.559,1:03:44.849
fitoi të gjithë serverin e jo tjetër veç

1:03:44.849,1:03:47.839
do të ketë më thellësisht të dëmshme

1:03:47.839,1:03:52.719
ajo do të jetë jashtėzakonisht gjatë arriturat europe n

1:03:52.719,1:03:55.020
Po në qoftë se unë vetëm mund të tërheqë në një kohë të shkurtër para së gjithash

1:03:55.020,1:03:59.389
Unë mendoj se kjo është e gjitha një Mister doesn

1:03:59.389,1:04:00.890
uh ... mua më duket se

1:04:00.890,1:04:05.899
në produktet japanese pasigurta

1:04:05.899,1:04:10.029
Tiparet e menaxhimit objektive

1:04:10.029,1:04:12.959
hequr nga këta njerëz që shkojnë për të parë burrat

1:04:12.959,1:04:16.219
dhe uh ... ii mendojnë se ky shqyrtim të jetë jashtëzakonisht e shkurtër kthjellët për ju

1:04:16.219,1:04:17.429
me dy

1:04:17.429,1:04:20.179
përpjekje për të përjashtuar pro-treg

1:04:20.179,1:04:22.449
në aspektin e

1:04:22.449,1:04:24.819
duke supozuar koston e mbrojtjes

1:04:24.819,1:04:29.639
një stol kaq e vështirë dhe duke pasur parasysh sigurisht dyshime në lidhje me

1:04:29.639,1:04:33.699
japan por ende duket të jetë një barista shumë e vërtetë e natyrshme që unë mendoj se ajo

1:04:33.699,1:04:34.569
nuk do të jetë

1:04:34.569,1:04:40.729
uh ... shumë i mirëpritur sugjerimin që të marrin në konsideratë të vërteta dhe mbrojtja e kombit shpenzimet

1:04:40.729,1:04:41.669
ndoshta

1:04:41.669,1:04:46.359
uh ... Por unë mendoj se mësim i rëndësishëm me të vërtetë është shumë e

1:04:46.359,1:04:49.819
se ne duhet të jetë ulje është se ne duhet të jetë mbajtur tregjet tona të hapura që

1:04:49.819,1:04:53.079
ne duhet të jenë të gatshëm për të mësuar

1:04:53.079,1:04:57.299
si për të imituar të vërtetë japonisht bërë në mënyrë që um ... ne synojmë për të folur më mirë

1:04:57.299,1:04:58.230
Trajtimet

1:04:58.230,1:05:00.929
uh ... si ata e bëri atë me disa prej tyre

1:05:00.929,1:05:03.029
BURBANK illinois ju jeni në

1:05:03.029,1:05:04.589
Eka

1:05:04.589,1:05:06.269
uh ... Unë u pyesin

1:05:06.269,1:05:07.279
në lidhje me këtë

1:05:07.279,1:05:13.089
madhe Thatcher një kronologji Ishujt Falkland

1:05:13.089,1:05:15.759
nader ata trajtohen atë

1:05:15.759,1:05:21.099
brenda kallëzues bërë jashtë me pesë mijë miratojë drejtë rrahën mbi

1:05:21.099,1:05:23.859
diskutueshme uh ... q

1:05:23.859,1:05:29.079
Punëtorët e strukturuara Margaret Thatcher larta për të ndërtuar një Concord udhëtim paris i

1:05:29.079,1:05:30.839
mendoj se ndoshta

1:05:30.839,1:05:37.839
uh rast ... ne me të vërtetë kemi një web paralindjes kelly thuhet gjelbër

1:05:37.939,1:05:42.599
dhe uh ... Artikulli është i mërzitur në lidhje me atë

1:05:42.599,1:05:46.199
radio jakë në që mos u bëni merak rreth taksapaguesve amerikane pak

1:05:46.199,1:05:48.239
ose aeroport

1:05:48.239,1:05:54.019
dhe gjithashtu i duan të merrni arrestuar uh ... Autopsia puked atje në ballpark

1:05:54.019,1:06:01.019
dhe uh ... ju e dini p_r_ artikull që unë isha vetëm pyesin mikrobiologun drejtën

1:06:01.829,1:06:05.259
Roma washington si ju mund të 'em

1:06:05.259,1:06:09.189
ka qenë gabim i thotë unë nuk jam vetëm në kronologjia uh ...

1:06:09.189,1:06:13.189
e I ishte një e madhe në kohën e aeroportit është duke u ndërtuar përshkruar tilla

1:06:13.189,1:06:16.779
punëtorët në bazë të kërkesës së Qeverisë Kanadeze që nevojitet

1:06:16.779,1:06:19.529
një aeroport ndërkombëtar të cilat Shtetet e Bashkuara Qeveria nuk mendoj se do të

1:06:19.529,1:06:21.269
të lejohet të saj

1:06:21.269,1:06:24.439
sepse ajo tha se ajo mund të përdoret për avionët ushtarakë dhe të provojë pikë nga

1:06:24.439,1:06:27.729
ulje kakao vizioni i Uh ... dhe um ...

1:06:27.729,1:06:29.199
edhe më tepër

1:06:29.199,1:06:33.819
absolute saktësisht se çfarë do të jetë pjesë e uh ...

1:06:33.819,1:06:37.180
ose disa kohë të lirë të telefonit

1:06:37.180,1:06:39.319
atje ishte një kundërshtimet british

1:06:39.319,1:06:41.199
Greeley në të vërtetë një çështje e

1:06:41.199,1:06:43.150
dhe do të prob

1:06:43.150,1:06:44.689
vation sepse

1:06:44.689,1:06:48.130
por ajo ishte një anëtar i qytetërinë kreu i shtetit të saj një semestër

1:06:48.130,1:06:49.909
Njësitë e dytë

1:06:49.909,1:06:51.529
dhe ajo u ndje

1:06:51.529,1:06:54.220
se british paktën kanë thënë

1:06:54.220,1:06:56.569
në qoftë se forcat amerikane janë keqtrajtuar

1:06:56.569,1:06:58.839
në një vend të tillë

1:06:58.839,1:07:00.369
përgjigje për këtë

1:07:00.369,1:07:02.069
gjëra për të thënë mirë

1:07:02.069,1:07:05.009
do të bashkohen mbi të katërve nuk vjen ne

1:07:05.009,1:07:07.989
e cila nuk ishte e cila është me të vërtetë një fillimi jo përfundim palogjik

1:07:07.989,1:07:10.489
uh ... Unë kam qenë goxha e vërtetë, sepse në qoftë se në të vërtetë as

1:07:10.489,1:07:12.849
aktualisht kanë qenë kërdi

1:07:12.849,1:07:17.179
fusha të përgjithshme mori fashiste është për të transportuar ata objektivisht mund të merrni larg me

1:07:17.179,1:07:19.359
diçka

1:07:19.359,1:07:23.869
në këmbim sepse ajo është ndihmuar vendin skuadër vdekje Nikaraguas

1:07:23.869,1:07:26.839
të cilin është bërë atje do të dinë se ata do të duken ndonjëherë më i arrogancës

1:07:26.839,1:07:30.269
Standard hapet në personi i parë që do të shpenzohen një marrëveshje e madhe e telashe

1:07:30.269,1:07:33.229
Unë mendoj se ka qenë faji i vetë Britanisë në ndërtimin e aeroportit mendoj

1:07:33.229,1:07:34.990
në kullën e kontrollit bringin

1:07:34.990,1:07:38.010
disa sisteme ajo është e vërtetë të thuhet se qeveria aktuale e cila është

1:07:38.010,1:07:41.410
uh ... reps dhe vend shumë i pazhvilluar në të vërtetë kishte ndihmën e huaj nga

1:07:41.410,1:07:44.459
holland nga Zvicra belg mbarësi pse

1:07:44.459,1:07:45.969
the

1:07:45.969,1:07:48.150
çështje vendimtare që ishte këshillohen nga

1:07:48.150,1:07:49.589
me kimike

1:07:49.589,1:07:51.849
vërtet të motivuar

1:07:51.849,1:07:56.559
po ii kujtojnë të qenit në u_s_ vetëm jashtë pushtimit britanik të

1:07:56.559,1:07:58.549
Ishujt Falkland dhe uh ...

1:07:58.549,1:08:01.940
me të ndjekur një trefishtë duke u dhënë nga ekonomisti amerikan martohen përafërt

1:08:01.940,1:08:04.599
bother mua dot on Mar mbi disa prej këtyre çështjeve

1:08:04.599,1:08:07.260
dhe unë i sugjerova në fund, por ndoshta

1:08:07.260,1:08:08.030
mirë

1:08:08.030,1:08:11.569
lëvizur Reagan mund të bëjë për Alicia lah rizgjedhje

1:08:11.569,1:08:16.029
do të jetë për të bindur kubanë për të dhënë hua Ellis Island dhe pastaj një ceremonial

1:08:16.029,1:08:17.259
dëbuan

1:08:17.259,1:08:21.049
uh ... ii nuk do të jetë një kohë pak se dikush mund të ketë qenë duke dëgjuar

1:08:21.049,1:08:27.339
në këtë uh ... shpallë uh ... brenda u_s_ deri në këtë biznes në Granada

1:08:27.339,1:08:30.060
kemi dëgjuar deri më tani nga aleanca nga partia e punës dhe tani është koha

1:08:30.060,1:08:35.650
për të dëgjuar nga partia konservatore freaking out se tani clip

1:08:35.650,1:08:38.650
çka në lidhje me atë që të gjithë policia është veçanërisht të mendojnë se kanë

1:08:38.650,1:08:41.299
njerëz të tërhequr nga konservatorët edhe një herë koha

1:08:41.299,1:08:43.149
forca e ekonomisë

1:08:43.149,1:08:48.449
uh ... uh ... sinqeriteti rreth asaj se si propozimet në kontrast të selisë së punës

1:08:48.449,1:08:49.589
parti

1:08:49.589,1:08:54.549
dhe mënyra në të cilën partia e punës u kap nga kohë dhe prapë kohë duke u përpjekur për të

1:08:54.549,1:08:56.309
fshehin politikat e saj

1:08:56.309,1:09:00.779
dhe përfundimisht sigurisht squfuri një incident të veçantë si një hije

1:09:00.779,1:09:04.370
Ministri duke u bërë shumë abuzive, kur ai ishte corpau

1:09:04.370,1:09:08.529
mendoni se menjëhershme duke iu referuar asaj heelys helium mister mister

1:09:08.529,1:09:12.150
uh ... instant on t_v_ i_m_f_ se çfarë ajo do të ndikojë në dysheme dhe unë mendoj se kjo

1:09:12.150,1:09:13.790
vetëm dyqan dhe lee

1:09:13.790,1:09:17.160
pikë që ne ishim duke bërë që ekziston një element i madh i të shoh disa hipokrizinë

1:09:17.160,1:09:20.080
në partinë e punës që në linjën që

1:09:20.080,1:09:23.230
çka në lidhje me pozitën e asistentit çfarë do të thonë se ishte kontributi i saj

1:09:23.230,1:09:25.850
për suksesin e një thirty se sa shumë është bërë e

1:09:25.850,1:09:29.759
Pozicioni si lider përveç nëse personi për të cilin njerëzit votojnë për të mos pra unë mendoj se

1:09:29.759,1:09:33.739
ajo dhe unë jam kolegët DOT dhe uh ... të gjithë punëtorët e partisë konservatore në

1:09:33.739,1:09:36.019
vendi i mendje midis nesh

1:09:36.019,1:09:40.029
uh ... dhe unë mendoj se kjo është mënyra e drejtë për faktin se uh ... një përpjekje ekip

1:09:40.029,1:09:43.359
si ajo e dinte se ai dhe pjesa tjetër prej nesh Mbrapsht në krye

1:09:43.359,1:09:47.939
dhe ata kanë votuar deri më tani në këto indikacione të duket për të dhënë zgjedhësit e saj

1:09:47.939,1:09:49.649
miratim

1:09:49.649,1:09:51.859
lakmia presioni vlerësim

1:09:51.859,1:09:53.980
uh ... më shumë se unë do të doja të na janë kënaqësi të ketë atë

1:09:53.980,1:09:57.489
unike për të provuar për të mbushura uh ... Unë jam I wish I kishte njohuri lokale të

1:09:57.489,1:10:00.510
sigurt nga ajo që ai do të thotë nga Denis Healy

1:10:00.510,1:10:04.389
incident dhe shumë mund e di, por ii mund të imagjinojmë se çfarë ajo duhet të jetë se duhet të jetë

1:10:04.389,1:10:05.760
uh ...

1:10:05.760,1:10:09.920
denis Healy i cili është zëdhënës i partive ish politikave të mbrojtjes nuk e dini që të jetë është

1:10:09.920,1:10:13.480
të prirur për disa dhe mos presin që

1:10:13.480,1:10:15.539
Ka doli

1:10:15.539,1:10:20.369
e vërteta është se unë mendoj se kam provuar e punës në vend

1:10:20.369,1:10:26.190
Unë e kam provuar për të kandiduar pa marrë ndonjë nga blerësit është

1:10:26.190,1:10:27.739
uh ... ku ata nuk mund të shumë

1:10:27.739,1:10:30.550
Tregojnë mund të zbulojnë partitë

1:10:30.550,1:10:33.459
kështu njerëzve, por nuk mund të rritet

1:10:33.459,1:10:36.849
dhe nje gjetur se ka nje lloj i skepticizmit ne elektoratit që

1:10:36.849,1:10:40.719
nuk i përgjigjet se, por e di se kur ajo ka qenë vetë kështu që ndoshta do të ketë

1:10:40.719,1:10:42.469
bëhet asnjë punë

1:10:42.469,1:10:44.900
për të kandiduar në programin e majtë me ndershmëri

1:10:44.900,1:10:48.250
ata të dyshohet se e ka dikush nuk pretenduar

1:10:48.250,1:10:49.979
në qoftë se unë mund të komentojnë se

1:10:49.979,1:10:51.979
Duket për mua të ringjallet

1:10:51.979,1:10:56.469
tibbetts pikë më përpara se çfarë me të vërtetë në forcën e Britanisë kontribuojnë në

1:10:56.469,1:10:57.760
e hënë

1:10:57.760,1:11:00.719
arritja e madhe e pranishëm pasi qeveria

1:11:00.719,1:11:02.449
uh ... duke qenë të kontrolloni

1:11:02.449,1:11:03.870
i fuqishëm

1:11:03.870,1:11:05.429
Sindikatat British Trade

1:11:05.429,1:11:07.010
të cilat duhet të kenë

1:11:07.010,1:11:12.659
veçanërisht konservatore

1:11:12.659,1:11:16.090
louis që shkojnë të përshkruaj Falls konservatore në në kuptimin e bërjes së

1:11:16.090,1:11:18.030
risi vështirë

1:11:18.030,1:11:19.519
dhe në të vërtetë duke e bërë atë të mëdha

1:11:19.519,1:11:22.909
shumë shumë e vështirë për të menaxhimit për të menaxhuar

1:11:22.909,1:11:26.370
për investim për të shkuar në zonat që ishin profitabile

1:11:26.370,1:11:30.309
në Britania është gati për t'iu përgjigjur ndryshimeve diku tjetër në ekonominë botërore

1:11:30.309,1:11:33.650
problem shqetësues Partisë së Punës një spot të pafajshëm

1:11:33.650,1:11:34.380
unë

1:11:34.380,1:11:38.039
Unë mendoj se njerëzit në Britani janë kon

1:11:38.039,1:11:42.090
Pyetja e fshehura përgjatë hyjni dalë është nëse partia e punës

1:11:42.090,1:11:43.820
ajo kishte për të shkuar përsëri në pushtet

1:11:43.820,1:11:46.130
vërtetë do të synuar për të rivendosur

1:11:46.130,1:11:48.510
për britanikët tregtisë lëvizjes sindikale

1:11:48.510,1:11:51.570
jo vetëm

1:11:51.570,1:11:53.360
privilegjet që kanë qenë

1:11:53.360,1:11:57.969
hequr nga uh tregtisë lëvizjes sindikale ... nga partia konservatore

1:11:57.969,1:11:59.829
por edhe

1:11:59.829,1:12:02.940
Praha në drejtim të dhe aftësinë për të ardhur

1:12:02.940,1:12:05.090
që të ketë një rol të madh

1:12:05.090,1:12:08.760
në drejtim të cilën një investim në industrinë e do të konvertohet

1:12:08.760,1:12:11.820
problemi është gati këtë

1:12:11.820,1:12:13.210
flasim për bridesburg

1:12:13.210,1:12:17.670
popullore për punëtorët ajo është me të vërtetë jashtëzakonisht tërheqëse të ankoheni unë jam

1:12:17.670,1:12:20.260
paul kujton të gjithë british

1:12:20.260,1:12:24.329
Kompania është uh ... për të investuar në në kryeqytet dhe në të Britanisë është

1:12:24.329,1:12:27.709
uh ... përsëri uh ... i një goditës

1:12:27.709,1:12:30.149
detyrë e vështirë është

1:12:30.149,1:12:34.969
Britanikët Sindikata lëvizjes Enj

1:12:34.969,1:12:37.260
vështirë uh ...

1:12:37.260,1:12:39.519
në çdo moment zbavitje

1:12:39.519,1:12:41.170
ka shqyrtuar

1:12:41.170,1:12:44.059
enid string Falls padobishëm

1:12:44.059,1:12:47.409
në aspektin e përgjigjeve të Britanisë për të ndryshuar atë

1:12:47.409,1:12:50.849
por se partia e punës për shkak të lidhjeve të saj të ngushta jashtëzakonisht

1:12:50.849,1:12:53.260
nëpërmjet traktatit dhe në fakt historikisht

1:12:53.260,1:12:56.920
ka qenë për t'ju sjellë predikuesin e lëvizjes traktatit nuk mund të marrë ata në qoftë se

1:12:56.920,1:13:01.070
nëse rizgjedhur por unë mendoj se koncesionet e ushtrisë konsiderueshme për të punuar këtë është

1:13:01.070,1:13:02.729
një

1:13:02.729,1:13:05.519
dhe unë mendoj se në këtë mënyrë

1:13:05.519,1:13:07.190
Unë mendoj se shumica e njerëzve do të shihni

1:13:07.190,1:13:11.630
si të vërtetë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm të martohem proteinave

1:13:11.630,1:13:13.590
që do të jetë për të dis

1:13:13.590,1:13:17.820
ajo e mori për të shpëtuar Colorado Irakun

1:13:17.820,1:13:24.820
janë

1:13:33.499,1:13:36.659
nën sapo përfundoi duke thënë se kam menduar se ata u përpoqën për të kandiduar

1:13:36.659,1:13:38.270
uh ... kur për arsye politike

1:13:38.270,1:13:39.370
Ora presidencial

1:13:39.370,1:13:41.639
fushatë

1:13:41.639,1:13:45.630
kështu që kam marrë pikë tuaj që të zgjerojë ose të nënkuptuar pikë në një pyetje

1:13:45.630,1:13:46.630
uh ...

1:13:46.630,1:13:48.859
kjo nuk është pretendim i bërë më së shpeshti

1:13:48.859,1:13:52.880
uh ... I guess sjellje të pahijshme ndaj asaj të ardhura shumë, por

1:13:52.880,1:13:55.619
me paraqet në mënyrë specifike i dont

1:13:55.619,1:13:57.530
uh ...

1:13:57.530,1:13:58.940
dhe off per te jenë

1:13:58.940,1:14:02.070
uh ... Politikat që

1:14:02.070,1:14:04.100
kjo është sindikatat

1:14:04.100,1:14:09.489
dënuar nga historia kam një ves antikuar

1:14:09.489,1:14:12.669
kur rasti i mbrojtjes

1:14:12.669,1:14:13.800
arousing

1:14:13.800,1:14:14.730
shqetësim

1:14:14.730,1:14:16.110
granison por

1:14:16.110,1:14:20.649
pa armë bërthamore Britania do të jetë i besueshëm

1:14:20.649,1:14:21.929
këto janë

1:14:21.929,1:14:25.369
këto janë politikat dhe këto janë arsyet pse kurrë nuk u përpoq për të drejtuar

1:14:25.369,1:14:27.130
Numrat do të kthehen

1:14:27.130,1:14:30.800
edhe pse ata ishin justifikuar në duke thënë se ata nuk kanë

1:14:30.800,1:14:33.670
të doja që shkurtimisht të kaloni vetëm në televizionin britanik

1:14:33.670,1:14:37.869
nuk ka reklama të paguara politike ulët

1:14:37.869,1:14:39.120
uh ...

1:14:39.120,1:14:41.979
në të gjitha ajo për ju për të bërë një

1:14:41.979,1:14:44.219
duhet të jenë minimale

1:14:44.219,1:14:45.310
javë tri-dhe-a-gjysmë

1:14:45.310,1:14:47.360
kështu që çfarë është mbulim si

1:14:47.360,1:14:51.030
ku ngopjes, por kjo është pse shumë e saj për të Watson dhe nga pes ju e dini

1:14:51.030,1:14:53.210
Bilanci rregull në qoftë se ju Intervista

1:14:53.210,1:14:55.699
b_b_c_ bord buletin lajmesh

1:14:55.699,1:14:59.049
partia e qeveria ju keni marrë që të ketë kohë të barabartë për këtë, por ajo ka qenë

1:14:59.049,1:15:00.020
komplikuar nga

1:15:00.020,1:15:03.269
Prania e projektit përmban dy palët, por

1:15:03.269,1:15:04.929
në disa proporcion për të mbështetur

1:15:04.929,1:15:06.239
në këtë rast

1:15:06.239,1:15:10.429
ata marrin kohë të barabartë për ju nuk mund të blejnë kohë politikën t_v_

1:15:10.429,1:15:14.440
adresa juaj Reagimi secili kandidat të dhe manifesti

1:15:14.440,1:15:16.879
është një mospërputhje e tij apo të saj duke i dhënë out pa pagesë

1:15:16.879,1:15:20.590
dy herë, kur kompania fillon dëshiron që ata

1:15:20.590,1:15:23.469
kështu që nuk ka të holla për të shpenzuar

1:15:23.469,1:15:24.769
Mënyra se iluminizmi

1:15:24.769,1:15:29.120
të gjitha këto nuk ka reforma për studentët për të arritur Vince

1:15:29.120,1:15:32.610
kjo është theksi Anastasi madhe për të në votime

1:15:32.610,1:15:34.409
ata qartë

1:15:34.409,1:15:37.059
a ka ndonjë mënyrë për të marrë larg nga ajo dhe që ankohen keni dëgjuar bashkuar

1:15:37.059,1:15:38.639
shtete tani

1:15:38.639,1:15:41.209
gazetarët nuk duan të flasin për çështjet e

1:15:41.209,1:15:44.639
flasim wanna rreth vrimave në to se çështja mban vjen deri në këto

1:15:44.639,1:15:48.239
karaktere si ju merrni larg nga atë mënyrë dhe një në të cilën ju mund të fillojnë të

1:15:48.239,1:15:51.779
të marrë larg nga ajo është duke reflektuar mbi saktësinë

1:15:51.779,1:15:53.510
Guximi e pellgut dhe me

1:15:53.510,1:15:57.619
uh ... në një situatë ku partia konservatore është zgjedhur pjekuri

1:15:57.619,1:15:58.239
i vjetër

1:15:58.239,1:15:59.679
uh ... mbi njëqind

1:15:59.679,1:16:02.829
uh ... kur askush nuk pritet që veçanërisht ata njerëz të cilët kam qenë

1:16:02.829,1:16:07.719
udhëhequr nga sondazhet gjithashtu mori shfaqjen graduale në Britani të një marrëveshje të madhe

1:16:07.719,1:16:10.720
e simptomave të veprimit të gjithë përgjegjshmëria për të thënë

1:16:10.720,1:16:14.500
mbrëmje nga një njohuri të përgjithshme të asaj që uh ...

1:16:14.500,1:16:17.920
përqindja e votave nuk ishte për shkak të kap partinë e tyre kap

1:16:17.920,1:16:18.690
dhe kështu me radhë

1:16:18.690,1:16:21.719
uh ... kjo është jashtëzakonisht e vështirë për të bërë parashikime se çfarë ky

1:16:21.719,1:16:23.949
që do të thotë është se që sperma

1:16:23.949,1:16:25.079
më merr sondazhe

1:16:25.079,1:16:30.650
um ... shkuar për preferencat shumë më të veçanta në kuadrin e posaçërisht

1:16:30.650,1:16:34.780
përgatitur për atë që mund të jenë faktorë të rëndësishëm në vende model të veçantë unë jam

1:16:34.780,1:16:37.479
nuk jeni të sigurt se edhe pse që do të duhet të them se unë do të thotë se do të jetë ajo e madhe

1:16:37.479,1:16:41.300
Pasiguria kujdes të madh është ajo që mbahen nga njerëzit drejtimin e fushatës së për

1:16:41.300,1:16:45.050
grushta politike uh ... ajo nuk do të mendoj se gjykata është ditë pune Lajme

1:16:45.050,1:16:48.449
uh ... në aspektin e të mediave në mënyrë

1:16:48.449,1:16:52.179
përveç nëse në votime dhe ne mund të merrni aktin e tyre së bashku

1:16:52.179,1:16:55.139
omega I guess në skamurit një Uh caktuara ...

1:16:55.139,1:16:57.230
theksi mbi një rol të rëndësishëm

1:16:57.230,1:16:59.179
the Maryland Baltimore ju jeni në

1:16:59.179,1:17:06.179
uh ... pëshpërit

1:17:09.550,1:17:13.420
mbaj

1:17:13.420,1:17:18.550
mbështetje

1:17:18.550,1:17:25.550
pyetje

1:17:25.879,1:17:27.709
do të doja të them

1:17:27.709,1:17:29.260
shanset

1:17:29.260,1:17:33.650
Akuzat e një personi të tillë është reduktuar në masë të madhe

1:17:33.650,1:17:36.339
grumbull i për shkak se ajo ka qenë në atë lloj gjë

1:17:36.339,1:17:39.010
edhe ju do të porn

1:17:39.010,1:17:41.679
për të cilin

1:17:41.679,1:17:44.179
bën dallimin shumë shumë shumë shumë

1:17:44.179,1:17:46.619
që ka qenë kritika

1:17:46.619,1:17:49.109
Unë nuk do të thonë se ju keni bërë ndonjë të mirë

1:17:49.109,1:17:50.989
dhe kjo është shumë e dukshme se

1:17:50.989,1:17:55.699
tre-dhe-a-gjysmë milion njerëz gjithashtu gjaku kon e cila është afërsisht thonë

1:17:55.699,1:17:58.369
11-12 për qind ishin

1:17:58.369,1:17:59.550
të gjithë të drejtë e njerëzve që

1:17:59.550,1:18:04.469
nga plakja industritë prerje në vullnetin e tij për të bërë në lidhje me

1:18:04.469,1:18:06.270
Shkolla lënë

1:18:06.270,1:18:09.340
kjo është një shumë e njerëzve kurrë nuk do të punojë përsëri

1:18:09.340,1:18:11.679
ose njerëz të cilët kurrë nuk kam pasur një punë ende

1:18:11.679,1:18:14.480
dhe këto janë dy gjëra që e bëjnë atë për të mbajtur problem i ngutshëm kjo nuk është një

1:18:14.480,1:18:18.710
sezonale papunësia Cikli c kjo është duke u bërë një pr

1:18:18.710,1:18:20.239
ishin më afër

1:18:20.239,1:18:22.389
dhe kjo është

1:18:22.389,1:18:24.469
se lufta ishte punëtore e madhe

1:18:24.469,1:18:28.400
tentuar ekipin në fushatë dhe pse ajo nuk ka punë do të shkojë larg si një

1:18:28.400,1:18:30.719
pyetje

1:18:30.719,1:18:34.719
ajo sigurisht njerëzit telefonike në një situatë të tillë në qoftë se ata janë duke jetuar në Londër

1:18:34.719,1:18:36.080
në juglindje

1:18:36.080,1:18:37.730
uh ... ata ndoshta mund të merrni punësim

1:18:37.730,1:18:42.130
palexueshme përsëri shumë më të vështirë nuk është gjetur dikë që mund të përballojë për të jetuar

1:18:42.130,1:18:45.790
uh ... nëse ata janë në më shumë se sitters veçanërisht ato të cilat janë të pasur një

1:18:45.790,1:18:49.730
uh ... tradicionale në shkallë të gjerë të prodhimit të punësimit uh ... atëherë

1:18:49.730,1:18:51.829
Situata është jashtëzakonisht e vështirë

1:18:51.829,1:18:55.610
Partia Konservatore ka vënë sasi e madhe e përpjekjeve në

1:18:55.610,1:18:58.740
lloje të ndryshme të skemave të trajnimit të të rinjve dhe ata janë tani ata kanë lëvizur në një

1:18:58.740,1:19:03.090
situatë ku ata garantimin njerëzit uh ... Trajnimi pushime të lidhura për një

1:19:03.090,1:19:05.729
Nja dy vjet më pas, pas largimit nga shkolla

1:19:05.729,1:19:10.969
uh ... se telefoni uh ... kushdo që e ka përpiluar ndryshe merrni zbatojë

1:19:10.969,1:19:14.870
atë se çfarë po ndodh për të ruajtur më shumë përpjekje për të vënë në atë dhe

1:19:14.870,1:19:21.039
kjo është kjo është një e mirë dhe aq shumë një situatë e vështirë vetëm për shkak se

1:19:21.039,1:19:23.909
uh ... në njerëz të tillë me

1:19:23.909,1:19:27.010
Konkurrenca sigurisht në se në shumë forma tradicionale e punësimit për

1:19:27.010,1:19:29.679
natë për uh ... me

1:19:29.679,1:19:35.089
uh ... zhvillimin ekonomist cilët në shumë raste kanë lëvizur vetëm në ato zona

1:19:35.089,1:19:35.939
ku

1:19:35.939,1:19:40.389
the uh mëparshme gjeneratës së ... këta të rinj do të kishte qenë bimore

1:19:40.389,1:19:44.179
ose Serrano kjo është më shumë një votuan për Qeveria beson se koha është një fond

1:19:44.179,1:19:47.199
Gjë e mirë, sepse ajo mund të përdoret për këtë tribunë

1:19:47.199,1:19:49.920
mbajtur dhe ku Gjoni është dhe se për këtë arsye

1:19:49.920,1:19:53.199
por kërcënimi i radhës Dole do të disiplinimit të tyre në treg

1:19:53.199,1:19:56.469
uh ... dhe se ai e përdor atë si instrumenti kryesor

1:19:56.469,1:19:57.449
Tregu

1:19:57.449,1:20:00.280
kjo nuk është një qeveri duke thënë se çfarë të bëjmë për këtë, por kjo është një qeveri

1:20:00.280,1:20:00.830
thënie

1:20:00.830,1:20:04.659
ne duam të dimë nëse unë jam do të jetë në gjendje të bëjë këtë mendoni

1:20:04.659,1:20:06.810
Znj Thatcher mund

1:20:06.810,1:20:08.380
ajo nuk do të

1:20:08.380,1:20:11.469
uh ... prodhuar për këtë zgjedhje

1:20:11.469,1:20:13.690
me të vërtetë radikale

1:20:13.690,1:20:15.230
uh ... bjerë në

1:20:15.230,1:20:16.949
uh ... Shifrat e papunësisë

1:20:16.949,1:20:18.800
Unë do

1:20:18.800,1:20:21.739
kategoria tha po ata u përpoqën për zgjedhjet

1:20:21.739,1:20:23.210
akuzuesja dhe dëshiron të

1:20:23.210,1:20:26.489
sjellin shifrat dot kryesisht duke krijuar libër

1:20:26.489,1:20:30.359
por unë do të thonë se krijimi fillestar ishte përfshirja vazhdimisht, por

1:20:30.359,1:20:32.129
Po ajo ishte një ajo ishte një mjet

1:20:32.129,1:20:36.000
ishte mjeti me të cilin ata bënë diçka ai vetëm do të lavdëruar

1:20:36.000,1:20:38.830
e cila do të sjellë sindikatat nën kontroll

1:20:38.830,1:20:41.909
si një gjë një tjetër tre zezakë u zgjodh në parlament kuptojmë se kjo është

1:20:41.909,1:20:42.780
një parë

1:20:42.780,1:20:44.269
janë vetëm për të thënë dhe dhe

1:20:44.269,1:20:47.960
kjo është edhe më keq në qoftë se ju jeni i ri e zezë

1:20:47.960,1:20:49.500
por raja çfarë po ndodh

1:20:49.500,1:20:52.329
vërtet kjo nuk është një e parë

1:20:52.329,1:20:57.099
historikisht sepse ishin të ka një nivel të ri të indianëve në uh ...

1:20:57.099,1:21:01.230
22000000000 Michael Barone produkt sakal ishte ajo që ishte duke u parë

1:21:01.230,1:21:05.780
indian dhe politika parë gjithashtu i pari komunist

1:21:05.780,1:21:06.840
um ...

1:21:06.840,1:21:09.590
përveç se kjo është një për të shtrembëruar

1:21:09.590,1:21:11.469
Unë mendoj se ne shkuam në

1:21:11.469,1:21:12.480
Po kjo është e drejtë

1:21:12.480,1:21:16.480
uh ... Demi Demi mund të pretendojë që të ketë karrocë para hebre parë mbrapa

1:21:16.480,1:21:17.880
të kryeministrit

1:21:17.880,1:21:19.909
dhe gruaja e parë

1:21:19.909,1:21:24.169
Raporti i anketës nuk është se e keqe, por ajo do të shkoni e vështirë për ta për të zgavrën

1:21:24.169,1:21:27.219
ndonjë përsëri serioz në atë ditë

1:21:27.219,1:21:30.010
bërë thirrje shumë për paragjykimi racor

1:21:30.010,1:21:33.199
uh ... në uh ... subliminally ose direkt

1:21:33.199,1:21:36.909
për të tërhequr përdorur në qoftë se unë mund të vijnë në se unë jam

1:21:36.909,1:21:41.269
nuk do të jetë në portin e befasuar për të parë ju

1:21:41.269,1:21:43.439
uh ... Tory m_p_s

1:21:43.439,1:21:45.099
evazive numri i tyre

1:21:45.099,1:21:46.969
e njerëzve të cilët mund të distancat

1:21:46.969,1:21:50.190
por unë mendoj se lagja ime turpin tim që mori një parti me

1:21:50.190,1:21:52.960
Aftësia për të zgjedhur vizave sovjetik park

1:21:52.960,1:21:54.979
nuk e ka bërë që tashmë kanë paguar

1:21:54.979,1:21:56.909
Fakti është se ata nuk kanë mjaft

1:21:56.909,1:22:00.949
zezë dhe kafe p praktikisht do, sepse ata e dinë shumë mirë kështu që për të u

1:22:00.949,1:22:02.629
filloi në pantofla të

1:22:02.629,1:22:04.790
njerëzit sfond zgjidhjes

1:22:04.790,1:22:07.719
ne jemi pothuajse jashtë kohe njësoj të marrë të paktën një qendër më kërkojnë, unë dështojnë

1:22:07.719,1:22:09.280
California ju jeni në

1:22:09.280,1:22:11.100
alvo

1:22:11.100,1:22:13.869
mut

1:22:13.869,1:22:17.110
Kirurgji evolucionar të tjera të kryera

1:22:17.110,1:22:19.790
diversion pronar

1:22:19.790,1:22:21.330
diktatorët

1:22:21.330,1:22:22.499
zgjedhje

1:22:22.499,1:22:24.999
viet que dush jo më

1:22:24.999,1:22:27.670
uh ... që

1:22:27.670,1:22:33.319
uh ... përveç se ne kemi nevojë privatisht manual BARTJEN

1:22:33.319,1:22:38.609
pyetje të caktuara uh ... paralizë cerebrale

1:22:38.609,1:22:42.079
uh ... falënderoj të përgatisë një çështje serioze ndryshme

1:22:42.079,1:22:45.619
Shpërbërja al capone për të gjithë

1:22:45.619,1:22:49.189
një shumë e uh ... duke shkuar nëpër f_b_i_ liberalizojë

1:22:49.189,1:22:50.369
nga një përrua

1:22:50.369,1:22:55.249
paragrafi libertarian propozim

1:22:55.249,1:22:58.010
në qoftë se unë mund të vijnë në më foli me uh ...

1:22:58.010,1:22:59.899
Mbretëria e Bashkuar më të bashkuar

1:22:59.899,1:23:03.529
sigurisht të varfrit e agimit veçanërisht keq në Skoci, edhe pse

1:23:03.529,1:23:08.479
kjo është në disa mënyra për të shpjegohen me cilësi shumë të veçantë të

1:23:08.479,1:23:13.609
Partia konservatore në Skoci, ku për ta thënë troç ato kanë tentuar të vënë deri në

1:23:13.609,1:23:19.159
këshillohen nga rezultati më i ri i bëri këngën e dytë të një lads lokal të gjitha unë përmend

1:23:19.159,1:23:23.949
bankier nga nga Londra uh ... u kthye i lagësht veçanërisht Unë mendoj këshillohen nga

1:23:23.949,1:23:28.919
klasës së mesme, pavarësisht um agresiv ... kurrizore të gjitha mori një qeveri të tillë

1:23:28.919,1:23:31.779
e atyre njerëzve të cilët kam qenë i tërhequr për të ajo ishte vetëm drop spote up gabuar

1:23:31.779,1:23:36.689
Mënyra në të gjërat e mia view sigurisht që i thotë gjërat në lidhje me një vend shumë më keq uh ...

1:23:36.689,1:23:39.639
Unë do të kemi menduar edhe pse kjo është më shumë një çështje e rimendim zymtë për

1:23:39.639,1:23:44.699
Partia konservatore në Skoci dhe se se diçka e cila është është uh ... unë

1:23:44.699,1:23:45.849
konkurrojnë drejtë off

1:23:45.849,1:23:47.469
uh ... iluzionet

1:23:47.469,1:23:49.300
kjo është e vështirë i thotë

1:23:49.300,1:23:52.150
plandosem një përkrahës i partisë konservatore në disa mënyra, ai është jashtëzakonisht i

1:23:52.150,1:23:56.239
joshëse për arsye se në qoftë se ajo ishte ndotja në Skoci uh ... balena

1:23:56.239,1:24:00.309
pastaj i Britanisë se ata do si d_n_a_ shkoi në të paturit e zgjedhjeve të mëtejshme

1:24:00.309,1:24:03.239
dhe dhe dhe Anglia për shkak të konzervativit profesionale dea

1:24:03.239,1:24:05.110
shumicë

1:24:05.110,1:24:08.090
Praktikantët të gjithë shpërbërja e partisë parlamentare punës unë do të kemi

1:24:08.090,1:24:09.539
mendova mos uh ...

1:24:09.539,1:24:12.999
uh ... Unë do të duhet Phillips plotë të gjërave të zgjedhur për të qëndruar goxha shumë si

1:24:12.999,1:24:13.959
ata janë

1:24:13.959,1:24:19.429
uh ... ndoshta shpullë lënë jashtë orarit rritjet në ndikimin e disa prej

1:24:19.429,1:24:23.219
elementët më radikalë në parti por kur është fjala për një bilby zgjedhor

1:24:23.219,1:24:24.710
gjithnjë e më shumë

1:24:24.710,1:24:28.900
prodhojnë ose bashkë Kinect apo sulmi anën e vogël rreth një version të lidhur

1:24:28.900,1:24:33.060
pak më shumë fyerje Harrington pozitivisht rinj nga kërcim mbi këshilla është një

1:24:33.060,1:24:34.749
përhershme jo mbi clips, por

1:24:34.749,1:24:40.020
Danzig të gjithë fëmijët të gjithë vëllezërit e vetëm në këmbë një

1:24:40.020,1:24:43.429
është e vërtetë se konservatorët janë si kurse uh ... figurë kali

1:24:43.429,1:24:45.099
bajgë dhe

1:24:45.099,1:24:47.550
Skoci Uells, por që ka qenë gjithmonë e vërtetë

1:24:47.550,1:24:49.560
uh ... dhe iluzionet

1:24:49.560,1:24:52.979
Yukon mashtrim dr mendoj

1:24:52.979,1:24:55.179
Skoci Uells uh ...

1:24:55.179,1:24:57.209
uh ... mund të jenë shtete si emri

1:24:57.209,1:25:04.030
ne kemi qenë paketë

1:25:04.030,1:25:06.919
krahinë qytetare dhe

1:25:06.919,1:25:08.949
dhe përmendën ishte uh ...

1:25:08.949,1:25:11.960
kur unë nuk jam mjaft i sigurt se çfarë ishin rezultatet e ku

1:25:11.960,1:25:13.500
ku ka tani

1:25:13.500,1:25:16.580
uh ... një pakënaqësi të jashtëzakonshme

1:25:16.580,1:25:18.650
nga uh konservatore ...

1:25:18.650,1:25:19.750
në këtë rast portokalli

1:25:19.750,1:25:21.460
hosting

1:25:21.460,1:25:24.179
uh ... protestantët dhe dhe unë mendoj se

1:25:24.179,1:25:28.010
mosbesnikëri nga lloj natyrisht tani është goxha shumë

1:25:28.010,1:25:30.150
konservatore janë që ju doni të ecin

1:25:30.150,1:25:33.860
konservatore vetëm në një shumë të veçantë dërgon Unë do të thotë se ata janë konservatore

1:25:33.860,1:25:35.940
në kuptimin e mbajtjes deri atje në traditat

1:25:35.940,1:25:39.230
ato konservatore në kuptimin që nuk ishte një tjetër aleancë me

1:25:39.230,1:25:42.389
por konservatorët iii mendoj sigurte qe do pranoni që

1:25:42.389,1:25:46.209
uh ... por të dyja i traditave në Irlandën e Veriut të gjithë në një mënyrë onto

1:25:46.209,1:25:49.899
kat në çdo gjë që të gjenden dhe në kontinent Angli edhe pse ka

1:25:49.899,1:25:53.899
jehona objekt të caktuar në politikën e në perëndim të ishullit Skocisë dhe të tjera

1:25:53.899,1:25:58.679
Vendet e njohjes ende për të ardhur edhe praktikantët e Skocisë kjo nuk duket të

1:25:58.679,1:26:02.000
mua se askush nuk duhet, por scotland PA me balena, sepse

1:26:02.000,1:26:03.419
por kjo është

1:26:03.419,1:26:07.289
tradita të ndryshme ligjore skocez të ndryshme janë shumë të ndryshme dhe të

1:26:07.289,1:26:11.409
kulturë e veçantë në Skoci uh ... është diçka që unë mendoj se do

1:26:11.409,1:26:14.699
sigurisht të jetë e mundur për të menduar është të paturit e një shkallë shumë më të madhe të autonomisë

1:26:14.699,1:26:20.110
në qoftë se në qoftë se e pavarësisë ishte balena informative uh ... seksione të mëdha të të

1:26:20.110,1:26:22.489
Balena po konkurojnë madhësinë

1:26:22.489,1:26:26.119
uh ... dhe nacionalist mesazhin e vetë të

1:26:26.119,1:26:29.940
kryesisht veprojnë në uh ... Kurse robot

1:26:29.940,1:26:31.769
jeremy ndajnë nga tonë të kohës

1:26:31.769,1:26:33.099
nga shumë shpejt

1:26:33.099,1:26:36.439
Christopher Hitchens thank you very much për të qenë këtu si në një falë të veçanta

1:26:36.439,1:26:40.549
tek george b_b_c_ murator universitet këtu në Fairfax Virginia në Kapitol

1:26:40.549,1:26:42.839
Lidhja për sigurimin e na me natën e mbulimit të zgjedhjeve